Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning i särskilda fall

Sjukpenning i särskilda fall är ersättning som du kan få om du haft aktivitetsersättning till och med månaden innan du fyllde 30 år och har låg eller ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Kan jag få sjukpenning i särskilda fall?

Du kan få sjukpenning i särskilda fall om du

  • har skyddat din rätt att få sjukpenning, till exempel genom att förvärvsarbeta, vara anmäld på Arbetsförmedlingen eller delta i ett program hos Arbetsförmedlingen och få aktivitetsstöd
  • är så sjuk att du inte kan söka arbete eller ta ett arbete. Du måste vara sjuk minst en fjärdedel av tiden som du skulle ha sökt arbete eller arbetat
  • är försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor här.

I samband med din ansökan behöver Försäkringskassan ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada.

Hur mycket får jag?

Du kan högst få 160 kronor om dagen om du inte kan arbeta alls (hel sjukpenning). Sjukpenningen kan också beviljas med tre fjärdedel, halv eller en fjärdedel om du kan arbeta till en del.

Hur ansöker jag?

Ansök på Mina sidor.

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-sjukpenning-i-sarskilda-fall","login":true,"text":"Ansök om sjukpenning i särskilda fall"}

Du kan ha rätt till boendetillägg

Boendetillägg är ett tillägg till sjukpenning, sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall som betalas ut månadsvis. Det är till för att säkerställa att den som inte längre har aktivitetsersättning och bostadstillägg ska kunna ha ett oförändrat inkomstskydd. Boendetillägg betalas ut månadsvis i efterskott.

Du kan få boendetillägg om du

  • har haft aktivitetsersättning till och med månaden innan du har fyllt 30 år
  • har skyddat din möjlighet till boendetillägg, till exempel genom att förvärvsarbeta, vara anmäld på Arbetsförmedlingen eller delta i ett program hos Arbetsförmedlingen och få aktivitetsstöd
  • har sjukpenning, sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall.

Hur mycket får jag i boendetillägg?

Hur mycket du får beror på om du är gift eller ogift, hur många barn som finns i hushållet och din bidragsgrundande inkomst. Boendetillägget minskas om du får bostadsbidrag.

Hur ansöker jag om boendetillägg?

Ansök på mina sidor:

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-boendetillagg","login":true,"text":"Ansök om boendetillägg"}

Senast uppdaterad