Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Marka aad magangelyo ka codsatid Iswiidhan

Meeshan waxaad ka akhrisankartaa waxa ey tahay Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) iyo waxyaabaha ku khuseeya marka aad magangelyo ka codsatid Iswiidhan.

Waa maxay Försäkringskassan?

Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) waa xafiis dawladeed oo lacag siiya qoysaska caruur haysata, dadka xanuusanaya/jirran iyo dadka laxaadkoodu dhimanyahay/curyaannada. Lacagtaas waxa lagu magacaabaa kaalmada.

Maxaa aniga xaq u leeyahay inaa ka helo Försäkringskassan?

Intaa adiga sharciga deggenaanshada sugeysid xaq uma lahid iney Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) lacag kuu soo dirto. Laakiin markaa heshid sharciga deggenaanshada waxaa dhicikarta inaad xaq u lahaatid lacagta ay bixiso Försäkringskassan.

Sharciga deggenaanshada Iswiidhan

Last updated: