Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuella belopp historik

Här hittar du historisk information om prisbasbelopp och andra belopp som är aktuella för olika ersättningar och bidrag.

 

Basbelopp

Prisbasbeloppet (PBB) för år 2021 är 47 600 kronor.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

År

SGI högst vid 80 procent och 75 procent

380 800

SGI lägst vid 80 procent och 75 procent

11 400

Sjukförsäkring

Sjukpenning

Sjukpenning

Kronor per dag

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 80 procent

810

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 75 procent

759

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 80 procent

24

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 75 procent

23

Kalenderdagsberäknad sjukpenning vid hel arbetslöshet, högst

543

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Hel sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning

Garantinivå

Kronor per år

Kronor per månad

Innan 21 år

2,23 prisbasbelopp

106 148

8 846

Mellan 21 och 23 år

2,28 prisbasbelopp

108 528

9 044

Mellan 23 och 25 år

2,33 prisbasbelopp

110 908

9 242

Mellan 25 och 27 år

2,38 prisbasbelopp

113 288

9 441

Mellan 27 och 29 år

2,43 prisbasbelopp

115 668

9 639

Mellan 29 och 30 år

2,48 prisbasbelopp

118 048

9 837

Från och med 30 år

2,53 prisbasbelopp

120 428

10 036

Max hel inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning

Kronor per år

Kronor per månad

230 979

19 248

Arbetsskadelivränta

Indexeringstalet för arbetsskadelivränta för 2021 har beräknats till 1,0143.

Barn och familj

Underhållsstöd

Underhållsstöd

Kronor per månad

Underhållsstöd till och med 11 år

1  673

Underhållsstöd 11–14 år

1  823

Underhållsstöd från och med 15 år

2 223

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag – kronor per månad

Flerbarnstillägg – kronor per månad

Summa – kronor per månad

1  barn

1 250

0

1 250

2 barn

2 500

150

2 650

3 barn

3 750

730

4 480

4 barn

5 000

1 740

6 740

Från och med det femte barnet lämnas ytterligare 1 250 kronor per barn och månad.

Föräldrapenning

Föräldrapenning

Kronor per dag

Enligt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) högst

1 012

Grundnivå

250

Lägstanivå för barn födda från och med 1 juli 2006

180

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av föräldrapenning är högst 476 000 kronor per år.

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption

Dagersättning

Sjukpenning­grundande inkomst vid beräkning av ersättning för vab och 10‑dagar är högst 357 000 kronor per år.

Dags­beloppet för ersättningen är beroende av års­arbetstiden.

Funktionsnedsättning

Assistans­ersättning

  • Tim­beloppet för 2021 är 315 kronor.
  • Det högsta möjliga tim­beloppet för 2021 är 352,80 kronor.
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Omvårdnads­bidrag och vård­bidrag

Kronor per år

Kronor per månad

Helt (250 procent)

119 000

9 917

Tre fjärdedels (187,5 procent)

89 250

7 438

Halvt (125 procent)

59­ 500

4 958

En fjärdedels (62,5 procent)

29 750

2 479

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning

Kronor per år

Kronor per månad

30 procent

14 280

1 190

40 procent

19 040

1 587

50 procent

23 800

1 983

60 procent

28 560

2 380

70 procent

33 320

2 777

Skattefri merkostnadsdel i vårdbidrag

Skattefri merkostnadsdel i vårdbidrag

Kronor per år

Kronor per månad

18 procent

8 568

714

36 procent

17 136

1 428

53 procent

25 228

2 102

69 procent

32 844

2 737

Handikappersättning

Handikappersättning

Kronor per år

Kronor per månad

36 procent

17 136

1 428

53 procent

25 228

2 102

69 procent

32 844

2 737

 

Basbelopp

Prisbasbeloppet (PBB) för år 2020 är 47 300 kronor.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

År

SGI högst vid 80 procent och 75 procent

378 400

SGI lägst vid 80 procent och 75 procent

11 300

Sjukförsäkring

Sjukpenning

Sjukpenning

Kronor per dag

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 80 procent

804

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 75 procent

754

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 80 procent

24

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 75 procent

23

Kalenderdagsberäknad sjukpenning vid hel arbetslöshet, högst

543

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Hel sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning

Garantinivå

Kronor per år

Kronor per månad

Innan 21 år

2,23 PBB

105 479

8 790

Mellan 21 och 23 år

2,28 PBB

107 844

8 987

Mellan 23 och 25 år

2,33 PBB

110 209

9 184

Mellan 25 och 27 år

2,38 PBB

112 574

9 381

Mellan 27 och 29 år

2,43 PBB

114 939

9 578

Mellan 29 och 30 år

2,48 PBB

117 304

9 775

Från och med 30 år

2,53 PBB

119 669

9 972

Max hel inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning

Kronor per år

Kronor per månad

229 523

19 127

Arbetsskadelivränta

Indexeringstalet för arbetsskadelivränta för 2020 har beräknats till 1,0275.

Barn och familj

Underhållsstöd

Underhållsstöd

Kronor per månad

Underhållsstöd till och med 11 år

1 573

Underhållsstöd 11‑14 år

1 723

Underhållsstöd från och med 15 år

2 073

Underhållsstöd vid växelvist boende (från och med februari 2020)

Om barnet är yngre än 15 år kan du få högst 186 kronor per månad. Om barnet är 15 år eller äldre kan du få högst 261 kronor per månad.

Så här mycket får du ha tjänat för att få minst 50 kronor per månad från och med februari 2020:

Underhållsstöd vid växelvist boende

Antal barn

0‑14 år

15‑20 år

1 barn

143 315

156 172

2 barn

148 383

164 035

3 barn

152 640

170 640

4 barn

162 117

185 342

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag – kronor per månad

Flerbarnstillägg – kronor per månad

Summa – kronor per månad

1 barn

1 250

0

1 250

2 barn

2 500

150

2 650

3 barn

3 750

730

4 480

4 barn

5 000

1 740

6 740

Från och med det femte barnet lämnas ytterligare 1 250 kronor per barn och månad.

Föräldrapenning

Föräldrapenning

Kronor per dag

Enligt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) högst

1 006

Grundnivå

250

Lägstanivå för barn födda från och med 1 juli 2006

180

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av föräldrapenning är högst 473 000 kronor per år.

Ersättning för vab (vård av barn) och 10‑dagar vid barns födelse eller adoption

Ersättning för vab (vård av barn) och 10‑dagar vid barns födelse eller adoption

Dagersättning

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av ersättning för vab och 10 dagar är högst 354 700 kronor per år.

Dagsbeloppet för ersättningen är beroende av årsarbetstiden.

Funktionsnedsättning

Assistansersättning

  • Timbeloppet för 2020 är 304,30 kronor.
  • Det högsta möjliga timbeloppet för 2020 är 340,81 kronor.
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Kronor per år

Kronor per månad

Helt (250 procent)

118 250

9 854

Tre fjärdedels (187,5 procent)

88 688

7 391

Halvt (125 procent)

59 125

4 927

En fjärdedels (62,5 procent)

29 563

2 464

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning

Kronor per år

Kronor per månad

30 procent 

14 190

1 183

40 procent

18 920

1 577

50 procent

23 650

1 971

60 procent

28 380

2 365

70 procent

33 110

2 759

Vårdbidrag merkostnader

Vårdbidrag merkostnader

Kronor per år

Kronor per månad

18 procent

8 541

710

36 procent

17 028

1 419

53 procent

25 069

2 089

69 procent

32 637

2 720

Handikappersättning

Handikappersättning

Kronor per år

Kronor per månad

36 procent

17 028

1 419

53 procent

25 069 

2 089

69 procent

32 637

2 720

Senast uppdaterad