Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuella belopp

Här hittar du information om prisbasbelopp och andra belopp som är aktuella för olika ersättningar och bidrag.

Basbelopp

Prisbasbeloppet (PBB) för år 2021 är 47 600 kronor.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) År
SGI högst vid 80 procent och 75 procent 380 800
SGI lägst vid 80 procent och 75 procent 11 400

Sjukförsäkring

Sjukpenning
Sjukpenning Kronor per dag
Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 80 procent 810
Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 75 procent 759
Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 80 procent 24
Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 75 procent 23
Kalenderdagsberäknad sjukpenning vid hel arbetslöshet, högst 543
Sjukersättning och aktivitetsersättning
Hel sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning Garantinivå Kronor per år Kronor per månad
Innan 21 år 2,23 prisbasbelopp 106 148 8 846
Mellan 21 och 23 år 2,28 prisbasbelopp 108 528 9 044
Mellan 23 och 25 år 2,33 prisbasbelopp 110 908 9 242
Mellan 25 och 27 år 2,38 prisbasbelopp 113 288 9 441
Mellan 27 och 29 år 2,43 prisbasbelopp 115 668 9 639
Mellan 29 och 30 år 2,48 prisbasbelopp 118 048 9 837
Från och med 30 år 2,53 prisbasbelopp 120 428 10 036
Max hel inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning
Kronor per år Kronor per månad
230 979 19 248

Arbetsskadelivränta

Indexeringstalet för arbetsskadelivränta för 2021 har beräknats till 1,0143.

Barn och familj

Underhållsstöd
Underhållsstöd Kronor per månad
Underhållsstöd till och med 11 år 1 673
Underhållsstöd 11–14 år 1 823
Underhållsstöd från och med 15 år 2 223
Barnbidrag och flerbarnstillägg
Barnbidrag och flerbarnstillägg Barnbidrag – kronor per månad Flerbarnstillägg – kronor per månad Summa – kronor per månad
1 barn 1 250 0 1 250
2 barn 2 500 150 2 650
3 barn 3 750 730 4 480
4 barn 5 000 1 740 6 740

Från och med det femte barnet lämnas ytterligare 1 250 kronor per barn och månad.

Föräldrapenning
Föräldrapenning Kronor per dag
Enligt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) högst 1 012
Grundnivå 250
Lägstanivå för barn födda från och med 1 juli 2006 180

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av föräldrapenning är högst 476 000 kronor per år.

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption
Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption Dagersättning
Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av ersättning för vab och 10 dagar är högst 357 000 kronor per år. Dagsbeloppet för ersättningen är beroende av årsarbetstiden.

Funktionsnedsättning

Assistansersättning

  • Timbeloppet för 2021 är 315 kronor.
  • Det högsta möjliga timbeloppet för 2021 är 352,80 kronor.
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag Kronor per år Kronor per månad
Helt (250 procent) 119 000 9 917
Tre fjärdedels (187,5 procent) 89 250 7 438
Halvt (125 procent) 59 500 4 958
En fjärdedels (62,5 procent) 29 750 2 479
Merkostnadsersättning
Merkostnadsersättning Kronor per år Kronor per månad
30 procent 14 280 1 190
40 procent 19 040 1 587
50 procent 23 800 1 983
60 procent 28 560 2 380
70 procent 33 320 2 777
Skattefri merkostnadsdel i vårdbidrag
Skattefri merkostnadsdel i vårdbidrag Kronor per år Kronor per månad
18 procent 8 568 714
36 procent 17 136 1 428
53 procent 25 228 2 102
69 procent 32 844 2 737
Handikappersättning
Handikappersättning Kronor per år Kronor per månad
36 procent 17 136 1 428
53 procent 25 228 2 102
69 procent 32 844 2 737