Bilstöd för vuxna Actions
Loading...

Bilstöd för vuxna

Bilstöd är bidrag till dig som har en funktionsnedsättning och har stora svårigheter att röra dig. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina behov. Det går också att få bilstöd för att ta körkort om man behöver körkort för att kunna arbeta. 

Kan jag få bilstöd?

I  guiden för dig med funktionsnedsättning kan du genom att svara på några frågor om din situation enkelt se om du kan ha rätt till bilstöd.

Guide – för dig med funktionsnedsättning

Det finns tre grundläggande villkor som du måste uppfylla för att kunna få bilstöd.

 • Du ska ha en funktionsnedsättning som gör att du har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller åka kollektivt.
 • Svårigheterna ska finnas kvar 9 år eller längre.
 • Du måste vara försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor här.

Dessutom måste du vara i en eller flera av de här 4 situationerna:

 • Du behöver bilen för att kunna arbeta eller studera och är under 65 år.
 • Du ska köra bilen själv och är 18-49 år.
 • Du har barn som är under 18 år och bor hemma och du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet. Du ska köra bilen själv.
 • Du har sjukersättning och fick tidigare bilstöd för att kunna arbeta eller studera.

För att du ska kunna få bilstöd för att anpassa en bil krävs också att

 • bilen är lämplig att anpassa
 • anpassningen görs speciellt för din funktionsnedsättning – det går inte att få ersättning för sådant som räknas som standardutrustning.

Hur mycket får jag?

 

Om du tjänar mer än 160 000 kronor per år får du

 • 60 000 kronor om du köper en bil
 • 12 000 kronor om du köper en motorcykel
 • 3 000 kronor om du köper en moped.

Om du tjänar mindre än 160 000 kronor om året kan du få mer pengar, men högst 100 000 kronor. Du kan aldrig få mer än vad bilen kostar.

Huvudregeln är att du får ersättning för vad det kostar att köpa utrustning och anpassa bilen efter dina behov. Du kan också få bilstöd för andra nödvändiga kostnader i samband med anpassningen, som

 • yttrande från Trafikverket
 • kontroll av anpassningen
 • transport av bilen
 • resa och logi
 • registreringsbesiktning
 • utbildning för att kunna köra en anpassad bil
 • justeringar och reparationer av en anpassning.

Om kostnaden för samma anpassning skiljer sig mellan två företag får du ersättning för vad det kostar för det billigaste alternativet. Men du väljer själv vilket företag som ska göra anpassningen.

Hur ansöker jag ?

1. Skaffa ett läkarutlåtande

Du behöver ett läkarutlåtande där det står

 • om dina svårigheter att förflytta sig
 • hur länge dina svårigheter kommer att vara kvar.

Om du kommer att köra bilen själv ska det stå i läkarintyget att du kan göra det.
Läkaren ska fylla i den här blanketten 

3222 Läkarutlåtande ansökan om bilstöd (51 kB)pdf öppnas i nytt fönster

2. Ansök på Mina sidor

Ansök om bilstöd på Mina sidor.

Tjänar du mindre än 160 000 kronor om året före skatt så kan du ansöka om ett extra anskaffningsbidrag på högst 40 000 kronor utöver grundbidraget. I vissa situationer räknas hela hushållets inkomster. Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5017 Ansökan om anskaffningsbidrag - bilstöd (82 kB)pdf öppnas i nytt fönster

3. Skicka in läkarutlåtandet

Skicka in ditt läkarutlåtande till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig inom en vecka från att din ansökan har kommit in.

5. Du får ett beslut

Efter cirka 3 månader så får du ett beslut om bilstöd.

6. Köp bilen eller anpassa en bil

1. Vi kontaktar en trafikinspektör på Trafikverket eller Mobilitetscenter som ringer upp dig. 
Hen hjälper dig med vilken typ av anpassning du behöver och att välja en bil som är lämplig att anpassa för ditt behov och vilka företag som finns som kan göra anpassningen. Köper du en bil som inte är lämplig för anpassning så kan vi säga nej till anpassningsbidraget.

2. Köp bilen inom 6 månader från att du har fått beslutet
Det finns två sätt att köpa bilen på:

 • Alternativ 1: Skriv ett avtal med bilförsäljaren om att du ska köpa bilen. Skicka sedan avtalet med bilagor till Försäkringskassan. Avtalet ska stå i ditt namn. Inom sex månader efter att avtalet skrevs under måste du sedan skicka in kvitto eller faktura till Försäkringskassan.
 • Alternativ 2: Be bilförsäljaren ställa ut en faktura på bilen till dig. Skicka sedan fakturan till Försäkringskassan. Fakturan ska stå i ditt namn och vara skriftligt godkänd av dig.

3. Meddela vilket konto pengarna ska betalas ut till

Anmäl ditt konto på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du anmäla konto på blankett.

5400 Utbetalning av bilstöd (80 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Om du valde alternativ 1 och bara skickade in ett avtal om att köpa bilen till Försäkringskassan skickar du in kvitto eller faktura som visar att du verkligen har köpt bilen. Det måste du göra inom sex månader.

 1. Trafikinspektören kontaktar dig och bokar ett möte. Under mötet pratar ni om vilken hjälp du kan få.
 2. Vi rekommenderar att du tar kontakt med två anpassningsföretag och ber om offerter på de anpassningar som trafikinspektören bedömt att du behöver.
 3. Du ska godkänna offerterna genom att skriva under dem och sedan skicka dem till trafikinspektören och till Försäkringskassan.
 4. Du får ett beslut om anpassningen inom cirka 6 veckor från att du har skickat in offerterna.
 5. När du har fått beslutet ska du kontakta anpassningsföretaget. De kan då börja anpassa din bil.
 6. Betala för anpassningen. Det finns två sätt att betala för anpassningen:

Alternativ 1: Skriv ett bindande köpeavtal med anpassningsföretaget och skicka sedan köpeavtalet till Försäkringskassan. Köpeavtalet ska stå i ditt namn.

Alternativ 2: Be anpassningsföretaget ställa ut en faktura på anpassningen till dig och skicka sedan fakturan till Försäkringskassan. Fakturan ska stå i ditt namn och du ska godkänna fakturan skriftligt.

7. Skicka in blanketten till Försäkringskassan för att meddela om pengarna ska betalas till dig eller anpassningsföretaget. 

5400 Utbetalning av bilstöd (80 kB)pdf öppnas i nytt fönster

8. Om utbetalning har gjorts mot avtal ska du inom sex månader komplettera med kvitto eller faktura för att visa att köpet är genomfört.
9. Provkör bilen och känn efter att du är nöjd. Om du inte är nöjd ska du ringa trafikinspektören igen. Är det så att du behöver justera eller fler anpassningar ska du skicka en ny offert till Försäkringskassan. Skicka in offerten inom 6 månader från att du fick ditt anpassningsbidrag.

Ring din handläggare om du vill sälja eller byta bil

Om du säljer eller byter en bil som du har fått bilstöd för så kan du behöva betala tillbaka hela eller delar av stödet. Kontakta därför din handläggare innan du gör det.

Anslaget för bilstöd 2016 är slut

Riksdagen beslutar om en viss summa pengar varje år som ska användas för att betala ut bilstöd. Ibland händer det att pengarna tar slut före årsskiftet. Då kan inte Försäkringskassan göra några utbetalningar förrän det tilldelas nytt anslag till bilstödet.

Den summa pengar som riksdagen har beslutat om för bilstöd i år är nu slut. Det betyder att Försäkringskassan inte kan betala ut bilstöd förrän det kommer nya pengar.

Även om anslaget är slut kommer ansökningar om bilstöd att handläggas i vanlig ordning. Om du har skickat in underlag för utbetalning av bilstöd, kan du kontakta din handläggare för att få information om när utbetalning kommer att ske.

Regeringen har i Höstbudgeten föreslagit att Försäkringskassan ska tilldelas ett tillskott för utbetalning av bilstöd. Beslut om budgeten tas i december. Om Försäkringskassan tilldelats tillskott till anslaget kan utbetalningar av bilstöd börja igen.

Tilldelas Försäkringskassan inte tillskott till anslaget kan utbetalning av bilstöd börja igen först efter årsskiftet.

 

Vanliga frågor

Om du har en funktionsnedsättning så kan du i vissa speciella situationer få körkortet betalt. Det gäller om du är under 65 år, behöver bil för att ta dig till arbetet och riskerar att bli arbetslös men körkortet kan leda till att du får behålla ditt arbete.

Du måste också ha ett körkortstillstånd.

Ring till kundcenter på 0771-524 524 om du tror att det gäller dig.

Om du har en funktionsnedsättning så kan du i vissa speciella situationer få körkortet betalt.
Du kan få bilstöd om du är under 65 år och går på en arbetslivsinriktad rehabilitering eller genomför studier och har fått ett erbjudande om ett stadigvarande arbete på minst sex månader där kravet är att du ska få ett körkort.

Du måste också ha ett körkortstillstånd.

Ring till kundcenter på 0771-524 524 om du tror att det gäller dig.

Nej, du måste få beslutet innan du kan köpa en bil. Du kan inte heller få bilstöd för en bil som du eller någon i din familj äger eller tidigare har ägt. Men du kan ansöka om bidrag för att anpassa en bil som du redan äger.

Nej, du måste få beslutet innan du kan köpa en bil. Du kan inte heller få bilstöd för en bil som du redan har tillgång till.

Du kan få anpassningsbidrag om vi bedömer att bilen är lämplig att anpassa efter dina behov, men bilens ålder och skick kan påverka vårt beslut.

Ja. Eftersom det är du som får bilstödet så ska du stå som ägare till bilen.

För att det är du som genomför affären. Försäkringskassan och bilförsäljaren har ingen koppling till varandra. Det gäller även om du väljer att vi ska betala pengarna direkt till bilförsäljaren.

Eftersom det är dina pengar är det viktigt att du själv bestämmer över dem - det vill säga när, för vad och till vem pengarna ska betalas ut.

Ja, du kan ansöka om ersättning för reparationskostnader. Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5067 Ansökan om bidrag till reparation av anpassning – bilstöd (102 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Köpeavtalet ska innehålla:

 • ditt namn och personnummer
 • namn och organisationsnummer, alternativt personnummer, på bilförsäljaren eller anpassningsföretaget
 • bilens registreringsnummer eller chassinummer
 • pris
 • bilens årsmodell
 • mätarställning
 • en specifikation av vad avtalet gäller – det ska vara tydligt att du köper bilen och från vem
 • daterad underskrift av dig och bilförsäljaren
 • eventuella tilläggsvillkor som avtalet hänvisar till, exempelvis leveransvillkor.

Fakturan ska innehålla:

 • namn och organisationsnummer, alternativt personnummer, på bilförsäljaren eller anpassningsföretaget
 • bilens registreringsnummer
 • specifikation av vad fakturan gäller, vad som är arbetskostnad och vad som är materialkostnad
 • summa att betala
 • ett skriftligt godkännande av dig.

Vart 9:e år. Men du kan få bilstöd tidigare om du kan visa att bilen har gått minst 18 000 mil sedan du köpte den. Du kan också få bilstöd tidigare om du inte kan köra din bil av medicinska skäl eller av trafiksäkerhetsskäl. Du kan däremot inte få nytt bilstöd tidigare än vart 9:e år för att den är i dåligt skick.

Om trafikinspektören säger att bilen behöver anpassas mer och det inte har gått mer än 6 månader från att du fick det första bidraget räcker det med att du skickar in en offert till oss. Vi bedömer om du har rätt till bilstöd och återkommer med ett svar.

Har det gått mer än 6 månader måste du ansöka om ett nytt bilstöd.

Nej. Du kan inte få bilstöd för löpande kostnader som till exempel försäkring, service och bränsle. Du kan se på Konsumentverkets hemsida vad det kostar att äga en bil.

Konsumentverket öppnas i nytt fönster

banner_bild_teckenspråk Actions
Loading...
Teckenspråk
relaterade_lankar_bilstod Actions
Loading...

Relaterade länkar

Information om regeländringar

banner_text_speglad_funktionsnedsattning_vuxna_guide_funktionsnedsattning Actions
Loading...