Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

13 juli 2021

Här hittar du aktuell information om våra ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel läkarutlåtanden, medicinska underlag och riskgrupper hittar du många av svaren här.

Coronaersättningar förlängs till 30 september 2021

De tillfälliga åtgärderna inom socialförsäkringen med anledning av covid-19 förlängs.

Det gäller följande:

  • Ersättning i samband med skolstängning
  • Ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka
  • Ersättning till riskgrupper och vissa närstående till riskgrupper
  • Ersättning för karens (för anställda)
  • Ersättning för karensdagar (för egenföretagare)
  • Ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader

Möjligheten att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 180, om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av coronapandemin, förlängs till och med 31 december 2021.

Den tillfälliga hanteringen av intyg för vab och läkarintyg för sjukpenning förlängs också till den 30 september 2021. Det innebär att en förälder som ansöker om ersättning för vab ska lämna intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 22. Om din patient ansöker om sjukpenning så kommer vi att avvakta med att efterfråga läkarintyg till dag 22 i patientens sjukperiod.

Ny diagnoslista för riskgrupper från 1 juni

Regeringen har beslutat om att utöka diagnoslistan över riskgrupper för covid-19. Den nya diagnoslistan börjar gälla idag, 1 juni och gäller retroaktivt från 1 januari 2021.

Beslutet innebär att:

  • personer med stroke, hypertoni, schizofreni, bipolär sjukdom samt ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symtombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19, är riskgrupper.
  • intellektuell funktionsnedsättning tas bort från punkt 7 i diagnoslistan och blir en ny egen punkt 8. Det innebär att intellektuell funktionsnedsättning ensamt ger rätt till ersättning. Tidigare var kravet samtidig intellektuell nedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning).

Här hittar du mer information om riskgrupper för covid-19

Om din patient är eller kan vara smittad av covid-19

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökningar om smittbärarpenning som gäller covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 september 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har fattat beslut om avstängning, det vill säga gett förhållningsregler om att patienten inte får gå till arbetsplatsen enligt smittskyddslagen, för att patienten ska ha rätt till ersättningen. I ansökan ska patienten uppge för vilken period hen är avstängd.

Undantaget från läkarintyg gäller ansökningar om smittbärarpenning för dagar från och med 6 februari 2021.

Om ansökan gäller dagar före den 6 februari 2021, eller annan allmänfarlig sjukdom, behöver patienten fortfarande ha ett läkarintyg från första dagen som visar att hen inte får arbeta på grund av risken att smitta andra. Du ska använda läkarintyg FK 7804.

Intyg för smittbärarpenning

Om din patient bor med en person som är smittad av covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att hen inte får gå till arbetet.

Om patienten inte har möjlighet att arbeta hemifrån kan hen ansöka om smittbärarpenning. I ansökan ska patienten uppge för vilken period hen är avstängd (fått förhållningsregler).

Om ansökan gäller dagar från och med 6 februari 2021 behöver patienten inte ha ett läkarintyg när hen ansöker. Om ansökan gäller dagar före den 6 februari 2021, eller annan allmänfarlig sjukdom, behövs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att patienten inte får arbeta på grund av risken att smitta andra.

Om din patient är sjuk

Om patientens första sjukdag är 15 december 2020 eller senare kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Detta gäller till och med 30 september 2021.

I vissa fall kan patienten behöva visa upp ett läkarintyg för sin arbetsgivare redan dag 15.

Om patientens första sjukdag är före 15 december 2020 så behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dag 15 i sjukperioden.

Om patientens första sjukdag är 31 oktober 2020 eller tidigare så behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dag 22.

Tidsgränserna för läkarintyg gäller oavsett sjukdom och inte bara covid-19.

Om läkarintyg för dig som är partner till Försäkringskassan (hälso- och sjukvården, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen)

Om din patient tillhör en riskgrupp

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. De som kan få ersättning är

  • personer som tillhör en riskgrupp och därför måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas
  • personer som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp och som måste avstå från arbete för att undvika att smitta den närstående.

Intyg för ersättning för riskgrupper i covid-19

Om din patient är gravid

Om din patient är gravid och har blivit förbjuden av sin arbetsgivare att arbeta kan patienten ansöka om graviditetspenning. När den gravida ansöker om graviditetspenning behöver hen skicka in ett intyg om graviditet.

Intyg om graviditet

Uppskjuten vård och behandling

Regeringen har beslutat om att tillfälligt utöka möjligheterna att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete efter dag 181 och dag 365 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. De tillfälliga bestämmelserna gäller från och med den 2 april till och med den 31 december 2021.

Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan

Om din patient har ett sjukt barn

Från och med 15 december 2020 kan föräldrar till barn som är sjuka få ersättning för vab i upp till 21 dagar utan att de behöver skicka in ett intyg. Detta gäller till och med 30 september 2021.

Från och med dag 22 av barnets sjukdomsperiod måste en sjuksköterska eller läkare skriva ett intyg för att föräldern ska ha rätt till ersättning.

Om föräldern ska vabba för ett barn som fyllt 12 år men inte 16 år behöver föräldern lämna ett läkarutlåtande till Försäkringskassan från och med den första ersättningsdagen i vårdperioden. Ett läkarutlåtande kan bara utfärdas av en läkare.

Intyg och utlåtande för vård av barn (vab)

Förebyggande ersättning för vab för barn som varit allvarligt sjuka

Regeringen har beslutat att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete.

En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Läkaren måste skriva ett läkarutlåtande där det framgår att barnet behöver skyddas.

Förebyggande ersättning för vab kan betalas ut från och med den 1 juli 2020 och längst till och med den 30 september 2021. Barnet måste vara under 18 år.