Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Amari dužnost tani te čhinava o mariba

E Zavode bašo socialnikano osiguriba isi dužnost te čhinavel e muršengoro mariba e džuvlen, mariba ko paše veze hem ko mujbaskoro relatirimo nasilstvo hem maltretiriba. Či te šaj te da tumen dumo okolake soj tani izložimi valjani te džana te isi tut asavke iskustvia.

Akaja dužnost isi ola poteklo maškar aver ko UN; konvencie bašo o manušikane hakia, ko Evropakoro godidejbaskere konvencie bašo o manušikane hakia, Konvencia-Instanbul, Agenda 2030 hem ko švediakoro kanuni.

O Zavod bašo socialnikano osiguriba ka dobrinosinel te postigninenpe o politikane cilia baši ravnopravnost, hem i ravnopravoskiri integracia ka ovel i šerutni strategia bašo olengoro ostvariba. Isto isi jekh nacionalnikani stategia čhinajbaske hem suprotstavibaske e muršengoro mariba e džuvlen, soj tani dendi dužnost amenge.

Nacionalnikani strategia čhinavibaske o mariba (Nationell strategi för att förebygga våld) (regeringen.se) External link, opens in new window.

E muršengoro mariba e džuvlen ka čhinavelpe (Mäns våld mot kvinnor ska upphöra) (regeringen.se) External link, opens in new window.

Osim akava, o Zavod bašo socialnikano osiguriba, ka sprovedinel razno doprinosia ko thana ki organ upravakere instrukcie, ko regulirime lila hem posebno ko organ upravakere buča.

Soske tano importantno te vakerelpe?

E maribaskiri žrtva but far patinela taro ozbilno nasvaliba, našavela hem pli buti hem ple prihodia. O mariba pojavinelape ko sa e društvoskere grupe hem ko društvoskoro nivo. Džikas te ovel iskustvo taro o mariba ja maltretiriba šaj te značinel baro ograničiba hem patiba so šaj te anel baro psihičko hem fizično dukhaviba. Sakone isi hako te dživdinel jekh dživdipa bizo mariba hem maltretiriba. Šaj te dobinelpe dejbe dumo hem o hemangluno korako tano , te korkoro sian pogodimi, te vakere tle iskustvia džikaske ja e organ upravake so šaj te del tut dumo.

Te ove izložimi maribaja ki jekh paše veza (Att bli utsatt för våld i en nära relation) (1177.se) External link, opens in new window.

Krivično delo ki paše veza - akate ka dobine dejbe dumo hem potpora (Brott i nära relation – här får du hjälp och stöd) (polisen.se) External link, opens in new window.

Disave grupe šaj te oven izložime ki jekh posebno ugrozimi situacia sar jekh posledica sebepi i diskriminacia hem maginalizacia. Šaj te kerelpe lafi bašo manuša kas isi tiknardi truposkiri funkcia, terne hem phure džuvlja, hbtgi -manuša, ja jabandžie.

So šaj te kerel o Zavod bašo socialnikano osiguriba?

O Zavod bašo socilanikano osiguriba aktivno kerela buti te postavinel pučiba ko lovengere nadokande, nadoknada aktiviribaske, love nasvalenge, love rehabilitaciake hem alimentacia. Odova keraja odoleske so tu kas isi iskustvo taro mariba ka dobine informacia hem uput odori kote ka dobine dumo hem potpora.

Te sian nasvali ja isi tut tiknardi truposkiri funkcia šaj te dobine dumo hem te uskladinelpe tuke e rehabilitaciakere dobrinosia či te šaj te podžine te kere buti ja te šaj te arakhe aver buti. Tuke so dobinea alimentacia šaj o izložimo mariba te značinel prodolžimo hako alimentaciake. Te vakerelpe bašo o mariba tano o angluno korako dobibaske potpora hem promena.

Te sian izložimi ko mariba

Last updated: