Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

21 december 2020

Här hittar du aktuell information om våra ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel läkarutlåtanden, medicinska underlag och riskgrupper hittar du många av svaren här.

Ändrade tidsgränser för intyg vid sjukdom och vab

Från och med 15 december ändrar Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab. Det innebär att intygen kommer begäras in från dag 22. Syftet är att avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i.

Från och med 15 december behöver den som ansöker om sjukpenning inte lämna in ett läkarintyg direkt vid ansökan, utan från dag 22 i sjukperioden. Detta gäller även för den som vårdar sjuka barn där intyg behövs från dag 22. Detta gäller under en begränsad period. Nedan kan du läsa vad som gäller för respektive ersättning.

Sjukpenning – gäller till och med 31 januari

Om patientens första sjukdag är den 15 december eller senare kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Detta gäller till och med 31 januari 2021.

I vissa fall kan patienten behöva lämna ett läkarintyg till sin arbetsgivare dag 15.

Om patientens första sjukdag är före 15 december 2020 så behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dag 15 i sjukperioden.

Ersättning för vab – gäller till och med 30 april

Från och med 15 december behöver föräldrar som vabbar inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för sitt sjuka barn vid dag åtta, utan från dag 22. Detta gäller till och med 30 april 2021.

Smittbärarpenning – läkarintyg behövs fortfarande från dag 1

Den som ansöker om smittbärarpenning för att man själv är smittad, eller bor tillsammans med någon som är smittad, behöver fortfarande ha ett läkarintyg från första dagen som visar att hen inte får gå till jobbet på grund av risk för att smitta andra.

Om din patient är eller kan vara smittad av covid-19

För att få smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att patienten inte får arbeta på grund av risken för smitta. Du ska använda läkarintyg FK 7804.

Intyg för smittbärarpenning

Om din patient bor med en person som är smittad av covid-19

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att hen inte får gå till arbetet.

Om patienten inte har möjlighet att arbeta hemifrån kan hen ansöka om smittbärarpenning. Det krävs ett läkarintyg från första dagen som styrker att din patient inte får arbeta på grund av risken för smitta. Du ska använda läkarintyg FK 7804.

Intyg för smittbärarpenning

Om din patient är sjuk

Om patientens första sjukdag är efter den 14 december kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. I vissa fall kan patienten behöva visa upp ett läkarintyg för sin arbetsgivare redan dag 15.

Om patientens första sjukdag är före 15 december 2020 så behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dag 15 i sjukperioden.

För att få smittbärarpenning krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att patienten inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Om läkarintyg för dig som är partner till Försäkringskassan (hälso- och sjukvården, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen)

Om din patient tillhör en riskgrupp

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. De som kan få ersättning är

  • personer som tillhör en riskgrupp och därför måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas
  • personer som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp och som måste avstå från arbete för att undvika att smitta den närstående.

Intyg för ersättning för riskgrupper i covid-19

Uppskjuten vård och behandling

Regeringen har beslutat om att tillfälligt utöka möjligheterna att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete efter dag 181 och dag 365 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. De tillfälliga bestämmelserna gäller från och med den 2 april till och med den 28 februari 2021.

Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan

Om din patient har ett sjukt barn

Föräldrar till barn som är sjuka kan få ersättning för vab i upp till 21 dagar utan att de behöver skicka in ett intyg. Från och med dag 22 av barnets sjukdomsperiod måste en sjuksköterska eller läkare skriva ett intyg för att föräldern ska ha rätt till ersättning.

Om föräldern ska vabba för ett barn som fyllt 12 år men inte 16 år behöver föräldern lämna ett läkarutlåtande till Försäkringskassan från och med den första ersättningsdagen i vårdperioden. Ett läkarutlåtande kan bara utfärdas av en läkare.

Intyg och utlåtande för vård av barn (vab)

Förebyggande ersättning för vab för barn som varit allvarligt sjuka

Regeringen har beslutat att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete.

En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Läkaren måste skriva ett läkarutlåtande där det framgår att barnet behöver skyddas.

Förebyggande ersättning för vab kan betalas ut från och med den 1 juli 2020 och längst till och med den 30 april 2021. Barnet måste vara under 18 år.

Relaterade länkar

Information för privatpersoner