Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Naszą misją jest przeciwdziałanie przemocy

Misją Försäkringskassan jest przeciwdziałanie przemocy mężczyzn wobec kobiet, przemocy domowej oraz przemocy na tle honoru. Abyśmy mogli Ci pomóc, musimy wiedzieć, czy doświadczasz takiej formy przemocy.
Misja ma swoje źródło, między innymi, w Międzynarodowych paktach praw człowieka uchwalonych przez ONZ, Europejskiej konwencji praw człowieka, konwencji stambulskiej, Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz szwedzkim ustawodawstwie.

Försäkringskassan ma za zadanie pomoc w osiągnięciu celów polityki równości płci. Główną strategią ich realizacji jest wdrażanie równości płci. Częścią naszej misji jest także uczestnictwo w krajowym programie zapobiegania i zwalczania przemocy mężczyzn wobec kobiet.

Nationell strategi för att förebygga våld (w języku szwedzkim) (regeringen.se) External link, opens in new window.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra (w języku szwedzkim) (regeringen.se) External link, opens in new window.

To, że Försäkringskassan podejmuje różnego rodzaju działania w tej dziedzinie wynika także z urzędowych instrukcji, regulacji oraz specjalnych zarządzeń wydanych przez rząd.

Dlaczego trzeba o tym mówić?

Ofiary przemocy zmagają się często ze złym stanem zdrowia, utratą pracy i dochodów. Przemoc występuje we wszystkich grupach i na wszystkich szczeblach społecznych. Doświadczenie przemocy lub agresji może powodować znaczne ograniczenia, cierpienie, a także nieść za sobą poważne skutki zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Każdy ma prawo do życia bez przemocy. Pomoc jest dostępna. Jeśli to Ty doświadczasz przemocy, zrób pierwszy krok i opowiedz o tym komuś, lub zgłoś to instytucji, która może Ci pomóc.

Att bli utsatt för våld i en nära relation (w języku szwedzkim) (1177.se) External link, opens in new window.

Brott i nära relation – här får du hjälp och stöd (w języku szwedzkim) (polisen.se) External link, opens in new window.

Niektóre grupy mogą być szczególnie narażone z powodu dyskryminacji i marginalizacji. Może to dotyczyć osób niepełnosprawnych, młodszych i starszych kobiet, osób LGBTQI i osób obcego pochodzenia.

Co Försäkringskassan może zrobić?

Försäkringskassan działa aktywnie stawiając pytania dotyczące przemocy w ramach takich świadczeń jak: zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny oraz alimentacyjny. Robimy to, aby osoba doświadczająca przemocy uzyskała odpowiednie informacje oraz została skierowana tam, gdzie będzie mogła uzyskać właściwą pomoc.
Jeśli jesteś osobą chorą lub niepełnosprawną, możesz otrzymać pomoc w koordynacji działań rehabilitacyjnych mających na celu podjęcie przez Ciebie pracy lub znalezienie innego zajęcia. Jeśli otrzymujesz zasiłek alimentacyjny, doświadczanie przemocy może oznaczać, że nadal będziesz mieć prawo otrzymywać zasiłek alimentacyjny. Mówienie o przemocy to pierwszy krok do zmian i uzyskania pomocy.

Masz prawo do życia w świecie bez przemocy

Last updated: