Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Om du deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen Actions
Loading...

Om du deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen

Text Om du deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen Actions
Loading...

Om du deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen så kan du få etableringsersättning. Om du har barn eller bor ensam i egen bostad kan du dessutom få etableringstillägg eller bostadsersättning. Här kan du läsa om hur mycket pengar du får och hur du ansöker.

Vad är etableringsprogrammet?

Etableringsprogrammet är ett särskilt program hos Arbetsförmedlingen som ska hjälpa dig som är nyanländ att komma in i det svenska samhället. Inom etableringsprogrammet kan du till exempel läsa svenska för invandrare (SFI), söka jobb eller göra praktik på en arbetsplats.

Nyanländ betyder att du har

  • fått uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande
  • uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har fått uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande.

Det är Arbetsförmedlingen som hjälper dig att få en plats i programmet. När du har börjat i ditt program ansöker du om ersättning från Försäkringskassan. Det är också Försäkringskassan som betalar ut dina pengar.

Hur mycket pengar får jag?

När du deltar i ditt program får du ett bestämt belopp per dag för högst fem dagar per vecka. Du får pengar för varje dag som du deltar i ditt program.

Du kan även få pengar för dagar som du inte kan delta, till exempel om du är sjuk och har sjukanmält dig till Arbetsförmedlingen första dagen, eller om du behöver vara hemma med ett barn som är sjukt. Men om du är frånvarande utan en godkänd anledning får du inga pengar för den dagen. Du kan läsa mer under Vanliga frågor.

  • Om du deltar i etableringsprogrammet på heltid får du 308 kronor per dag.
  • Om du deltar i kartläggning och upprättande av en individuell handlingsplan innan ditt program börjar så får du 231 kronor per dag.

Ersättningen är skattefri, du får alltså hela beloppet utbetalt. Men beloppet per dag kan bli mindre om ditt program inte är på heltid, om du arbetar och får lön eller om du får en annan ersättning för samma dag. Du kan läsa mer under Vanliga frågor.

Om du bor ensam i egen bostad eller har barn som bor med dig kan du även få extra pengar. Läs mer om det längre ner.

Hur ansöker jag om etableringsersättning?

1. Du blir inskriven i etableringsprogrammet

Arbetsförmedlingen skriver in dig i etableringsprogrammet.

2. Ansök senast den 7:e varje månad

Du ska ansöka om ersättning för varje månad som har gått senast den 7:e efterföljande månad. Ansök alltså för januari senast den 7:e februari.

Du kommer att kunna logga in och ansöka på Mina sidor från och med den 1 februari.

När du loggat in på Mina sidor kan du få personlig hjälp att fylla i din ansökan genom ett personligt webbmöte där du kan chatta med en handläggare.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett. Blanketten hittar du här från och med den 29 januari.

3. Utbetalning

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du normalt pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar på Mina sidor.

Är den 26:e en lördag får du pengarna på fredagen.
Är den 26:e en söndag eller röd dag får du pengarna på måndagen eller dagen därpå.

Utbetalning som skulle kommit den 24, 25 och 26 december kommer den 21 december 2018.

 

Andra ersättningar för dig i etableringsprogrammet

Om du är inskriven i etableringsprogrammet och har barn som bor tillsammans med dig kan du även få extra pengar, så kallat etableringstillägg.

Barnen eller barnet ska

  • vara under 20 år
  • vara bosatt och folkbokförd hos dig
  • stå eller har stått under din vårdnad
  • inte försörja sig själv.

Hur mycket får jag?

Du får

  • 800 kronor i månaden för barn som är under 11 år
  • 1 500 kronor för barn som har fyllt 11 år men inte 20 år.

Du kan få etableringstillägg för högst 3 barn, vilket innebär att du som mest kan få 4 500 kronor. Om du har underhållsstöd för något barn kan du få mindre än så.

Hur ansöker jag om etableringstillägg?

Du kan ansöka om etableringstillägg när Arbetsförmedlingen har skrivit in dig i etableringsprogrammet.

Du ansöker på blankett. Ansökan skickar du sedan till Försäkringskassan.

7110 Ansökan om etableringstillägg

Du kan få etableringstillägg tidigast från och med månaden innan din ansökan kommer in till Försäkringskassan.

När betalas etableringstillägget ut?

Pengarna betalas ut en månad i efterskott den 26:e varje månad. Om den 26:e är på en lördag, söndag eller röd dag kommer pengarna den närmaste bankdagen.

Anmäl förändringar

Du måste anmäla till Försäkringskassan om något ändras som kan ha betydelse för ditt etableringstillägg. Vi måste få information om ändringar senast inom 14 dagar.

Anmäl till exempel om något barn flyttar hemifrån eller börjar jobba.

 

Om du är inskriven i etableringsprogrammet och bor ensam i egen bostad kan du få hjälp med att betala din hyra eller månadsavgift. Det kallas bostadsersättning.

Med egen bostad menas att du har ett hyreskontrakt i första eller andra hand eller har en bostadsrätt. Om du hyr rum i någon annans bostad eller delar bostad med någon annan kan du inte få bostadsersättning.

Du måste vara folkbokförd på din bostadsadress. Med folkbokförd menas att Skatteverket har registrerat att du bor på adressen. Om du inte har rätt adress kan vi inte betala ut några pengar till dig. Det är viktigt att ditt namn står på dörren eller postfacket.

Hur mycket får jag?

Du kan få bostadsersättning för bostadskostnader över 1 800 kronor och upp till 5 700 kronor per månad. Du alltså som mest få 3 900 kronor. Om du får bostadsbidrag eller bostadstillägg kan du få mindre än så.

Hur ansöker jag om bostadsersättning?

Du ansöker på blankett. Ansökan skickar du sedan till Försäkringskassan.

7112 Ansökan om bostadsersättning

Du kan få bostadsersättning tidigast från och med månaden innan din ansökan kommer in till Försäkringskassan. Om du till exempel flyttar in i en bostad i september och skickar in ansökan i november kan du få bostadsersättning först från oktober.

När betalas bostadsersättningen ut?

Pengarna betalas ut en månad i efterskott den 26:e varje månad. Om den 26:e är på en lördag, söndag eller röd dag kommer pengarna den närmaste bankdagen.

Anmäl förändringar

Du måste anmäla till Försäkringskassan om något ändras som kan ha betydelse för din bostadsersättning. Vi måste få information om ändringar senast inom 14 dagar.

Anmäl till exempel om du flyttar ifrån bostaden, någon annan person flyttar in i bostaden eller om du får bostadsbidrag.

 

Vanliga frågor

När Försäkringskassan beslutar att du ska få en ersättning betalas pengarna normalt in på ett bankkonto. Du måste därför besöka en bank för att öppna ett konto. För att öppna ett konto måste du kunna identifiera dig. Då behöver du ha ett id-kort (identitetskort).

När du öppnat att bankkonto anmäler du kontonumret till Försäkringskassan.

Utan bankkonto betalas pengarna ut på avi.

En e-legitimation är som ett id-kort på internet. Du kan läsa mer på sidan om e-legitimation:

Om e-legitimation

Om du blir sjuk måste du sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen som du är frånvarande. Om du är sjuk i mer än sju dagar måste du skicka in ett läkarintyg till Försäkringskassan.

När du ansöker om ersättning fyller du i sjukfrånvaro för dagarna som du var sjuk. Du får ersättning för dagar som du har varit sjuk och anmält det till Arbetsförmedlingen första dagen, med avdrag för en karensdag.

Meddela Arbetsförmedlingen om du är hemma med ett sjukt barn och inte kan delta i ditt program. När du ansöker om ersättning fyller du i att du var frånvarande för vård av sjukt barn de dagarna.

Du får ersättning för dagar som du har varit hemma med ett barn som är sjukt.

Prata med Arbetsförmedlingen om varför du måste vara frånvarande. Förutom att vara sjuk eller att ta hand om ett sjukt barn finns andra anledningar att inte delta i ditt program och ändå få pengar. Men oftast måste du komma överens om det med Arbetsförmedlingen. När du ansöker om ersättning fyller du i varför du var frånvarande de här dagarna.

Om du är frånvarande utan att ha en godkänd anledning får du inga pengar för de dagarna.

Om du ansöker om etableringsersättning för dagar som du även har arbetat och fått lön, drar vi av lönen från din ersättning för den dagen. Du anger i din ansökan hur mycket du har tjänat.

Om du jobbar på dagar som du inte har program, drar vi inte av någonting.

Om du får föräldrapenning eller rehabiliteringspenning för dagar som du också ansöker om ersättning för, drar vi av det som du får i föräldrapenning eller rehabiliteringspenning från din ersättning för de dagarna.

Om du får sjukersättning, aktivitetsersättning, allmän ålderspension eller tjänstepension (eller andra anställningsförmåner) samtidigt som du deltar i ditt program, delar vi månadsbeloppet med 22 och drav av det från din ersättning per dag.

Om du får studiestöd eller studiestartsstöd från CSN samtidigt som du deltar i etableringsprogrammet, så kan du inte få ersättning för programmet för samma tid.

Om du till exempel får studiestöd på 50 %, så halverar vi din ersättning för deltagandet i ditt program. Om du får studiestöd på 100 % kan du inte få någon ersättning alls.

Om du går i ett program på deltid minskar vi din etableringsersättning så att den motsvarar omfattningen på ditt program. Går du i programmet på halvtid får du hälften så mycket pengar som du skulle fått om du gick heltid, alltså 154 kronor per dag.

Arbetsförmedlingen kan besluta om att du inte har rätt till ersättning i ett antal dagar, till exempel för att du inte har deltagit i ditt program som du skulle. I så fall skickar Arbetsförmedlingen beslutet till dig och till Försäkringskassan. Försäkringskassan bestämmer sedan vilka dagar som du inte ska få pengar för.

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om barnet bestämmer i frågor som rör barnet. Ett barn står under någons vårdnad fram till 18-årsdagen.

Ett barn räknas som självförsörjande om barnet har inkomst av arbete eller tillgångar, till exempel pengar på banken. Barnbidrag, studiestöd och underhållstöd, räknas inte som inkomst.

Ja, men då ska hyresavtalet vara skriftligt och hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden ska ha godkänt andrahandsuthyrningen.

Nej, du måste bo ensam. Även om en person utan uppehållstillstånd bor eller flyttar in hos dig, räknas det som att du bor tillsammans med någon annan. Därför måste du anmäla en sådan förändring till Försäkringskassan.

Relaterade länkar Om du deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen Actions
Loading...