Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsmarknadspolitiska program

Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning är ekonomiska stöd för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen.

Antal mottagare av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning 2010-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Antal mottagare av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning har varierat under tidsperioden. Hur många som deltar i arbetsmarknadspolitiska program hänger samman med den ekonomiska konjunkturen. Antal personer som får etableringsersättning beror också på hur många som fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anknytning till dessa och erbjudits ett etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen.

Alla publikationer

Publikationer

Relaterade länkar

Arbetsmarknadspolitiska program

Kontakt

När publiceras statistiken?