Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Masz prawo do życia w świecie bez przemocy

Niestety przemoc występuje w naszym społeczeństwie i jest częścią życia wielu ludzi. Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub wykorzystywania seksualnego, masz prawo do pomocy oraz wsparcia. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których sprawca jest Ci osobą znaną jak i obcą. Ważne jest, aby zawsze pamiętać o tym, że to sprawca jest osobą odpowiedzialną za to co się stało, i że to nigdy nie jest Twoja wina.

Istnieje wiele kobiet, które doświadczyły przemocy ze strony mężczyzn, przemocy w bliskich relacjach, na tle honoru czy też były wykorzystywane lub nękane seksualnie. Najczęściej sprawcą jest ktoś, kto pozostaje w bliskich relacjach z ofiarą, np. członek rodziny, teraźniejszy lub były partner.

Doświadczenie przemocy lub wykorzystywania może powodować u ofiary ograniczenia i cierpienie, może również wyrządzić szkody zarówno psychiczne jak i fizyczne. Masz prawo do życia wolnego od przemocy! Istnieje dostępna pomoc, którą możesz otrzymać. Pierwszym krokiem jest poinformowanie o swojej sytuacji osoby, której możesz zaufać lub zwrócenie się do organizacji świadczącej pomoc w takich sytuacjach.

Różne rodzaje przemocy

Przemoc może przybierać różne formy. Można być równocześnie poddanym kilku formom przemocy. Dyskutując o przemocy w Försäkringskassan, wychodzimy z założenia, że istnieją rodzaje przemocy opisane poniżej:

 

Naruszanie nietykalności fizycznej może polegać na popychaniu, kopaniu, uderzeniach pięścią, duszeniu, ograniczaniu ruchu lub uderzaniu narzędziem.

Bierna przemoc fizyczna, może polegać na tym, że sprawca dokonuje aktu przemocy, który ma fizyczne konsekwencje, na przykład poprzez uniemożliwianie snu.

 

Naruszanie godności osobistej to upokarzanie słowne, groźby, izolacja, szantaż, lub kontrola, czyli działania, które sukcesywnie prowadzą do psychicznego załamania się ofiary.

Za psychiczne znęcanie, uważa się również pośrednie straszenie samobójstwem lub grożenie innej bliskiej osobie.

 

Przemoc seksualna to zmuszanie do wykonywania czynności seksualnych lub do bycia ich świadkiem wbrew woli. Może być to gwałt czy też molestowanie seksualne (na przykład dotykanie bez zgody).
Kupowanie usług seksualnych jest zawsze nielegalne - bez względu na wysokość lub rodzaj płatności - ponieważ jest to wykorzystywanie drugiej osoby.

 

Z przemocą materialną mamy do czynienia, kiedy sprawca narusza, niszczy lub zmusza właściciela do zniszczenia dóbr materialnych o szczególnym dla niego znaczeniu.

Przemoc wobec zwierząt domowych traktowana jest również jako przemoc materialna.

 

Przemoc ekonomiczna może polegać na tym, że sprawca kontroluje na co ofiara przemocy wydaje swoje pieniądze lub nie pozwala jej mieć żadnych własnych pieniędzy. Sprawca może również zmuszać ofiarę do zaciągania kredytów, kontrolować finanse po to, aby zwiększyć jej izolację, bezbronność i uzależnić ją ekonomicznie.

 

Z zaniedbaniem mamy do czynienia wtedy, kiedy osoba pokrzywdzona nie otrzymuje potrzebnej pomocy w zakresie wyżywienia, higieny lub pomocy medycznej. Konkretnie, może to oznaczać np. brak pomocy przy wstawaniu z łóżka lub podawanie nieodpowiedniej dawki leku.

 

Utajona przemoc oznacza, że osoba uzależniona odczuwa ciągły strach lub lęk przed przemocą. Może być to spowodowane gniewem lub agresją wyrażanymi gestami lub mową ciała sprawcy. Ofiara postrzega to jako groźbę lub przypomnienie wcześniej doświadczanej przemocy.

Wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej.

Nie jesteś sam/sama!
Jest wiele organizacji, które oferują wsparcie i pomoc w naprawieniu zaistniałej sytuacji. Ofiarowana jest również pomoc w przepracowaniu traumy.

 

Biuro pomocy społecznej

Możesz skontaktować się z opieką społeczną w gminie, w której jesteś zarejestrowany. Usługi socjalne oferowane ofiarom przemocy są zróżnicowane, ale większość gmin zapewnia doradztwo, rozmowy wspierające i pomoc finansową. Usługi społeczne mogą również pośredniczyć w kontaktach z lokalnymi dyżurnymi jednostkami oraz pomocą w przydzielaniu tymczasowych mieszkań chronionych.

Opieka zdrowotna

Poradnik opieki zdrowotnej Vårdguiden 1177 zawiera, między innymi, informacje dla osób, które są narażone na przemoc w rodzinie.

Våld i nära relationer (w języku szwedzkim) (1177.se) External link, opens in new window.

Policja

Jeśli potrzebujesz pomocy w nagłych wypadkach, dzwoń zawsze pod numer 112. Policyjna strona informacyjna o przestępstwach w rodzinie.

Brott i nära relation (polisen.se) External link, opens in new window.

Przemoc na tle honoru

Informacje dla osób narażonych oraz tych, które chcą dowiedzieć się więcej o przemocy na tle honoru. Dla osób, które w pracy zawodowej lub charytatywnej potrzebują porady
i konsultacji w kwestiach dotyczących agresji na tle honoru istnieje telefon wsparcia

010-223 57 60.

Hedersfortryck.se (w języku szwedzkim) External link, opens in new window.

Linia telefoniczna pomocy dla kobiet

Linia Ochrony Kobiet oferuje całodobowe wsparcie telefoniczne. Możesz tu otrzymać dane kontaktowe do biura usług socjalnych, pogotowia socjalnego (socialjour) lub pogotowia socjalnego dla kobiet (kvinnojour). Linia Ochrony Kobiet jest dostępna dla wszystkich, bez względu na to, czy to Ty jesteś ofiarą przemocy, czy też jest nią Twoja krewna, przyjaciółka, lub znajoma. Rozmowa telefoniczna jest bezpłatna i nie pojawia się na rachunku telefonicznym. Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, aby numer telefonu był widoczny na liście ostatnio wybieranych numerów w telefonie komórkowym, powinnaś sama usunąć ten numer z listy połączeń. Numer telefonu do linii pomocy dla kobiet:

020-50 50 50.

Kvinnofridslinjen (kvinnofridslinjen.se) External link, opens in new window.

Przewodnik dla ofiar przemocy

Przewodnik dla osób, które padły ofiarą przemocy.

Brottsofferguiden (w języku szwedzkim) (brottsofferguiden.se) External link, opens in new window.

Brottsofferjourer (Szwedzkie Stowarzyszenie Ośrodków Pomocy Ofiarom Przestępstw)

Oferuje pomoc osobom, które padły ofiarą przemocy.

Brottsofferjourernas riksförbund (w języku szwedzkim) (brottsofferjouren.se) External link, opens in new window.

Dinarattigheter.se

Zawiera informacje dla osób, które są narażone na przemoc na tle honoru.

Dinarattigheter.se (w języku szwedzkim) (karlekenarfri.se) External link, opens in new window.

Jourhavande medmänniska

To organizacja charytatywna, która oferuje wsparcie poprzez rozmowę telefoniczną lub chat.

Jourhavande medmänniska (w języku szwedzkim) (jourhavande-medmanniska.se) External link, opens in new window.

Ośrodek dla kobiet i dziewczynek

Roks i Unizon mają swoje ośrodki w całym kraju, które oferują pomoc dziewczynkom i kobietom.

Roks (roks.se) External link, opens in new window.

Unizon (w języku szwedzkim) (unizon.se) External link, opens in new window.

Q-jouren (Ośrodek Q)

Ośrodek dla kobiet narażonych na przemoc związaną z uzależnieniami i prostytucją. Ośrodek Q nie wymaga od kobiet, które szukają wsparcia, schronienia oraz informacji o swoich prawach, bycia czystym od narkotyków.

Q-jouren (w języku szwedzkim) (qjouren.se) External link, opens in new window.

Poradnia RFSL (Poradnia Ogólnokrajowego Związku Równouprawnienia Seksualnego)

Dla osób LBGTQI, które doświadczyły prześladowań, gróźb lub przemocy.

RFSL Stödmottagning (w języku szwedzkim) (rfsl.se) External link, opens in new window.

Ośrodek wsparcia Szwedzkiego Stowarzyszenia przeciwko Kazirodztwu i Innym Formom Wykorzystywania Seksualnego Dzieci

Dla kobiet, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie.

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (w języku szwedzkim) (rise-sverige.se) External link, opens in new window.

Krajowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Szwedzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Mężczyzn

Organizacja parasolowa zrzeszająca instytucje działające na rzecz wsparcia mężczyzn w sytuacji kryzysowej. Tutaj można znaleźć dane kontaktowe ośrodków interwencji kryzysowej dla mężczyzn na terenie całego kraju.

Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män (w języku szwedzkim) (rikskriscentrum.se) External link, opens in new window.

Terrafem

Linia telefoniczna dla kobiet pochodzących z zagranicy. Rozmowa telefoniczna nie pojawia się na rachunku telefonicznym. Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, aby numer telefonu był widoczny na liscie ostatnio wybieranych numerów w telefonie komórkowym, powinnaś sama usunąć ten numer z listy połączeń.

Nr telefonu: 020-52 10 10.

Terrafem (w języku szwedzkim) (terrafem.org) External link, opens in new window.

TRIS

Tris to telefon zaufania dla osób, które są narażone na przemoc na tle honoru.

TRIS (w języku szwedzkim) (tris.se) External link, opens in new window.

Last updated: