Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Du som ska delta i rehabilitering för att kunna jobba

Om du ska delta i arbetslivsinriktad rehabilitering kommer du få information om hur det går till från din handläggare på Försäkringskassan. Sedan träffar ni tillsammans Arbetsförmedlingen för att prata om vilket stöd du behöver för att kunna jobba.

Du själv, din läkare eller Försäkringskassan kan ta initiativ till arbetslivsinriktad rehabilitering som du behöver för att kunna jobba. Då kommer din handläggare på Försäkringskassan att berätta vad det innebär och hur du kan förbereda dig. Ni kommer tillsammans att träffa en handläggare på Arbetsförmedlingen i ett första möte. Tänk igenom vad du eller din handläggare ska lyfta fram under mötet och om det finns saker du inte vill att ni tar upp.

Vad händer på mötet?

På mötet deltar du, din handläggare från Försäkringskassan och handläggare från Arbetsförmedlingen. Det kan också vara andra som behöver vara med, till exempel din läkare eller din gode man.

Tillsammans kartlägger ni dina förutsättningar för att kunna jobba. Ni tittar på vad du har jobbat med tidigare och vilken utbildning och erfarenhet du har. Hur du ser på din situation och vad du skulle vilja göra är viktig information för alla under mötet.

På mötet får du information om vilket stöd Arbetsförmedlingen kan ge dig och hur du kommer i kontakt med dem.

Det är dina förutsättningar som styr planeringen

Syftet med att du träffar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är att ni tillsammans ska göra en plan för din rehabilitering. Din beskrivning av dina förutsättningar för att kunna jobba betyder mycket för planeringen.

Vi stöttar dig under rehabiliteringen

Du kommer sedan att delta i insatser för att pröva din förmåga att jobba. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att vara ett stöd under tiden. Ni kommer träffas regelbundet för att följa upp planeringen och hur det går för dig.

Mötena är oftast digitala och du deltar via en dator eller din telefon. Det är dina behov som styr om ni ses digitalt eller i någon av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassans lokaler.

Vad händer sen?

En vanlig insats är att du får pröva din arbetsförmåga på en arbetsplats. Du kommer att testa arbetsuppgifter som är anpassade utifrån dina förutsättningar och där det finns möjlighet till anpassning. Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att följa upp hur det går för dig. Det kan hända att den planering som gjorts behöver ändras och då pratar ni om det.

När du har prövat att jobba och ni ser att det fungerar, planerar och förbereder ni tillsammans nästa steg. Samarbetet avslutas när du inte längre har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Under tiden som den arbetslivsinriktade rehabiliteringen pågår behåller du din ersättning från Försäkringskassan. Behandling eller rehabilitering som du får genom vården kan pågå samtidigt som den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad