Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du fått avslag på aktivitetsersättning

Har du ansökt om aktivitetsersättning och fått avslag får du besked om det i ett brev från oss. Där förklarar vi varför du fick nej på din ansökan och har du frågor får du gärna kontakta oss. Informationen på den här sidan gäller både dig som får avslag på din första ansökan och dig som har haft aktivitetsersättning och inte får den förlängd.

Möte tillsammans med Arbetsförmedlingen

Att du inte kommer få aktivitetsersättning betyder att det i första hand är Arbetsförmedlingen som kommer stötta dig framöver. Om du vill kan vi boka ett möte där vi tillsammans träffar en handläggare från Arbetsförmedlingen som berättar om hur de kan hjälpa dig och vad du behöver tänka på. På mötet går vi igenom vad som är viktigt att tänka på och Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att skriva in dig som arbetssökande. Kontakta oss om du vill att vi bokar mötet.

Från sjukförsäkring till arbetsliv

1 minut

Om du riskerar att inte längre få ersättning från sjukförsäkringen eller få avslag på ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning kan du bli erbjuden ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet deltar en handläggare från Försäkringskassan samt en arbetsförmedlare. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd på din väg från sjukförsäkringen till arbetslivet.

Söka jobb när du har eller har haft ersättning från sjukförsäkringen (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du arbetat innan aktivitetsersättningen upphörde

Om du arbetat innan din aktivitetsersättning upphörde kan du ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) registrerad hos oss. Det är den som ligger till grund för hur mycket du får i ersättning om du till exempel blir sjuk eller tar ut föräldrapenning. Det finns tre sätt du kan behålla din SGI på nu när du inte får aktivitetsersättning. Gör du inget av dem kommer den sänkas och du riskerar att få låg eller ingen ersättning om du till exempel blir sjuk eller är hemma och tar hand om sjukt barn. Du behöver göra något av detta även om du överklagat eller begärt omprövning.

  • Gå tillbaka till jobbet du hade innan. Om du jobbar i samma omfattning som tidigare behåller du din tidigare SGI, jobbar du mindre kommer du få en ny och lägre SGI. Du måste börja arbeta direkt, senast första vardagen efter din ersättning upphörde.
  • Om du inte kan gå tillbaka till jobbet måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen och söka arbete. Det måste du göra direkt, senast första vardagen efter din ersättning upphörde.
  • Börja studera på en utbildning som ger rätt till studiemedel. Du måste studera på minst halvtid.

När du fyller 30 år och inte kan arbeta

När du fyller 30 år kan du inte längre få aktivitetsersättning, den upphör automatiskt. Det finns några saker som är bra att du känner till vad gäller din rätt till ersättning då.

Sjukpenning i särskilda fall

Även om du inte har en SGI kan du som är 30 år och äldre få ersättning när du blir sjuk, du får det i så fall enligt reglerna för det som kallas sjukpenning i särskilda fall.

Sjukpenning i särskilda fall

Rehabiliteringsersättning

Om du har arbetat och har en SGI kan du ha rätt till rehabiliteringspenning när du deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen. Rehabiliteringspenningen är lika stor som sjukpenningen och du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

Sjukersättning

Om din aktivitetsersättning upphör för att du fyller 30 år och du fortfarande inte kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till sjukersättning. Det är en ersättning du kan få till och med du fyller 64 år.

Sjukersättning

Har du frågor?

Tyvärr går det inte att beskriva och besvara alla situationer som kan uppstå och vi förstår att du kan ha frågor som du inte hittar svar på här. Du får gärna kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig med det du funderar på, du hittar din handläggares telefonnummer i beslutet eller så kan du ringa vårt kundcenter på 0771‑524 524.

Senast uppdaterad