Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Föräldraförsäkringen 50 år

1974 blev Sverige först i världen med en allmän föräldraförsäkring. Det gjorde det möjligt för både mammor och pappor att vara lediga från sina jobb för att ta hand om sina nyfödda barn.

Föräldraförsäkringen – en möjlighet för familjen

Syftet med att införa föräldraförsäkringen 1974 var att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, och att göra det möjligt att kombinera förvärvsarbete med att ha barn. Pappans deltagande i omvårdnadsarbetet betonades också.

Senare har även barnets behov av trygghet och anknytning, samt barnets rätt till båda sina föräldrar lyfts fram.

Föräldraförsäkringen innehåller föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning.

Föräldraförsäkringen då och nu

En tidslinje över föräldraförsäkringen. 1974 – Föräldraförsäkringen införs med 180 föräldrapenningdagar per barn.1975 – Föräldrapenningen utökas till 210 dagar.1978 – Föräldrapenningen utökas till 270 dagar.1986 – Föräldrapenningen utökas till 360 dagar.1989 – Föräldrapenningen utökas till 450 dagar.1995 – Den första reserverade månaden införs.2002 – Föräldrapenningen utökas till 480 dagar. Den andra reserverade månaden införs.2008 – Jämställdhetsbonusen införs.2012 – 30 dubbeldagar införs.2016 – Den tredje reserverade månaden införs.2017 – Jämställdhetsbonusen avskaffas.2022 – Dagar på grundnivå blir reserverade.2024 – Dubbeldagarna utökas till 60. 45 dagar kan överlåtas till annan försäkrad person.

Mäns uttag av föräldrapenning 1974–

Diagram som visar mäns uttag av föräldradagar 1974–

Föräldraförsäkringen i siffror

  • Två miljarder dagar med föräldrapenning har betalats ut sedan föräldraförsäkringen infördes i Sverige
  • År 1974 tog mammor ut 99,5 procent av alla föräldrapenningdagarna.
  • År 1980 tog pappor ut 4,7 procent av alla föräldrapenningdagarna och 36,6 procent av att vabdagarna.
  • År 2023 tog mammor ut 69,1 procent av alla föräldrapenningdagar och 61,4 procent av alla vabdagarna.
  • Antalet dagar som män tar ut har ökat stadigt över tid och ligger nu på 31 procent.
  • Föräldrapenning kan tas ut för en hel, tre fjärdedelar, en halv, en fjärdedel eller en åttondels dag vilket underlättar för den som vill deltidsarbeta.

Har du aldrig hört talas om barnledig pappa?

53 sekunder

I denna klassiska reklamfilm från 1976 kan ni se Janne "Loffe" Carlsson spela en nybliven pappa som ska gå på föräldraledighet.

Kvinnor och mäns uttag av föräldrapenning idag

Diagrammet visar kvinnor och mäns uttag av föräldrapenning idag.

Kort analys

Vilka regeländringar har skett under föräldraförsäkringens 50 år? Det går vi igenom i en kort analys:

En historisk översikt av föräldrapenning (Korta analyser 2024:2) Pdf, 468 kB, öppnas i nytt fönster.