Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

För dig som har förlorat en närstående

Här har vi samlat information som kan vara viktig för dig som har mist en närstående, till exempel maka/make, partner eller den andra föräldern till ditt barn.

 

Om du har en anhörig som gått bort och han eller hon har fått ersättningar från Försäkringskassan kommer dessa i de flesta fall att upphöra automatiskt. Här kan du läsa vad som gäller för varje enskild ersättning.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra något.

Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning

Ersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med datumet då dödsfallet inträffade men dödsboet måste ansöka om aktivitetsstödet.

Aktivitetsstöd

Assistansersättning

Vi kommer att kontakta dödsboet för att hjälpa till om det är något som behöver göras.

Handikappersättning

Handikappersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra något.

Merkostnadsersättning för vuxna

Merkostnadsersättning betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du bör kontakta Försäkringskassan.

Sjukersättning

Aktivitetsersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra något.

Sjukpenning

Sjukpenningen betalas ut till dödsboet fram till och med dagen då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra någonting.

Vårdbidrag

Om din anhörige har fått vårdbidrag så kommer det att upphöra. Du behöver inte göra någonting.

Merkostnadsersättning för barn

Om din anhörige har fått merkostnadsersättning för ett barn så kommer det att upphöra. Du bör kontakta Försäkringskassan.

Omvårdnadsbidrag

Om din anhörige har fått omvårdnadsbidrag så kommer det att upphöra. Du bör kontakta Försäkringskassan.

Livränta för efterlevande och begravningshjälp

Du kan få livränta och begravningshjälp om någon har dött på grund av en arbetsskada. För mer information om det, besök Pensionsmyndighetens webbplats eller ring 0771‑776 776.

Pensionsmyndigheten (pensionsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om den andra föräldern till ditt eller dina barn har gått bort har du kanske frågor om barnbidrag, bostadsbidrag, vårdbidrag eller föräldrapenning. Här kan du läsa vad som gäller för varje enskild ersättning.

Ersättningar för barnet

Om ni har bostadsbidrag

Om ni har fått bostadsbidrag kommer det att upphöra automatiskt. Men du kan söka bostadsbidrag igen för dig själv.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Barnbidrag

Om den andra föräldern fick någon del av barnbidraget så kommer du nu automatiskt få hela barnbidraget. Du behöver inte göra något.

Om du tidigare fått hela barnbidraget kommer det att fortsätta komma som vanligt.

Föräldrapenning

Den andra förälderns dagar överförs automatiskt till dig. Du behöver inte göra något.

Vårdbidrag

Om den andra föräldern har fått vårdbidrag så kommer det att upphöra. Är det så att du tar hand om barnet istället kan du ansöka om omvårdnadsbidrag.

Omvårdnadsbidrag

Omvårdnadsbidrag

Om den andra föräldern har fått omvårdnadsbidrag så kommer det att upphöra. Du bör kontakta Försäkringskassan. Är det så att du tar hand om barnet istället kan du ansöka om omvårdnadsbidrag. Om du och den andre föräldern hade delad rätt till omvårdnadsbidrag kan du ansöka om hela omvårdnadsbidraget.

Omvårdnadsbidrag

Du kan ha rätt till bostadsbidrag

Du kan ha rätt till bostadsbidrag om du blir ensamstående med barn.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Övriga ersättningar

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra något.

Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning

Ersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med datumet då dödsfallet inträffade men dödsboet måste ansöka om aktivitetsstödet.

Aktivitetsstöd

Assistansersättning

Vi kommer att kontakta dödsboet för att hjälpa till om det är något som behöver göras.

Handikappersättning

Handikappersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra något.

Merkostnadsersättning för barn

Om den andra föräldern har fått merkostnadsersättning så kommer det att upphöra. Du bör kontakta Försäkringskassan. Är det så att du har merkostnader för barnet kan du ansöka om merkostnadsersättning. Om du och den andre föräldern hade delad rätt till merkostnadsersättning kan du ansöka om hela merkostnadsersättningen.

Merkostnadsersättning för barn

Merkostnadsersättning för vuxna

Merkostnadsersättning betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du bör kontakta Försäkringskassan.

Sjukersättning

Sjukersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra något.

Sjukpenning

Sjukpenningen betalas ut till dödsboet fram till och med dagen då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra någonting.

Senast uppdaterad