Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning enligt det statliga personskadeskyddet

Om du har låg eller ingen SGI kan du ansöka om sjukpenning enligt statligt personskadeskydd efter skyddstiden.

Kan jag få sjukpenning enligt det statliga personskadeskyddet?

Ja, om

  • du har en godkänd skada.
  • din förmåga att arbeta är nedsatt med minst en fjärdedel efter skyddstidens slut.

Skyddstiden är tiden från det att du börjar resan till tjänstgöringen, häktningen, intagningen eller behandlingen, tills du avslutar hemresan.

Hur mycket får jag?

Om du har låg eller 0 kronor i sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan din SGI grundas på ett garantibelopp istället. De beloppen är som lägst 95 200 kronor och som högst 142 800 kronor.

Hur ansöker jag?

Sjukanmäl dig till Försäkringskassan första dagen du är sjuk.

Gör en sjukanmälan

Sedan får du hem en blankett för att ansöka om sjukpenning som du skickar in till Försäkringskassan.

Om du har en personskada och har haft karensdagar kan du få arbetsskadesjukpenning för de karensdagarna. Alla som beviljas livränta eller sjukpenning från det statliga personskadeskyddet får ersättning för två karensdagar.

I vissa fall kan du också ansöka om fler dagar med arbetsskadesjukpenning för karensdagar. Det är om

  • du kan visa att du förlorat inkomst för minst tre karensdagar, till exempel med ett lönebesked med specifikation för löneavdraget.
  • du har ett medicinskt underlag som visar att karensdagarna beror på din redan godkända personskada.
  • du har beviljats livränta eller sjukpenning enligt statligt personskadeskydd.

Hur mycket får jag?

Du får ungefär 80 procent av den inkomst du faktiskt förlorar.

Hur ansöker jag?

Ersättningen för de första två karensdagarna betalas ut automatiskt när du får den första utbetalningen av sjukpenning eller livränta.

Ansök om ersättning för fler karensdagar på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett.

5048 Ansök om ersättning för karensavdrag och vårdkostnader vid arbetsskada

 

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Nej, men om din skada godkänts av Försäkringskassan som personskada enligt det statliga personskadeskyddet kan du ansöka om ersättning för sveda och värk eller lyte och men. Det gör du hos Kammarkollegiet.