Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom Internationella området

Internationell vård

Ersättning för planerad vård utomlands kan svenskt försäkrade personer få för vård i ett annat EU/EES-land och Schweiz.

Antal mottagare av ersättning för planerad vård utomlands efter vårdland, 2021

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

De fem vanligaste länderna som personer åker till för planerad vård 2021 var Danmark, Finland, Spanien, Tyskland och Polen.

Relaterade länkar

Kontakt

När publiceras statistiken?