Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Redovisa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

För att arbetsgivaren ska kunna ansöka om bidrag från Försäkringskassan behöver du redovisa vilka rehabiliteringsinsatser medarbetaren har fått. Du behöver göra en redovisning per person.

Vilka uppgifter som måste finnas i redovisningen framgår av blankett 7026. Fyll i blanketten eller redovisa skriftligt på något annat sätt.

 • Skriv vem rehabiliteringsinsatserna gäller. Du kan bara ange en person per redovisning.
 • Skriv vilka arbetsplatsinriktade insatser som har utförts.
 • Om det gäller en utredning skriver du vilka ställningstaganden som har gjorts.

Skicka redovisningen till arbetsgivaren som beställt rehabiliteringsinsatserna.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 899 kB.

Uppgifter som måste finnas i fakturaunderlaget

Fakturaunderlaget till arbetsgivaren får bara gälla en enskild medarbetare för att inte bryta mot dataskyddsförordningen (GDPR).

I fakturaunderlaget måste följande uppgifter framgå för att vi ska kunna betala ut bidraget:

 • Datum när insatsen utfördes.
 • Namn och personnummer på den medarbetare som insatsen gäller. En insats kan bara gälla en enskild medarbetare, inte en grupp.
 • Vem som utförde insatsen och vilken kompetens hen har. Om ni anlitar någon med en kompetens som ni själva saknar, så ska hen vara kontrakterad genom avtal.
 • Insatsens benämning, till exempel Stödsamtal eller Utreda arbetsförmåga.
 • Kostnad för insatsen som utfördes det specifika datumet. Om flera insatser gjorts ska kostnaden specificeras per insats.

Vad ingår i arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd?

I arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd ingår att

 • utreda medarbetarens ohälsa
 • utreda medarbetarens behov för att kunna vara kvar eller komma tillbaka till jobbet
 • göra en planering för medarbetares återgång i arbete vid sjukskrivning
 • ha stödsamtal för att en medarbetare ska kunna vara kvar eller komma tillbaka till jobbet
 • anlita en rehabiliteringsledare, rehabiliteringskoordinator eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder för en medarbetare
 • anpassa en medarbetares arbetsplats, arbetsuppgifter eller arbetstider
 • se över medarbetarens arbetshjälpmedel eller ändrad arbetsteknik.

Vad ingår inte i arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd?

I arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd ingår inte

 • medicinsk eller annan behandling, exempelvis besök hos naprapat eller sjukgymnast
 • hälsofrämjande insatser, till exempel friskvård, gruppgymnastik, rökavvänjningskurs eller viktminskningsprogram
 • tjänster på grupp- eller organisationsnivå
 • utbildningar.

Senast uppdaterad