Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuella belopp historik

Här hittar du historisk information om prisbasbelopp och andra belopp som är aktuella för olika ersättningar och bidrag från år 2020 till 2023.

 

Basbelopp

Pris­basbeloppet för år 2023 är 52 500 kronor.

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Det gäller från januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Högsta möjliga SGI: 525 000 kronor

Lägsta möjliga SGI: 12 600 kronor

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) kan vara högst 10 gånger prisbasbeloppet
och lägst 24 procent av prisbasbeloppet.

Läs mer om SGI

Sjukpenning

Högsta belopp: 1 116 kronor per dag

Högsta belopp för arbetssökande: 543 kronor per dag

Lägsta belopp: 27 kronor per dag

Om du har varit sjukskriven ett år eller längre sänks ersättningen. Undantaget är om du har en allvarlig sjukdom.

Sjukpenning efter ett år

Högsta belopp: 1 046 kronor per dag

Lägsta belopp: 25 kronor per dag

Beloppen här gäller kalenderdagsberäknad sjukpenning. Vissa situationer kräver dock att sjukpenning arbetstidsberäknas. Det betyder att sjukpenning betalas ut för de dagar eller timmar då du skulle ha arbetat. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för dig.

Läs mer om sjukpenning

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Inkomstrelaterad ersättning

Högsta belopp för inkomstrelaterad sjukersättning och aktivitetsersättning:

  • 21 230 kronor/månad
  • 254 756 kronor/år

Garantiersättning

Beloppet för dig som får garantinivå av sjuk- eller aktivitetsersättning beror på din ålder. Beloppen nedan gäller 2023 och kommer att ändras vid årsskiftet när prisbasbeloppet ändras.

Garantiersättning
ÅlderKronor per månadKronor per år
Upp till 20 år10 850130 200
21–22 år

11 069

132 825
23–24 år

11 288

135 450
25–26 år

11 506

138 075
27–28 år

11 725

140 700
29–30 år

11 944

143 325
Från och med 30 år

12 163

145 950

Arbetsskadelivränta

Din arbetsskadelivränta räknas om varje år genom att multipliceras med ett indexeringstal. Indexeringstalet för 2023 är 1, 0681.

Den högsta möjliga arbetsskadelivräntan för 2023 är 393 700 kronor (7,5 prisbasbelopp).

Underhållsstöd

Beloppen gäller fullt underhållsstöd.

Underhållsstöd

Barnets ålder

Kronor per månad

Till och med den månad då barnet fyller 7 år

1 673

Från och med månaden efter barnet har fyllt 7 år

1 823

Underhållsstöd från och med månaden efter barnet fyller 15 år

2 223

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Antal barn

Barn­bidrag, kronor per månad

Flerbarns­tillägg, kronor per månad

Summa, kronor per månad

1

1 250

0

1 250

2

2 500

150

2 650

3

3 750

730

4 480

4

5 000

1 740

6 740

Från och med det femte barnet får föräldrarna ytterligare 1 250 kronor i flerbarnstillägg per barn och månad.

Föräldrapenning

Föräldrapenning

Typ av dag

Kronor

Dagar på sjukpenningnivå, högsta möjliga belopp

1 116

Dagar på sjukpenningnivå, lägsta belopp

250

Dagar på lägstanivå

180

Assistansersättning

Schablonbelopp: 324,50 kronor.

Högsta möjliga timbelopp: 363,44 kronor.

Beloppen gäller 2023.

Omvårdnadsbidrag

Omvårdnadsbidrag

Omfattning

Kronor per månad

Helt bidrag

10 938

Tre fjärdedels bidrag

8 203

Halvt bidrag

5 469

En fjärdedels bidrag

2 734

Helt omvårdnadsbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet.

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning
Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet, procent

Kronor per månad

30

1 313

40

1 750

50

2 188

60

2 625

70

3 063

Beloppet för merkostnadsersättning beräknas utifrån hur många procent av prisbasbeloppet som merkostnaderna utgör.

Vårdbidrag, merkostnadsdelen

Vårdbidrag, merkostnadsdelen
Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet, procent

Kronor per månad

18

788

36

1 575

53

2 319

69

3 019

Handikappersättning

Handikappersättning
Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet i procent

Kronor per månad

36

1 575

53

2 319

69

3 019


 

Bas­belopp

Pris­basbeloppet (PBB) för år 2022 är 48 300 kronor.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenning­grundande inkomst (SGI)

Sjukpenning­grundande inkomst (SGI)

År

SGI högst vid 80 procent och 75 procent

483 000

SGI lägst vid 80 procent och 75 procent

11 500

Sjuk­försäkring

Sjuk­penning

Sjuk­penning

Kronor per dag

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, högst vid 80 procent

1027

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, högst vid 75 procent

963

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, lägst vid 80 procent

24

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, lägst vid 75 procent

23

Kalenderdags­beräknad sjuk­penning vid hel arbets­löshet, högst

543

 

Sjukersättning och aktivitetsersättning
Hel sjuk­ersättning eller aktivitets­ersättning
i form av garanti­ersättning
Garanti­nivåKronor per årKronor per månad
Innan 21 år2,48 prisbasbelopp119 7849 982
Mellan 21 och 23 år2,53 prisbasbelopp122 19910 183
Mellan 23 och 25 år2,58 prisbasbelopp124 61410 385
Mellan 25 och 27 år2,63 prisbasbelopp127 02910 586
Mellan 27 och 29 år2,68 prisbasbelopp129 44410 787
Mellan 29 och 30 år2,73 prisbasbelopp131 85910 988
Från och med 30 år2,78 prisbasbelopp134 27411 190
Max hel inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning
Kronor per årKronor per månad
234 37619 531

Arbetsskadelivränta

Indexeringstalet för arbetsskadelivränta för 2022 har beräknats till 1,0270.

Barn och familj

Underhållsstöd

Underhållsstöd

Kronor per månad

Underhållsstöd till och med den månad barnet fyller 7

1 673

Underhållsstöd från och med månaden efter barnet fyller 7 år

1 823

Underhållsstöd från och med månaden efter barnet fyller 15 år

2 223

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barn­bidrag och flerbarnstillägg

Barn­bidrag – kronor per månad

Flerbarns­tillägg – kronor per månad

Summa – kronor per månad

1 barn

1 250

0

1 250

2 barn

2 500

150

2 650

3 barn

3 750

730

4 480

4 barn

5 000

1 740

6 740

Från och med det femte barnet lämnas ytterligare 1 250 kronor per barn och månad.

Föräldrapenning

Föräldrapenning

Kronor per dag

Enligt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) högst

1 027

Grundnivå

250

Lägstanivå för barn födda från och med 1 juli 2006

180

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av föräldrapenning är högst 483 000 kronor per år.

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption

Dagersättning

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av ersättning för vab och 10 dagar är högst 362 200 kronor per år.

Dagsbeloppet för ersättningen är beroende av årsarbetstiden.

Funktionsnedsättning

Assistansersättning

  • Timbeloppet för 2022 är 319,70 kronor.
  • Det högsta möjliga timbeloppet för 2022 är 358,06 kronor.
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Kronor per år

Kronor per månad

Helt (250 procent)

120 750

10 063

Tre fjärdedels (187,5 procent)

90 563

7 547

Halvt (125 procent)

60 375

5 031

En fjärdedels (62,5 procent)

30 187

2 516

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning

Kronor per år

Kronor per månad

30 procent

14 490

1 208

40 procent

19 320

1 610

50 procent

24 150

2 013

60 procent

28 980

2 415

70 procent

33 810

2 818

Skattefri merkostnadsdel i vårdbidrag

Skattefri merkostnadsdel i vårdbidrag

Kronor per år

Kronor per månad

18 procent

8 694

725

36 procent

17 388

1 449

53 procent

25 599

2 133

69 procent

33 327

2 777

Handikappersättning

Handikappersättning

Kronor per år

Kronor per månad

36 procent

17 388

1 449

53 procent

25 599

2 133

69 procent

33 327

2 777


 

Basbelopp

Prisbasbeloppet (PBB) för år 2021 är 47 600 kronor.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

År

SGI högst vid 80 procent och 75 procent

380 800

SGI lägst vid 80 procent och 75 procent

11 400

Sjukförsäkring

Sjukpenning

Sjukpenning

Kronor per dag

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 80 procent

810

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 75 procent

759

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 80 procent

24

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 75 procent

23

Kalenderdagsberäknad sjukpenning vid hel arbetslöshet, högst

543

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Hel sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning

Garantinivå

Kronor per år

Kronor per månad

Innan 21 år

2,23 prisbasbelopp

106 148

8 846

Mellan 21 och 23 år

2,28 prisbasbelopp

108 528

9 044

Mellan 23 och 25 år

2,33 prisbasbelopp

110 908

9 242

Mellan 25 och 27 år

2,38 prisbasbelopp

113 288

9 441

Mellan 27 och 29 år

2,43 prisbasbelopp

115 668

9 639

Mellan 29 och 30 år

2,48 prisbasbelopp

118 048

9 837

Från och med 30 år

2,53 prisbasbelopp

120 428

10 036

Max hel inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning

Kronor per år

Kronor per månad

230 979

19 248

Arbetsskadelivränta

Indexeringstalet för arbetsskadelivränta för 2021 har beräknats till 1,0143.

Barn och familj

Underhållsstöd

Underhållsstöd

Kronor per månad

Underhållsstöd till och med 11 år

1  673

Underhållsstöd 11–14 år

1  823

Underhållsstöd från och med 15 år

2 223

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag – kronor per månad

Flerbarnstillägg – kronor per månad

Summa – kronor per månad

1  barn

1 250

0

1 250

2 barn

2 500

150

2 650

3 barn

3 750

730

4 480

4 barn

5 000

1 740

6 740

Från och med det femte barnet lämnas ytterligare 1 250 kronor per barn och månad.

Föräldrapenning

Föräldrapenning

Kronor per dag

Enligt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) högst

1 012

Grundnivå

250

Lägstanivå för barn födda från och med 1 juli 2006

180

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av föräldrapenning är högst 476 000 kronor per år.

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption

Dagersättning

Sjukpenning­grundande inkomst vid beräkning av ersättning för vab och 10‑dagar är högst 357 000 kronor per år.

Dags­beloppet för ersättningen är beroende av års­arbetstiden.

Funktionsnedsättning

Assistans­ersättning

  • Tim­beloppet för 2021 är 315 kronor.
  • Det högsta möjliga tim­beloppet för 2021 är 352,80 kronor.
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Omvårdnads­bidrag och vård­bidrag

Kronor per år

Kronor per månad

Helt (250 procent)

119 000

9 917

Tre fjärdedels (187,5 procent)

89 250

7 438

Halvt (125 procent)

59­ 500

4 958

En fjärdedels (62,5 procent)

29 750

2 479

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning

Kronor per år

Kronor per månad

30 procent

14 280

1 190

40 procent

19 040

1 587

50 procent

23 800

1 983

60 procent

28 560

2 380

70 procent

33 320

2 777

Skattefri merkostnadsdel i vårdbidrag

Skattefri merkostnadsdel i vårdbidrag

Kronor per år

Kronor per månad

18 procent

8 568

714

36 procent

17 136

1 428

53 procent

25 228

2 102

69 procent

32 844

2 737

Handikappersättning

Handikappersättning

Kronor per år

Kronor per månad

36 procent

17 136

1 428

53 procent

25 228

2 102

69 procent

32 844

2 737

 

Basbelopp

Prisbasbeloppet (PBB) för år 2020 är 47 300 kronor.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

År

SGI högst vid 80 procent och 75 procent

378 400

SGI lägst vid 80 procent och 75 procent

11 300

Sjukförsäkring

Sjukpenning

Sjukpenning

Kronor per dag

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 80 procent

804

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 75 procent

754

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 80 procent

24

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 75 procent

23

Kalenderdagsberäknad sjukpenning vid hel arbetslöshet, högst

543

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Hel sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning

Garantinivå

Kronor per år

Kronor per månad

Innan 21 år

2,23 PBB

105 479

8 790

Mellan 21 och 23 år

2,28 PBB

107 844

8 987

Mellan 23 och 25 år

2,33 PBB

110 209

9 184

Mellan 25 och 27 år

2,38 PBB

112 574

9 381

Mellan 27 och 29 år

2,43 PBB

114 939

9 578

Mellan 29 och 30 år

2,48 PBB

117 304

9 775

Från och med 30 år

2,53 PBB

119 669

9 972

Max hel inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning

Kronor per år

Kronor per månad

229 523

19 127

Arbetsskadelivränta

Indexeringstalet för arbetsskadelivränta för 2020 har beräknats till 1,0275.

Barn och familj

Underhållsstöd

Underhållsstöd

Kronor per månad

Underhållsstöd till och med 11 år

1 573

Underhållsstöd 11‑14 år

1 723

Underhållsstöd från och med 15 år

2 073

Underhållsstöd vid växelvist boende (från och med februari 2020)

Om barnet är yngre än 15 år kan du få högst 186 kronor per månad. Om barnet är 15 år eller äldre kan du få högst 261 kronor per månad.

Så här mycket får du ha tjänat för att få minst 50 kronor per månad från och med februari 2020:

Underhållsstöd vid växelvist boende

Antal barn

0‑14 år

15‑20 år

1 barn

143 315

156 172

2 barn

148 383

164 035

3 barn

152 640

170 640

4 barn

162 117

185 342

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag – kronor per månad

Flerbarnstillägg – kronor per månad

Summa – kronor per månad

1 barn

1 250

0

1 250

2 barn

2 500

150

2 650

3 barn

3 750

730

4 480

4 barn

5 000

1 740

6 740

Från och med det femte barnet lämnas ytterligare 1 250 kronor per barn och månad.

Föräldrapenning

Föräldrapenning

Kronor per dag

Enligt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) högst

1 006

Grundnivå

250

Lägstanivå för barn födda från och med 1 juli 2006

180

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av föräldrapenning är högst 473 000 kronor per år.

Ersättning för vab (vård av barn) och 10‑dagar vid barns födelse eller adoption

Ersättning för vab (vård av barn) och 10‑dagar vid barns födelse eller adoption

Dagersättning

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av ersättning för vab och 10 dagar är högst 354 700 kronor per år.

Dagsbeloppet för ersättningen är beroende av årsarbetstiden.

Funktionsnedsättning

Assistansersättning

  • Timbeloppet för 2020 är 304,30 kronor.
  • Det högsta möjliga timbeloppet för 2020 är 340,81 kronor.
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Kronor per år

Kronor per månad

Helt (250 procent)

118 250

9 854

Tre fjärdedels (187,5 procent)

88 688

7 391

Halvt (125 procent)

59 125

4 927

En fjärdedels (62,5 procent)

29 563

2 464

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning

Kronor per år

Kronor per månad

30 procent 

14 190

1 183

40 procent

18 920

1 577

50 procent

23 650

1 971

60 procent

28 380

2 365

70 procent

33 110

2 759

Vårdbidrag merkostnader

Vårdbidrag merkostnader

Kronor per år

Kronor per månad

18 procent

8 541

710

36 procent

17 028

1 419

53 procent

25 069

2 089

69 procent

32 637

2 720

Handikappersättning

Handikappersättning

Kronor per år

Kronor per månad

36 procent

17 028

1 419

53 procent

25 069 

2 089

69 procent

32 637

2 720

Senast uppdaterad