Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom tandvårdsområdet

Tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd för tandvård. Stödet består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. Försäkringskassan och Socialstyrelsen publicerar statistik inom tandvårdsområdet.

Antal mottagare av statligt tandvårdsstöd efter kön, 2008-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Antal mottagare av tandvårdsstöd ökade något mellan åren 2009 och 2016. Minskningen därefter beror delvis på att åldersgränsen för fri tandvård höjdes under år 2017, 2018 och 2019. Barn och unga vuxna upp till 23 år erbjuds fri tandvård och från och med att man fyller 24 år har man rätt till statligt tandvårdsstöd. Fler kvinnor än män nyttjar tandvårdsstödet. Under covid-19 pandemin 2020 minskade antal mottagare av tandvårdsstöd men antal mottagare ökade sedan under 2021.