Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Tut isi hako jekhe dzivdibaske bizo mariba

Ko žalost, o mariba pojavinelape ko amaro društvo hem tano jekh kotor taro bute manušengoro sakodive. Te sian izložimi ja seksualnikano zlostavimi, isi tut hako te dobine dejbe dumo hem potpora bizi razlika dali o vinovniko tano džiko so tu pendžarea ja na. Importantno te delpe ki godi so sako far o vinovniko tano odgovorno bašo odova so ulo, a niked nae tli greška.

Bute dženen isi iskustvo taro e muršengoro mariba e džuvlen, mariba ko paše veze, mujbaskoro relatirimo nasilstvo, seksualnikano zlostaviba hem maltretiriba. Butfar o vinovniko tano jekh paše manuš e izložime manušeske, ko misal jekh familiakoro členi ja avdivutno ja bivšo partneri.

Džikas te ovel iskustvo taro o mariba ja maltretiriba šaj te značinel baro ograničiba hem patiba so šaj te anel bari psihičko hem fizično povreda. Tut isi hako te dživdine jekh dživdipa bizo mariba hem maltretiriba. Šaj te dobinelpe dejbe dumo hem o hemangluno korako tano te vakere tle iskustvia džikaske ja e organ upravake so šaj te del tut dumo.

Razno vrste kotar o mariba

Mariba šaj te značinel pobut različno deluibaskere vrste hem manuš šaj te izložinelpe ko pobut istovakteskere maribaskere vrste. Akate haljovkeraja različno maribaskere vrste. Keda amen, ko Zavod bašo socialnikano osiguriba, keraja lafi bašo mariba džaja prekal akava:

 

Fizikano mariba šaj te značinel guriba, šutiriba, khujba, tasajba, astaribe silaja ja khujba disave predmetea so koristinelape sar jekh oružje.

Pasivno, fizičko mariba šaj te značinel so jekh manuš izložinela jekhe avere ki disavi vrsta ko nasilstvo so anela fizikane posledice, ko misal so na mukhelape e manušeske disavo sojba.

 

Verbalno maltretiriba, pretiba, izoliriba, reketaštvo ja kontrola so suksesivno vodinela dži ko psihično slomi taro odova so o manuš tano izložimo.

Psikično mariba isto indirekno tano rizik bašo korkoromudariba ja pretiba protiv aver paše manuš.

 

Seksualnikano mariba tano keda silaja terinela džikas te izvršinel ja te svedočinel seksualnikane delia protiv pli volja. Šaj te kerelpe lafi bašo silujba hem isto adžahar seksualnimano maltretiriba ( ko misal prisilimo astariba). Te kinenpe seksualnikane službe tane sako far protiv o kanuni, sebepi so kerelape lafi te iskoristinelpe aver manuš. Akava važinela bizi razlika e cenakoro baripa ja osobina.

 

Materialnikano mariba značinela keda o izvršiteli phagela o buča so pripadinena e izložimeske, ja te ov/oj uništinela, ja silaja terinela e izložime korkoro te uništinel ple buča kas isi posebno značiba. Mariba e kherutne džanvaren isto računinelape sar materialnikano mariba.

 

Ekonomikano mariba šaj te značinela keda jekh manuš kontrolirinela sar o partneri koristinela ple love ja keda ov/oj na dozvolinela e partnereske nisave love. Šaj isto te ovel keda jekh manuš silaja terinela e pertnere te ljel krediti, kontrolirinela i ekonomia ja materialnikane resursia či te bajrarel o izoliriba, o izložiba hem te kerel e manuše ekonomikano zavisno.

 

Nemarlivost šaj te ovel keda o izložimo na dobinela o dejbe dumo hajbaja, iljačencar ja higienaja. Po konkretno šaj te kerelpe lafi te na dobinelpe dumo te uštelpe taro o kreveti ja te dobinelpe pogrešno doza taro ple iljačia.

 

Latentnikano mariba značinela keda soro far isi dar ja sekiracia bašo mariba. Šaj te ovel holjanipa ja agresiviteti so sikavelape ko izložimoskoro truposkoro stavi hem izraz, hem so stvorinela dar hem dodživdinelape sar prediba ja setiba ko palune iskustvia taro mariba.

Potpora hej dejbe dumo okoleske so dodživdindža mariba, pretiba ja seksualnikano nasiliba

Tu na sian korkoro. Iis but džene so ponudinena potpora hem dejbe dumo či te pošukar keren i situacia ja te obrabotinen diso so ulo.

 

Socialnikani služba

Tu šaj te kontaktirine e socialnikane službaja ki odoja opština kote sian prijavimi. Odola dobrinosia so i socialnikani služba ponudinela e izložimenge šaj te varirinel, ama o pobut opštine ponudinena dejbe godi, dejbe piko keribaja lafi ja ekonomikani pomoč. I socialnikani služba šaj isto te sprovedinel kontaktia e lokalno dežurno delatnostibaja hem privremeno zaštitime stanea.

Sastibaskoro – hem nasvalibaskoro arakhiba

Ko Vårdguiden 1177 isi maškar aver informacie tuke so sian izložimi ko mariba ko paže veze.

Mariba ko paše veze (Våld i nära relationer) (1177.se) External link, opens in new window.

Policia

Tu sako far šaj te javine ko 112 te valjandža tuke hitno dejbe dumo.

E policiakiri informaciakiri rig bašo mariba ko paše veze.

Krivično delo ko paše veze (Brott i nära relation) (polisen.se) External link, opens in new window.

Mujbaskere relatirime represie/ Hedersfortryck.se

Informacia tuke so sian izložimi hem tuke so mangea pobut te sikljove bašo mujbaskere represie.
Tuke so khudžan ki buti ja kerea buti biprofitno hem valjani tuke dejbe godi hem konsultacia bašo mujbaskoro relatirime represie isi telefoneskoro gendo ko 010‑223 57 60.

Mujbaskere relatirime represie (Hedersförtryck) (hedersfortryck.se) External link, opens in new window.

Linija džuvlikane rahatlukoske

I linija džuvlikane rahatlukoske ponudinela 24:sahatengiri potpora keribaske lafi. Ola isto šaj te den dumo kontaktiribaja i socialnikani služba ja socialnikano dežurstvo ja džuvlikano dežurstvo. O telefonikano akhariba tano bizo love hem na dičholape ko telefonikano računi. Ma bistre te na mangljan te dičhol o telefonikano gendo ko spisako bašo akharde gende ko mobilno telefoni , tegani korkoro mora te cide taro o spisako. Telefoneskoro gendo: 020‑50 50 50.

Linija džuvlikane rahatlukoske (Kvinnofridslinjen) (kvinnofridslinjen.se) External link, opens in new window.

Vastingardo e izložimenge ko krivično delo

Vastingardo tuke so sian izložimi ko krivično delo

Vastingardo e izložimenge ko krivično delo (Brottsofferguiden) (brottsofferguiden.se) External link, opens in new window.

Dežurno e izložimenge ko krivično delo

Ponudinela dejbe piko te sian izložimi ko krivično delo.

E državakoro savez bašo o dežurno e izložimenge ko krivično delo (Brottsofferjourernas riksförbund) (brottsofferjouren.se) External link, opens in new window.

Tle hakia/ Dinarattigheter.se

Ponudinela informacie tuke so sian izložimi ko mujbaskere relatirime represie.

Tle hakia (Dinarattigheter.se) (karlekenarfri.se) External link, opens in new window.

Dežurno pašutne manušenge

Jekh biprofitno organizacia so ponudinela tuke dejbe piko keribaja lafi prekal čatiba hem telefoni.

Dežurno pašutne manušenge (Jourhavande medmänniska) (jourhavande-medmanniska.se) External link, opens in new window.

Džuvlikano – hem čhaengoro dežurno

E Rokse hem e Unizone isi olen dežurno ki soro phuv so ponudinena dejbe piko čhaenge hem džuvlenge.

Roks (roks.se) External link, opens in new window.

Unizon (unizon.se) External link, opens in new window.

Q-dežurno

E zlostavime džuvlenge kas isi iskustvo tari zloupotreba hem prostitucia. Ko Q-dežurno na postavinenape nisave zahtevia te ovelpe slobodno taro o droge odole džuvljake so rodela dejbe piko, arakhiba hem informacie bašo ple hakia. 

Q-dežurno (Q-jouren) (qjouren.se) External link, opens in new window.

Priem bašo dejbe piko ko RFSL

E hbtqi-manušenge so sine izložime ko maltretiriba, pretiba ja mariba.

Priem bašo dejbe piko ko RFSL (RFSL Stödmottagning) (rfsl.se) External link, opens in new window.

Državno udružibaskoro centar dejbe piko protiv incest hem avera seksualnikane nasilstvia ko čhavoripa

E džuvlenge so sine izložime ko seksualnikano nasilstvo ko čhavoripa.

Državno udružibaskoro centar dejbe piko protiv incest hem avera seksualnikane nasilstvia ko čhavoripa (Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen) (rise-sverige.se) External link, opens in new window.

Državno krizakoro centar - O Švedikano krizakoro centar e muršenge

Jekh krovno organizacia delatnostibaja so kerela buti dejbaja piko e muršenge. Akate ka arakhe kontaktiribaskere informacie ko krizakoro centar e muršenge ki soro phuv.

Državno krizakoro centar - O Švedikano krizakoro centar e muršenge (Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män)(rikskriscentrum.se) External link, opens in new window.

Terrafem

Dežurno telefoni jabandžikane džuvlenge. O keriba lafi na dičhola ko telefoneskoro računi. Ma bistre te na mangljan te dičhol o telefonikano gendo ko spisako bašo palune akharde gende ko mobilno telefoni, tegani mora korkoro te cide o gendo taro o spisako.

Telefonikano gendo: 020‑52 10 10.

Terrafem (terrafem.org) External link, opens in new window.

TRIS

Tris tano jekh potporno telefoni tuke so sian izložimi ko mujbaskoro relatirimo mariba hem represie

TRIS (tris.se) External link, opens in new window.

Last updated: