Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Användarstöd

Här hittar du information och användarstöd kring tjänsten. För mer detaljerad information om tjänsten finns på sidan Beskrivning av tjänsten. 

LEFI Online står för LEverera FörmånsInformation. LEFI Online innehåller person- och förmånsinformation från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Målgruppen är externa partner som har behov och rätt att få utlämnat person- och förmånsinformation från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

LEFI Online har två olika gränssnitt:

System till system-gränssnitt (för användande parter med eget användargränssnitt och system, som har behov av att ställa ett större antal frågor per dag)
Webbgränssnitt (för användande parter som har behov av att ställa ett mindre antal frågor per dag, eller som ett komplement till system till system-gränssnittet)

Maskin-maskin tjänst

Användarstöd för LEFI Online via maskin-maskin tjänst tillhandahålls av din systemleverantören.

Webbgränssnitt

AH_LEFI Online Fråga-Svar webb, RevC

Innehåll i tjänsten

För information om innehållet i tjänsten se sidan Beskrivning av tjänsten och dokumentet Beskrivning av person- och förmånsinformation.

Tekniska frågor

  1. Användaren ska i första hand kontakta sin lokala IT-support.
  2. I andra hand kontaktas Försäkringskassans Kundcenter för partner på
    telefonnummer 0771- 17  90 00

Verksamhetsfrågor

 Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på telefonnummer  0771–17 90 00.