Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Att vara godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan om de anlitar en godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, till exempel för att utreda, genomföra och följa upp rehabiliteringsinsatser för en medarbetare. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och underlätta för sjukskrivna medarbetare att komma tillbaka till jobbet.

Det här krävs för att vara godkänd anordnare

För att vara godkänd anordnare av Försäkringskassan ska ditt företag

  • kunna starta sådana medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som en arbetsgivare ska ansvara för enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken
  • ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom tre av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap eller teknik
  • ha kunskap om arbetsgivares skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen.

Om ditt företag blir godkänt och något därefter ändras i organisationen eller kompetenserna som kan påverka godkännandet, så måste du meddela Försäkringskassan så snart som möjligt.

Kompetenskraven är mer utförligt beskrivna i Försäkringskassans författningssamling. Den person som utför en insats ska ha någon av dessa kompetenser. Om ditt företag inte har personer med alla kompetenser anställda, ska de personer du anlitar vara kontrakterade genom avtal.

Försäkringskassans författningssamling 2014:1 Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om att bli godkänd anordnare

För att ansöka om att bli godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, fyll i blankett:

7027 Ansök om att bli godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd Pdf, 733 kB.

Bifoga också de handlingar som krävs enligt blanketten.

Du får ett beslut

Försäkringskassan skickar ett beslutsbrev där vi meddelar om företaget är godkänt eller inte. Som regel kommer beslutet inom 30 dagar efter att vi har fått en komplett ansökan. Om ditt företag blir godkänt kommer det automatiskt med i vårt register över godkända anordnare.

Senast uppdaterad