Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning i särskilda fall

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-sjukpenning-i-sarskilda-fall","login":true,"text":"Ansök om sjukpenning i särskilda fall"}

Du kan ha rätt till boendetillägg

Boendetillägg är ett tillägg till sjukpenning, sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall som betalas ut månadsvis. Det är till för att säkerställa att den som inte längre har aktivitetsersättning och bostadstillägg ska kunna ha ett oförändrat inkomstskydd. Boendetillägg betalas ut månadsvis i efterskott.

Du kan få boendetillägg om du

  • har haft aktivitetsersättning till och med månaden innan du har fyllt 30 år
  • har skyddat din möjlighet till boendetillägg, till exempel genom att förvärvsarbeta, vara anmäld på Arbetsförmedlingen eller delta i ett program hos Arbetsförmedlingen och få aktivitetsstöd
  • har sjukpenning, sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall.

Hur mycket får jag?

Hur mycket du får beror på om du är gift eller ogift, hur många barn som finns i hushållet och din bidragsgrundande inkomst. Boendetillägget minskas om du får bostadsbidrag.

Hur ansöker jag?

Ansök på mina sidor:

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-boendetillagg","login":true,"text":"Ansök om boendetillägg"}

Senast uppdaterad