Användarstöd

Nedan finns kortare information och användarstöd kring tjänsten. För mer detaljerad information om tjänsten se sidan Beskrivning av tjänsten.

Maskin-maskin tjänst

Användarstöd för LEFI Online via maskin-maskin tjänst tillhandahålls av systemleverantören.

Webbgränssnitt

AH_LEFI Online Fråga-Svar webb, RevC

Innehåll i tjänsten

LEFI Online Beskrivning av person- och förmånsinformation version 3, RevD

LEFI Online Beskrivning av person- och förmånsinformation, version 4, RevA

Tekniska frågor

1. Användaren ska kontakta sin lokala IT-support.
2. Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner, 0771 – 17 90 00

Verksamhetsfrågor

LEFI Online Webbgränssnitt: Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner,
0771 – 17 90 00.