LEFI Online

LEFI Online står för LEverera FörmånsInformation och är en e-tjänst för uppgiftsutlämnande från Försäkringskassan. LEFI Online har som uppgift att lämna ut person- och förmånsinformation till mottagare som har rätt att få ta del av informationen.

Målgruppen är externa partner som främst försäkringsbolag/försäkringsförmedlare, kommuner (huvudsakligen socialnämnden) och statliga myndigheter. LEFI Online har två olika gränssnitt:

  • System till system-gränssnitt. Används av mottagare med egna IT-system, som har en betydande mängd frågor per dag.
  • Webbgränssnitt Används av mottagare som har ett mindre antal frågor per dag, eller som ett komplement till system till system-gränssnittet.

En mer detaljerad beskrivning av tjänsterna finns på sidan Beskrivning av tjänsterna. Information om anslutning till tjänsterna finns på sidan Avtal och anslutning.

 Följ flödet

Du kan prenumerera på allt aktuellt via RSS-flöden. Nedan kan du designa ditt egna flöde.