Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Bilstöd för vuxna Actions
Loading...

Bilstöd för vuxna

Teckenspråk Bilstöd för vuxna Actions
Loading...

Bilstöd för vuxna

22 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om bilstöd för vuxna och om du behöver anpassa din bil.

 

Bilstöd är bidrag till dig som har en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta dig eller att åka med allmänna kommunikationer. Bilstödet är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter dina behov. Det går också att få bilstöd för att ta körkort om du behöver körkort för att kunna arbeta. 

Kan jag få bilstöd?

I  guiden för dig med funktionsnedsättning kan du genom att svara på några frågor om din situation enkelt se om du kan ha rätt till bilstöd.

Guide – för dig med funktions­nedsättning

För att kunna få bilstöd måste du: 

 • vara försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som gör att du har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller åka med allmänna kommunikationer som till exempel buss, tåg och tunnelbana
 • Svårigheterna som funktionsnedsättning ger ska finnas kvar i minst 9 år.

För att få bilstöd behöver du tillhöra en bidragsgrupp, det betyder att ett av följande alternativ måste stämma in på dig:

 • Du behöver bilen för att kunna arbeta, gå på arbetslivsinriktad rehabilitering eller arbetslivsinriktade studier och du är under 65 år.
 • Du har sjukersättning och har tidigare fått bilstöd när du arbetade eller studerade.
 • Du ska köra bilen själv och är 18-49 år.
 • Du har barn som är under 18 år, som bor tillsammans med dig och du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet. Du ska köra bilen själv.

Hur mycket får jag?

Om du beviljas bilstöd kan du få inköpsbidrag som kan bestå av:

 • 30 000 kronor i grundbidrag för inköp av bil
 • 12 000 kronor i grundbidrag för inköp av en motorcykel
 • 3 000 kronor i grundbidrag för inköp av en moped.

Om du tjänar mindre än 220 000 kronor om året kan du få även få anskaffningsbidrag. Bidraget är från 4 000 kronor och upp till 40 000 kronor. I vissa situationer räknar vi även med din respektives inkomst.

Du kan få ytterligare inköpsbidrag till bil om du behöver köpa en bil som är lämplig utifrån din funktionsnedsättning

 • Tilläggsbidrag A på 30 000 kronor är till för att köpa en bil som måste anpassas på grund av din funktionsnedsättning.
 • Tilläggsbidrag B på 40 000 kronor är till för att köpa en bil i vilken du ska sitta kvar i rullstol under resan, behöver flytta från rullstol till bilsäte inne i bilen eller ta med en motordriven rullstol eller liknande hjälpmedel.
 • Tilläggsbidrag C är till för att köpa en bil med särskilda originalmonterade anordningar som är nödvändiga utifrån din funktionsnedsättning. Bidraget varierar beroende på anordning.
 

Om du har behov av att anpassa bilen efter att du köpt den, kan du få anpassningsbidrag. Du kan i regel få bidrag motsvarande vad anpassningen som bedöms vara nödvändig kostar.

För att du ska kunna få bilstöd för att anpassa en bil krävs att du köper en bil som är i gott skick, samt att:

 • bilen har gått max 6000 mil eller är max 4 år
 • bilen är lämplig att anpassa med hänsyn till den anpassning som krävs
 • även ytterligare krav på bilen kan tillkomma beroende på vilken anpassning du behöver.
 

Du kan också få bilstöd för andra nödvändiga kostnader i samband med anpassningen, som

 • Körträning för att kunna utreda vilken anpassning du behöver
 • Resa och logi
 • Körträning för att kunna köra din anpassade bilkontroll av anpassningen (funktionskontroll)
 • Justeringar och reparationer av en anpassning som du fått anpassningsbidrag för
 

Hur ansöker jag ?

1. Kontakta din läkare

Du behöver ett läkarutlåtande som beskriver

 •  dina svårigheter att förflytta dig och/eller att åka med allmänna kommunikationer
 • hur länge och i vilken omfattning dina svårigheter kommer att vara
 • om du kommer att köra bilen själv ska det stå i läkarintyget  om du uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort.

Försäkringskassan rekommenderar att din läkare fyller i den här blanketten

3222 Läkarutlåtande ansökan om bilstöd (51 kB)pdf öppnas i nytt fönster

2. Ansök på Mina sidor

Ansök om bilstöd på Mina sidor.

Du får inte köpa fordonet innan du får ett beslut om bilstöd.

3. Skicka in ansökningshandlingar

Skicka in ditt läkarutlåtande till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig inom en vecka från att din ansökan har kommit in.

Vi kommer att informera och hjälpa dig om vilka bidrag som kan vara aktuella för dig.

5. Efter Försäkringskassans utredning får du ett beslut om vilka bidrag du beviljas

 

6. Köp bilen

Du måste köpa bilen inom 6 månader från att du fått beslutet. Du får inte köpa en bil som du själv eller någon i din familj äger eller har ägt. Du kan inte få mer i bidrag än vad bilen kostar.

Du har två alternativ:

 • Alternativ 1: Skriv ett avtal med bilförsäljaren om att du ska köpa bilen. Skicka sedan avtalet med bilagor till Försäkringskassan. Avtalet ska stå i ditt namn.

Om du bara skickar in ett avtal om att köpa bilen till Försäkringskassan måste du sedan skicka in kvitto eller faktura som visar att du verkligen har köpt bilen. Det måste du göra inom sex månader.

 • Alternativ 2: Be bilförsäljaren ställa ut en faktura på bilen till dig. Skicka sedan fakturan till Försäkringskassan. Fakturan ska stå i ditt namn och vara skriftligt godkänd av dig.

7. Meddela vilket konto pengarna ska betalas ut till

Anmäl konto med den blankett som kom med beslutet.

 

5. En trafikinspektör på Trafikverket kontaktar dig för ett möte

Under tiden vi utreder din rätt till bilstöd kommer du att få träffa en trafikinspektör från Trafikverket. De kommer att utreda vilket behov av anpassning som du har och skriva ett yttrande till Försäkringskassan.

Utifrån det kan Försäkringskassan utreda vilka tilläggsbidrag som du har möjlighet att få.

6. Val av bil

Utifrån trafikinspektörens yttrande ska du sedan välja bil. Trafikinspektören kommer att stödja dig i valet av bil. Ditt behov av anpassning styr vilken bil du behöver välja.

När du har valt den bil du avser att köpa ska du skicka in ett yrkande till Försäkringskassan på bilen. Du får dock inte köpa bilen ännu. När vi fått ditt yrkande kommer vi att kontakta dig för mer information.

7. Kostnadsförslag för anpassning

Du ska i regel ta kontakt med två företag som kan anpassa fordonet och be om kostnadsförslag på de anpassningar som trafikinspektören bedömt att du behöver. Du ska godkänna kostnadsförslagen genom att skriva under dem, du skickar dem sen till trafikinspektören och till Försäkringskassan.

8. Du får ett beslut om inköpsbidrag

När Försäkringskassan har fått kostnadsförslagen kommer vi att utreda vilka inköpsbidrag du kan få. Du får sedan ett beslut där det framgår vilken bil du behöver köpa för att vi ska betala ut bilstödet. Väljer du att köpa en annan bil, eller en bil som inte innehåller de anordningar som framgår av beslutet kan du nekas hela eller delar av bilstödet.

9. Köp bilen

Du måste köpa bilen inom 6 månader från att du fått beslutet. Du får inte köpa en bil som du själv eller någon i din familj äger eller har ägt. Du kan inte få mer i bidrag än vad bilen kostar.

Du har två alternativ:

 • Alternativ 1: Skriv ett avtal med bilförsäljaren om att du ska köpa bilen. Skicka sedan avtalet med bilagor till Försäkringskassan. Avtalet ska stå i ditt namn.

Om du bara skickar in ett avtal om att köpa bilen till Försäkringskassan måste du sedan skicka in kvitto eller faktura som visar att du verkligen har köpt bilen. Det måste du göra inom sex månader.

 • Alternativ 2: Be bilförsäljaren ställa ut en faktura på bilen till dig. Skicka sedan fakturan till Försäkringskassan. Fakturan ska stå i ditt namn och vara skriftligt godkänd av dig.

10. Meddela till vilket konto pengarna ska betalas ut

Anmäl konto med den blankett som kom med beslutet.

11. Du får ett beslut om anpassningsbidrag

Efter att du köpt din bil kan du få ett beslut om anpassningsbidrag. När bilen är anpassad skickar du in fakturan till Försäkringskassan och meddelar vilket konto du vill att pengarna ska betalas ut till med den blankett som kom med beslutet.

Tänk på att även om Försäkringskassan betalar ut bilstödet är det du som ingår avtal med företaget om anpassningen.

12. Kontakta trafikinspektören för att boka in en funktionskontroll

Inom sex månader från det att anpassningen är utförd behöver du genomföra en kontroll för att säkerställa att anpassningen fungerar för dig.

 

Om du säljer eller på annat sätt gör dig av med fordonet

Om du säljer eller på annat sätt gör dig av med fordonet innan nio år har gått sedan du fick beslutet om bilstöd, måste du anmäla det till Försäkringskassan så snart som möjligt men senast inom 14 dagar. Det gäller även om du byter fordon. Då utreder vi om du behöver betala tillbaka någon del av bilstödet eller inte.

Om du har beviljats bilstöd med anledning av att ditt barn har en funktionsnedsättning och barnet själv sen får bilstöd inom nio år kan du också behöva betala tillbaka en del av bilstödet.

Pengarna för bilstöd tar ibland slut före årsskiftet

Riksdagen beslutar om en viss summa pengar varje år som ska användas för att betala ut anpassningsbidrag. Ibland händer det att pengarna tar slut före årsskiftet. Tar pengarna slut innebär det att du får vänta på din utbetalning tills det kommer nya pengar till bilstöd.

Vanliga frågor

Nej, du måste få beslutet innan du kan köpa en bil. Du kan inte heller få bilstöd för en bil som du eller någon i din familj äger eller tidigare har ägt. Men du kan ansöka om bidrag för att anpassa en bil som du redan äger.

Nej, du måste få beslutet innan du kan köpa en bil. Du kan inte heller få bilstöd för en bil som du redan har tillgång till.

Du kan få anpassningsbidrag om vi bedömer att bilen är lämplig att anpassa efter dina behov, men bilens ålder och skick kan påverka vårt beslut.

Ja. Eftersom det är du som får bilstödet så ska du stå som ägare till bilen. Du kan inte få bilstöd för en bil som du redan använder och som funnits inom familjen tidigare. Du kan inte heller få bilstöd till en leasingbil.

För att det är du som genomför affären. Försäkringskassan och bilförsäljaren har ingen koppling till varandra. Det gäller även om du väljer att vi ska betala pengarna direkt till bilförsäljaren.

Eftersom det är dina pengar är det viktigt att du själv bestämmer över dem - det vill säga när, för vad och till vem pengarna ska betalas ut.

Ja, du kan ansöka om ersättning för reparationskostnader. Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5067 Ansökan om bidrag till reparation av anpassning – bilstöd (102 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Köpeavtalet ska innehålla:

 • ditt namn och personnummer
 • namn och organisationsnummer, alternativt personnummer, på bilförsäljaren eller anpassningsföretaget
 • bilens registreringsnummer eller chassinummer
 • pris
 • bilens årsmodell
 • mätarställning
 • en specifikation av vad avtalet gäller – det ska vara tydligt att du köper bilen och från vem
 • daterad underskrift av dig och bilförsäljaren
 • eventuella tilläggsvillkor som avtalet hänvisar till, exempelvis leveransvillkor.

Fakturan ska innehålla:

 • namn och organisationsnummer, alternativt personnummer, på bilförsäljaren eller anpassningsföretaget
 • bilens registreringsnummer
 • specifikation av vad fakturan gäller, vad som är arbetskostnad och vad som är materialkostnad
 • summa att betala
 • ett skriftligt godkännande av dig.

Vart 9:e år. Men du kan få bilstöd tidigare om du kan visa att bilen har gått minst 18 000 mil sedan du köpte den. Du kan också få bilstöd tidigare om du inte kan köra din bil av medicinska skäl eller av trafiksäkerhetsskäl. Du kan däremot inte få nytt bilstöd tidigare än vart 9:e år för att bilen är i dåligt skick.

Om trafikinspektören säger att bilen behöver anpassas måste du ansöka om bilstöd igen.

Nej. Du kan inte få bilstöd för löpande kostnader som till exempel försäkring, service och bränsle. Du kan se på Konsumentverkets hemsida vad det kostar att äga en bil.

Konsumentverket öppnas i nytt fönster

Om du har en funktionsnedsättning så kan du i vissa speciella situationer få körkortet betalt. Det gäller om du är under 65 år, behöver bil för att ta dig till arbetet och riskerar att bli arbetslös men körkortet kan leda till att du får behålla ditt arbete.

Du måste också ha ett körkortstillstånd.

Ring till kundcenter på 0771-524 524 om du tror att det gäller dig.

Om du har en funktionsnedsättning så kan du i vissa speciella situationer få körkortet betalt.
Du kan få bilstöd om du är under 65 år och går på en arbetslivsinriktad rehabilitering eller genomför studier och har fått ett erbjudande om ett stadigvarande arbete på minst sex månader där kravet är att du ska få ett körkort.

Du måste också ha ett körkortstillstånd.

Ring till kundcenter på 0771-524 524 om du tror att det gäller dig.

relaterade_lankar_bilstod Actions
Loading...

Relaterade länkar

banner_text_speglad_funktionsnedsattning_vuxna_guide_funktionsnedsattning Actions
Loading...