Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ensamstående flerbarnsmammor mest ekonomiskt utsatta

13 juni 2018

Ensamstående föräldrar med barn är den grupp i samhället som har det tuffast ekonomiskt. För ensamstående kvinnor med två eller fler barn spelar den ekonomiska familjepolitiken en ännu större roll. Det visar socialförsäkringsrapporten ”Barnhushållens ekonomi 2018” som Försäkringskassan årligen tar fram på uppdrag av regeringen.

Enligt socialförsäkringsrapporten Barnhushållens ekonomi 2018 är ensamstående föräldrar med barn den familjegrupp som är mest ekonomiskt utsatt i samhället. För ensamstående kvinnor med två eller fler barn spelar den ekonomiska familjepolitiken, alltså åtgärder för att förbättra barnfamiljers förhållanden, en ännu större roll. – Vi ser att 16 procent av barnhushållen under 2017 har låg ekonomisk standard. Andelen har ökat under 00-talet, men utvecklingen har stabiliserats under de senaste tre åren. Vi ser också att andelen barnhushåll med låg ekonomisk standard skulle vara nio procentenheter högre om den ekonomiska familjepolitikens förmåner och ersättningar togs bort, givet allt annat lika, säger Alexandra Wallin, chef för avdelningen Barn och familj på Försäkringskassan.

Resultat i korthet:

  • Familjepolitiken bidrar, men i allt mindre grad, till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer
  • Den ekonomiska familjepolitiken utgör störst del av hushållsinkomsten bland ensamstående och familjer med många barn
  • Förekomsten av ekonomisk utsatthet har stabiliserats, men ensamstående flerbarnsföräldrar och utrikesfödda föräldrar är de som oftast är ekonomiskt utsatta
  • Långvarig ekonomisk utsatthet är vanligast bland ensamstående flerbarnsmammor
  • Fler par delar jämställt på föräldrapenningen när föräldrarna har högre utbildning

Den ekonomiska familjepolitikens bidrag och förmåner

Den ekonomiska familjepolitiken syftar till att göra det möjligt för föräldrarna att kunna kombinera arbetsliv med föräldraskap samt att ge stöd i utsatta situationer. Den innehåller bland annat de behovsprövade bidragen bostadsbidrag, vårdbidrag och underhållsstöd. Även föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning ingår, samt de generella bidragen barnbidrag och adoptionsbidrag. Utöver detta ingår också avgiftsfri skola samt högt subventionerad förskola och fritids.

Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2018

Tillbaka till nyhetsarkivet