Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning i särskilda fall

Du kan få sjukpenning i särskilda fall om du har haft aktivitetsersättning till och med månaden innan du fyllde 30 år, och har låg eller ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Vem kan få sjukpenning i särskilda fall?

Du kan få sjukpenning i särskilda fall om du

  • har skyddat din rätt att få sjukpenning, till exempel genom att arbeta, vara anmäld på Arbetsförmedlingen eller delta i ett program hos Arbetsförmedlingen och få aktivitetsstöd
  • är så sjuk att du inte kan söka arbete eller ta ett arbete. Du måste vara sjuk minst 25 procent av tiden som du skulle ha sökt arbete eller arbetat
  • är försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor här.

Försäkringskassan behöver ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada.

Hur mycket får jag?

Du kan högst få 160 kronor om dagen om du inte kan arbeta alls (100 procent). Sjukpenningen kan också beviljas med 75 procent, 50 procent eller 25 procent om du kan arbeta deltid.

Så ansöker du om sjukpenning i särskilda fall

Du kan ha rätt till boendetillägg

Boendetillägg är ett tillägg till sjukpenning i särskilda fall. Boendetillägg betalas ut månadsvis i efterskott.

Du kan få boendetillägg om du

  • har haft aktivitetsersättning till och med månaden innan du har fyllt 30 år
  • har skyddat din möjlighet till boendetillägg, till exempel genom att arbeta, vara anmäld på Arbetsförmedlingen eller delta i ett program hos Arbetsförmedlingen och få aktivitetsstöd.

Hur mycket får jag i boendetillägg?

Hur mycket du får beror på om du är gift eller ogift, hur många barn som finns i hushållet och din bidragsgrundande inkomst. Boendetillägget minskas om du får bostadsbidrag.

Hur ansöker jag om boendetillägg?

Senast uppdaterad