Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktuella belopp

Här hittar du information om prisbasbelopp och andra belopp som är aktuella för olika ersättningar och bidrag.

Basbelopp

Prisbasbeloppet (PBB) för år 2020 är 47 300 kronor

Prisbasbelopp - Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) År
SGI högst vid 80 procent och 75 procent 378 400
SGI lägst vid 80 procent och 75 procent 11 300

Sjukpenning

Sjukpenning - aktuella belopp
Sjukpenning Kronor per dag
Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 80 procent 804
Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 75 procent 754
Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 80 procent 24
Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 75 procent 23
Kalenderdagsberäknad sjukpenning vid hel arbetslöshet, högst 543

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning - aktuella belopp
Hel sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning Garantinivå Kronor per år Kronor per månad
Innan 21 år 2,23 PBB 105 479 8 790
Mellan 21 och 23 år 2,28 PBB 107 844 8 987
Mellan 23 och 25 år 2,33 PBB 110 209 9 184
Mellan 25 och 27 år 2,38 PBB 112 574 9 381
Mellan 27 och 29 år 2,43 PBB 114 939 9 578
Mellan 29 och 30 år 2,48 PBB 117 304 9 775
Från och med 30 år 2,53 PBB 119 669 9 972
 
Max hel inkomstrelaterad
Sjukersättning eller aktivitetsersättning
  229 523 19 127

Arbetsskadelivränta

Indexeringstalet för arbetsskadelivränta för 2020 har beräknats till 1,0275.

 

Underhållsstöd

Underhållsstöd - aktuella belopp
Underhållsstöd Kronor per månad
Underhållsstöd till och med 11 år 1 573
Underhållsstöd 11–14 år 1 723
Underhållsstöd från och med 15 år 2 073

Underhållsstöd vid växelvist boende (från och med februari 2020)

Underhållsstöd vid växelvist boende - aktuella belopp
Underhållsstöd vid växelvist boende
Om barnet är yngre än 15 år kan du få högst 186 kronor per månad. Om barnet är 15 år eller äldre kan du få högst 261 kronor per månad.

Så här mycket får du ha tjänat för att få minst 50 kronor per månad från och med februari 2020:
Antal barn 0-14 år 15-20 år
1 barn 143 315 kronor 156 172 kronor
2 barn 148 383 kronor 164 035 kronor
3 barn 152 640 kronor 170 640 kronor
4 barn 162 117 kronor 185 342 kronor

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag och flerbarnstillägg - aktuella belopp
Barnbidrag och flerbarnstillägg Barnbidrag Flerbarnstillägg Summa
1 barn 1 250 kronor - 1 250 kronor
2 barn 2 500 kronor 150 kronor 2 650 kronor
3 barn 3 750 kronor 730 kronor 4 480 kronor
4 barn 5 000 kronor 1 740 kronor 6 740 kronor
Från och med det femte barnet lämnas ytterligare 1 250 kronor per barn och månad

Föräldrapenning

Föräldrapenning - aktuella belopp
Föräldrapenning Kronor per dag
Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av föräldrapenning
är högst 473 000 kronor per år
 
Enligt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) högst 1 006
Grundnivå 250
Lägstanivå för barn födda från och med 1 juli 2006 180

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption

Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption - aktuella belopp
Ersättning för vab (vård av barn) och 10 dagar vid barns födelse eller adoption Dagersättning
Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av ersättning för vab och 10 dagar är högst 354 700 kronor per år. Dagsbeloppet för ersättningen är beroende av årsarbetstiden.
 

Assistansersättning

Assistansersättning - aktuella belopp
Assistansersättning
Timbeloppet för 2020 är 304,30 kronor
Det högsta möjliga timbeloppet för 2020 är 340,81 kronor

Omvårdnadsbidrag / Vårdbidrag

Omvårdnadsbidrag / Vårdbidrag - aktuella belopp
Omvårdnadsbidrag /Vårdbidrag Kronor per år Kronor per månad
Helt (250 procent) 118 250 9 854
Tre fjärdedels (187,5 procent) 88 688 7 391
Halvt (125 procent) 59 125 4 927
En fjärdedels (62,5 procent) 29 563 2 464

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning - aktuella belopp
Merkostnadsersättning Kronor per år Kronor per månad
30 procent 14 190 1 183
40 procent 18 920 1 577
50 procent 23 650 1 971
60 procent 28 380 2 365
70 procent 33 110 2 759

Vårdbidrag merkostnader

Vårdbidrag merkostnader - aktuella belopp
Vårdbidrag merkostnader Kronor per år Kronor per månad
18 procent 8 541 710
36 procent 17 028 1 419
53 procent 25 069 2 089
69 procent 32 637 2 720

Handikappersättning

Handikappersättning - aktuella belopp
Handikappersättning Kronor per år Kronor per månad
36 procent 17 028 1 419
53 procent 25 069 2 089
69 procent 32 637 2 720