Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du blir sjuk

Sjukpenning

25 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om sjukpenning för arbetssökande.

 

Sjukpenning är pengar du kan få om du inte kan söka arbete eller ta ett arbete för att du är sjuk.

Kan jag få sjukpenning?

Du kan få sjukpenning om du:

 • inte kan söka arbete eller ta ett arbete för att du är sjuk. Du måste vara sjuk minst en fjärdedel av tiden som du skulle ha sökt arbete.
 • är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det finns ett undantag från den här regeln. Om du slutade arbeta för mindre än 3 månader sedan kan du få sjukpenning även om du inte är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Men du får ingen sjukpenning för de första 14 dagarna.
 • är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om ditt senaste arbete var här. Du kan ha arbetat i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan ha arbetat i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig.

Hur mycket får jag?

Du får knappt 80 procent av din tidigare lön, men högst 543 kronor per dag.

Hur ansöker jag?

1. Sjukanmäl dig

Om du inte deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen ska du göra en sjukanmälan den första dagen du är sjuk. Sjukanmäl dig också till din arbetsgivare om du arbetar deltid.

Gör en sjukanmälan

2. Ansök

När du har sjukanmält dig loggar du in på Mina sidor för att ansöka om sjukpenning.

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. De flesta landsting kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då bifoga ditt intyg med din ansökan när du ansöker om sjukpenning på Mina sidor. Det går snabbare och du slipper posta intyget.

I undantagsfall kan du be din läkare att skicka in intyget elektroniskt direkt till oss.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Utbetalning

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född: 

 • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

 Du kan se alla dina utbetalningar i Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.  
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Utbetalning som skulle skett den 25, 26 och 27 december sker den 21 december 2018.

 

Du kan inte få sjukpenning samtidigt som du får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Däremot kan du ha rätt att behålla din ersättning även när du blir sjuk, om du anmäler dig till Arbetsförmedlingen första dagen som du är frånvarande. Mer information finns på sidorna för deltagare i program hos Arbetsförmedlingen.

Om du får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Om du får etableringsersättning

 

Om du vill ändra något i din sjukskrivning

Skicka in ditt nya läkarintyg. Det kan du göra digitalt på Mina sidor.

Om du i din ansökan om sjukpenning svarade ja på frågan om att nya läkarintyg ska gälla som förlängning på sin sjukskrivning behöver du inte göra något mer.

Om du svarade nej kommer du få en ansökningsblankett för förlängd sjukpenning hemskickad. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

Om du tillhör Stockholms landsting eller bor på Gotland är det inte säkert att du kan få ett elektroniskt intyg av din läkare.


 

Om du börjar söka jobb på deltid eller på annat sätt ändrar omfattning på din sjukskrivning behöver du informera oss om det. Det gör du enklast på Mina sidor.

 

Om du blir frisk innan din sjukskrivning gått ut ska du friskanmäla dig på Mina sidor.



Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa kundcenter på 0771-524 524 eller kontakta din personliga handläggare.

 

Vad händer om jag är sjuk en lång tid?

Om du är sjuk en längre tid får du en personlig handläggare som hjälper dig med allt som rör sjukpenning. Hen kommer att kontakta dig efter att du har fått första utbetalningen.

Om det behövs kommer ni ta fram en plan för hur du ska kunna arbete igen. Din handläggare kan också boka möten med Arbetsförmedlingen och din läkare för att ni tillsammans ska ta fram en bra plan. Hur ofta du har kontakt med din handläggare beror på hur mycket hjälp du behöver och hur länge du är sjukskriven.

Läs mer under Vanliga frågor om vad som gäller vid en längre sjukskrivning.

Vanliga frågor

Du kan få sjukpenning ändå men för högst 7 dagar innan du gjorde din anmälan. Den tiden kan förlängas om du inte har kunnat göra anmälan tidigare eller om det finns särskilda skäl, till exempel att du är allvarligt sjuk.

Du får svar på de flesta frågor om ditt ärende på Mina sidor. Annars kan du ringa kundcenter på 0771-524 524. Om du fortfarande är sjuk efter att du har fått den första utbetalningen av sjukpenning kommer du att få en personlig handläggare som kontaktar dig.

Logga in på Mina sidor. Där kan du se din ansökan och ditt läkarintyg.

Ja, du kan ansöka om 75, 50 eller 25 procents sjukpenning.

Om du ska vara sjukskriven i en annan omfattning, till exempel deltid istället för heltid, behöver du tala om det för oss. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor där du själv kan ändra omfattning på din sjukpenning.

Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt.

Om du ska resa inom EU/EES–land eller Schweiz behöver du inte ansöka om att få behålla din sjukpenning under din resa.

Om du reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor.

Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt. Om du reser till ett EU/EES-land eller Schweiz behöver du inte göra något. Men om du åker till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ska du ansöka innan du reser för att behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor eller på blankett:

Nej. Från och med den månad du fyller 65 år kan du bara få sjukpenning om du skulle ha arbetat de dagarna du är sjuk.

Det innebär att om du arbetar deltid och är arbetssökande deltid kan du få sjukpenning för den tiden du skulle ha arbetat men inte för den delen du söker arbete.

Ja det finns möjlighet att byta handläggare men det är något som kan ta tid. Är du inte nöjd med din personliga handläggare ska du i första hand prata med handläggaren så att ni tillsammans kan reda ut situationen. I andra hand kan du eller din handläggare kontakta handläggarens närmaste chef.

Om du inte vet vem som är din handläggare kan du ringa till kundcenter på 0771-524 524.

Ja. Det kallas förebyggande sjukpenning och betalas ut för att du ska kunna gå på en medicinsk behandling eller rehabilitering som gör att du inte blir sjuk eller tillfrisknar fortare.

Förebyggande sjukpenning

Du kan få sjukpenning så länge du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Du kan få sjukpenning så länge din förmåga att utföra arbete på vanliga arbetsmarknaden är nedsatt med minst en fjärdedel.

Om du inte längre har rätt till sjukpenning

Om Försäkringskassan bedömer att du kan arbeta har du inte längre rätt till sjukpenning. Din personliga handläggare kan ordna ett överlämningsmöte med Arbetsförmedlingen, som kan hjälpa dig att hitta ett arbete.

Om du har fått sjukpenning i maximal tid

När du har haft sjukpenning i maximalt antal dagar får du ett erbjudande om att börja på en arbetslivintroduktion på Arbetsförmedlingen.

Ungefär fyra månader innan du har fått sjukpenning i maximalt antal dagar får du ett informationsbrev från Försäkringskassan. Din personliga handläggare kontaktar dig sedan för att boka in ett möte med Arbetsförmedlingen. Vid mötet får du praktisk information om din arbetslivsintroduktion och vilken ersättning du kan få.

Om du har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga och troligen aldrig kommer att kunna arbeta på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning. Sjukersättning är för dem som har fyllt 30 och aktivitetsersättning är för dem som är yngre.

Ja. Om du har rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå så har du rätt till sjukpenning om du inte kan vårda ditt barn på grund av sjukdom och någon annan måste vara hemma och vårda barnet istället för dig.

Har du inte rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå så är det lite mer komplicerat. Ring till kundcenter på 0771-524 524 för att få reda på vad som gäller dig.

Så här ansöker du om sjukpenning

1. Sjukanmäl dig

Sjukanmäl dig till Försäkringskassan den första dagen du är sjuk.

Gör en sjukanmälan

2. Ansök på Mina sidor

När du gjort din sjukanmälan kan du logga in på Mina sidor och ansöka om sjukpenning.

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. Du kan be din läkare skicka in det elektroniskt eller skicka in det på papper.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år. Din SGI ligger till grund för om du har rätt till ersättning och hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk.

I SGI-guiden kan du få veta vad som gäller för dig som är arbetssökande. Genom att svara på några korta frågor om din situation får du veta till exempel veta:

 • Hur du får rätt till en SGI.
 • Hur den beräknas på dina inkomster.
 • Hur din SGI påverkar den ersättning du får.

Starta SGI-guiden

Om du är helt eller delvis arbetslös och blev sjuk, tillfrisknade, men blev sjuk på nytt inom fem kalenderdagar så får du ingen ny karensdag.

Om det har gått fem kalenderdagar eller mer sedan du var sjuk förra gången så får du en ny karensdag.

Det beror på vad du svarade på frågan om förlängning av sjukskrivning när du gjorde din ansökan om sjukpenning.

Om du svarade ja på frågan om att nya läkarintyg ska gälla som förlängning på sin sjukskrivning och du ska vara sjukskriven i samma omfattning behöver du inte ansöka. Då räcker det att du skickar in ditt nya läkarintyg.

Om du svarade nej, och ska vara sjukskriven i samma omfattning, måste du ansöka om förlängd sjukpenning. Du kommer att få en blankett hemskickad när vi har tagit emot ditt läkarintyg. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

Om du förlänger sjukskrivningen men är sjukskriven i en annan omfattning än tidigare, om du till exempel börjar jobba deltid, ska du inte ansöka om en förlängning. Då ska du istället ansöka om ändrad omfattning av sjukpenning. Det gör du på Mina sidor.

 
 

Du kan ha möjlighet att söka arbete parallellt med att du får sjukpenning tills du har varit sjukskriven i 180 dagar.

Det är Försäkringskassan som tar ställning till om du har rätt till sjukpenning samtidigt som du söker nytt arbete. Prata därför alltid med din personliga handläggare innan du söker nytt arbete. Hen kan också ordna ett möte med Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig att söka ett nytt jobb.

Om du får ett nytt arbete har du också rätt att vara tjänstledig från din gamla anställning.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-legitimation inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Om du inte kan ansöka om sjukpenning på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att få en blankett hemskickad. Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom den innehåller förifyllda uppgifter om dig.

Alla övriga blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg