Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringsmedicinska utredningar

Här hittar du inom hälso- och sjukvården information om vad  försäkringsmedicinska utredningar är, vad som reglerar dem och varför Försäkringskassan beställer dem.

Vad är en försäkringsmedicinsk utredning?

Ibland behöver Försäkringskassan mer än det medicinska underlaget för att kunna bedöma en patients rätt till ersättning eller stöd. Det är den personliga handläggaren som avgör om en försäkringsmedicinsk utredning behövs i ärendet.

En försäkringsmedicinsk utredning ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för patientens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. Utredningen bidrar till vår bedömning av patientens arbetsförmåga och eventuella behov av samordnande insatser.

Försäkringskassans rätt att begära en försäkringsmedicinsk utredning regleras av socialförsäkringsbalken. Landstingen genomför försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan. Villkoren för detta arbete samt hur utredningarna ersätts regleras genom en överenskommelse mellan staten och Sverige Kommuner och Landsting (SKL).

Överenskommelse om försäkringsmedicinska utredningar (skl.se)

Olika typer av försäkringsmedicinska utredningar

Aktivitetsförmågeutredning (AFU)

En aktivitetsförmågeutredning (AFU) är en standardiserad utredningsform som ser likadan ut för alla försäkrade. AFU ska ge en helhetsbild som inte bara beskriver funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar utan även belyser den försäkrades kvarvarande förmåga till aktivitet. Syftet med en AFU är att få ett underlag som tydligt beskriver den försäkrades aktivitetsförmåga i förhållande till vad ett normalt förekommande arbete kräver.

Särskilt läkarutlåtande, SLU

I vissa ärenden behövs utredningar som baseras på enbart en läkares utredning, ett särskilt läkarutlåtande – SLU. Utredningen är inte standardiserad och används ofta i längre sjukdomsfall. SLU kommer successivt att fasas ut och helt ersättas av AFU under 2018.

Teambaserad utredning, TMU

I andra ärenden behövs en teambaserad utredning – TMU. I teamet ingår med arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog. Utredningen är inte standardiserad och används ofta i längre sjukdomsfall. TMU kommer att successivt att fasas ut och helt ersättas av AFU under 2018.

Ansvar för AFU, SLU och TMU

Landstingen ansvarar för dessa utredningar genom en överenskommelse mellan regeringen och SKL.

Fördjupade utredningar (skl.se)