Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tillgänglighet för forsakringskassan.se

Försäkringskassan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur forsakringskassan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi publicerar en fullständig tillgänglighetsredogörelse här senast 23 september 2020.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från forsakringskassan.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Ett fåtal sidor på andra språk än svenska och engelska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Inom ett år byter vi publiceringssystem och räknar med att kunna åtgärda detta fel. [WCAG 3.1.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält, för att skydda din integritet. [WCAG 1.3.5 (AA)]

  • Vissa äldre sidor anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vi anpassar dessa sidor löpande. [WCAG 1.4.10 (AA)]

  • Vissa element på sidorna och i våra integrerade e-tjänster har otillräcklig kontrast. Dessutom kan det på vissa ställen vara svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus. [WCAG 1.4.11 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Informationsikoner kan vara svåra att använda via röststyrning. [WCAG 2.5.3 (A)]

Oskäligt betungande anpassning

Försäkringskassan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av forsakringskassan.se.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 oktober 2019.