Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbildningar i aktivitetsförmågeutredningar

Här hittar du utbildningar för de läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som ska utföra aktivitetsförmågeutredningar (AFU).

Hur påverkar coronaviruset utbildningarna?

Försäkringskassan följer de rekommendationer som myndigheterna ger och uppdaterar vid behov informationen här. Under rådande läge har Försäkringskassan hållit utbildningarna på distans via en digital lösning. Även utbildningstillfällena framöver planeras att hållas digitalt, men detta kan komma att ändras utifrån rådande läge.

Vem kan anmäla sig?

Du kan anmäla dig om du:

 • Är anställd av regionen och ska utföra försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan.
 • Är anställd av en underleverantör till regionen och ska utföra försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan.
 • Är något av ovanstående och om du de senaste 12 kalendermånaderna varken har genomgått Försäkringskassans utbildning i metoden eller om du efter genomgången utbildning inte har utfört en aktivitetsförmågeutredning inom 12 kalendermånader.

Aktuella för utbildningen kan också vara professioner vid enheter som är i färd med att starta försäkringsmedicinsk utredningsverksamhet.

För att anmäla dig skickar du ett mejl med nedanstående uppgifter till:

forsakringskassanforsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

Alla nedanstående uppgifter är obligatoriska och måste därför anges för att anmälan ska genomföras.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post – adress och telefonnummer)
 • Yrke
 • Arbetsplats
 • Adress till arbetsplatsen
 • Region i vilken man kommer att utföra aktivitetsförmågeutredningar och regionens kontaktperson.

Vid frågor kontakta

forsakringskassanforsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

Datum för utbildningarna för läkare:

31 augusti–2 september och 9–11 november.

Datum för utbildningarna för psykologer, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter:

8–9 september och 17–18 november.

Sista anmälningsdatum:

 • till utbildningen 31 augusti–2 september är den 15 augusti
 • till utbildningen den 8–9 september är den 25 augusti
 • till utbildningen den 9–11 november är den 20 oktober
 • till utbildningen den 17–18 november är den 27 oktober.

De digitala utbildningarna ger behörighet att utföra aktivitetsförmågeutredning (AFU).

Vad leder utbildningarna till?

Utbildningarna ger behörighet att utföra aktivitetsförmågeutredning (AFU).

Vem gör försäkringsmedicinska utredningar?

De försäkringsmedicinska utredningarna utförs av personer med följande kompetens:

 • Legitimerade läkare med den specialistkompetens som behövs för en försäkringsmedicinsk bedömning av den försäkrades funktionstillstånd. Utöver lämplig specialistkompetens ska läkaren ha genomgått Försäkringskassans utbildning för läkare som ska utföra aktivitetsförmågeutredningar.
 • Legitimerade psykologer som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har genomgått Försäkringskassans utbildning för psykologer som ska utföra utvidgade aktivitetsförmågeutredningar.
 • Legitimerade fysioterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har genomgått Försäkringskassans utbildning för fysioterapeuter som ska utföra utvidgade aktivitetsförmågeutredningar.
 • Legitimerade arbetsterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har genomgått Försäkringskassans utbildning för arbetsterapeuter som ska utföra utvidgade aktivitetsförmågeutredningar.

Utbildning i metoden får inte ha genomgåtts senare än 12 kalendermånader före utförandet av aktivitetsförmågeutredningen. I annat fall krävs att personen efter utbildningen har utfört en aktivitetsförmågeutredning högst 12 kalendermånader tidigare. Detta gäller även utvidgade aktivitetsförmågeutredningar.

Samtliga tester som används vid aktivitetsförmågeutredningar ska tillhandahållas av uppdragsgivaren.

Senast uppdaterad