Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbildningar i aktivitetsförmågeutredningar

Här hittar du utbildningar för de läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som ska utföra aktivitetsförmågeutredningar (AFU).

Vem kan anmäla sig?

Du kan anmäla dig om du:

 • Är anställd av regionen och ska utföra försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan.
 • Är anställd av en underleverantör till regionen och ska utföra försäkringsmedicinska utredningar åt Försäkringskassan.
 • Är något av ovanstående och om du de senaste 12 kalendermånaderna varken har genomgått Försäkringskassans utbildning i metoden eller om du efter genomgången utbildning inte har utfört en aktivitetsförmågeutredning inom 12 kalendermånader.
 • Har specialistkompetens.

Aktuella för utbildningen kan också vara professioner vid enheter som är i färd med att starta försäkringsmedicinsk utredningsverksamhet.

För att anmäla dig skickar du ett mejl med nedanstående uppgifter till:

forsakringskassanforsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

Alla nedanstående uppgifter är obligatoriska och måste därför anges för att anmälan ska genomföras.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post – adress och telefonnummer)
 • Yrke
 • Arbetsplats
 • Adress till arbetsplatsen
 • Region i vilken man kommer att utföra aktivitetsförmågeutredningar och regionens kontaktperson.

Vid frågor kontakta

forsakringskassanforsakringsmedicinskutbildning@forsakringskassan.se

Datum för utbildningarna för läkare:

Utbildningarna för läkare genomförs digitalt.

24–26 januari 2023
9–11 maj 2023

Datum för utbildningarna för psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter:

Utbildningarna för psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter är förlagda till smärt- och rehabiliteringscentrum, Linköpings universitetssjukhus i Linköping.

8–9 februari 2023
24–25 maj 2023

Sista anmälningsdatum:

 • till utbildningen 24 – 26 januari 2023, 11 januari 2023
 • till utbildningen 8 – 9 februari 2023, 25 januari 2023
 • till utbildningen 9 – 11 maj 2023, 25 april 2023
 • till utbildningen 24 – 25 maj, 10 maj 2023

Vad leder utbildningarna till?

Utbildningarna ger behörighet att utföra aktivitetsförmågeutredning (AFU).

Vem gör försäkringsmedicinska utredningar?

De försäkringsmedicinska utredningarna utförs av personer med följande kompetens:

 • Legitimerade läkare med den specialistkompetens som behövs för en försäkringsmedicinsk bedömning av den försäkrades funktionstillstånd. Utöver lämplig specialistkompetens ska läkaren ha genomgått Försäkringskassans utbildning för läkare som ska utföra aktivitetsförmågeutredningar.
 • Legitimerade psykologer som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har genomgått Försäkringskassans utbildning för psykologer som ska utföra utvidgade aktivitetsförmågeutredningar.
 • Legitimerade fysioterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har genomgått Försäkringskassans utbildning för fysioterapeuter som ska utföra utvidgade aktivitetsförmågeutredningar.
 • Legitimerade arbetsterapeuter som har den kompetens och yrkeserfarenhet som behövs för att utreda och bedöma funktionstillstånd samt har genomgått Försäkringskassans utbildning för arbetsterapeuter som ska utföra utvidgade aktivitetsförmågeutredningar.

Utbildning i metoden får inte ha genomgåtts senare än 12 kalendermånader före utförandet av aktivitetsförmågeutredningen. I annat fall krävs att personen efter utbildningen har utfört en aktivitetsförmågeutredning högst 12 kalendermånader tidigare. Detta gäller även utvidgade aktivitetsförmågeutredningar.

Samtliga tester som används vid aktivitetsförmågeutredningar ska tillhandahållas av uppdragsgivaren.


Senast uppdaterad