Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Testmiljö

Testmiljön för LEFI Online vänder sig till systemutvecklare för integrationer mot tjänsten. För slutanvändare hänvisas till stöd för användare.

VARFÖR en testmiljö till LEFI Online?

Syftet med testmiljön är att stödja en kontrollerad och kvalitativ förändringshantering av tjänsten och de integrationer som finns mot tjänsten.

Genom testmiljön ges möjlighet att:

  • Få bättre bild av vad tjänsten LEFI Online innehåller och hur den fungerar
  • Möjlighet till tester (kommunikationstester, integrationstester)

VAD innehåller LEFI Onlines testmiljö och HUR fungerar den?

Testmiljön innehåller vanligen de versioner som produktionsmiljön av tjänsten LEFI Online stödjer,
det till säga senaste version samt föregående version. Kommande version kommer finnas i testmiljön i tid innan den nya versionen driftsätts i produktionsmiljön.

För att få tillgång till tabell och beskrivning över testpersoner som finns i testmiljön, ta kontakt med Försäkringskassans Kundcenter för partner och beställ underlaget. Kundcenter för partner nås på 0771 – 17 90 00.

Anropet och svaret görs enligt gällande schema för tjänsten LEFI Online. Testmiljön får användas för att utföra funktionella tester. Den är inte skapad för att utföra prestanda- och lasttester.

HUR ansluter man sig till LEFI Onlines testmiljö?

För att använda tjänsten LEFI Onlines testmiljö behöver man ansluta sig separat till denna testmiljö. Detta görs genom att fylla i kontaktformuläret och skicka in till Försäkringskassan. Adressen finns i formuläret. Därefter kommer behövd information delges ansluten part. Anslutningen handläggs i normalfallet inom 10 arbetsdagar från att kontaktformuläret inkommit till Försäkringskassan, under förutsättning att underlaget är komplett. Därefter sker återkoppling med behövd information till ansluten part.

Kontakformulär för LEFI Online Testmiljö

Allmän information om LEFI Onlines Testmiljö

Inlämningsadress till SSBTEK testmiljö

För samtliga är IP-nummer/DNS-namn: 194.71.80.30 (DNS shsext.forsakringskassan.se)

Inlämningsadress för intressenter:

https://shsext.forsakringskassan.se:8200/ws
https://shsext.forsakringskassan.se:8200/shs2

Öppettider

Testmiljön är öppen dygnet runt med garanterad öppettid vardagar 08.00-16.00 med undantag av planerade servicetider.

Support

Allmänna frågor och felanmälan görs genom ringa till Kundcenter för Partner, på telefon 0771 17 90 00.

Driftinformation

Driftinformation om LEFI Online testmiljö publiceras under driftinformation.