Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tillgänglighets­redogörelse

Försäkringskassan står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Sidan beskriver hur forsakringskassan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från forsakringskassan.se, som inte är tillgängligt för dig och som är undantaget från lagens tillämpningsområden, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi beskriver innehåll inom olika kategorier, vilket inte är helt tillgängligt.

Problem vid användning utan syn

På vissa webbsidor får användare med uppläsande hjälpmedel, ingen information om att en länk öppnas i nytt fönster.

I Föräldrakalendern finns ett felmeddelande som inte läses upp av uppläsande verktyg, problemet beräknas vara löst under hösten 2024.

När du ska välja anledning, omfattning och ersättningsnivå för en eller flera tillagda dagar i e-tjänsten Ansök föräldrapenning och använder dig av skrämläsare läses alternativen upp som att det finns ett mer alternativ än vad som faktiskt återspeglas i listan. Exempel på uppläsningen kan vara ”Alternativ 1 av 5” och det finns endast 4 alternativ att välja på.

När du befinner dig i granskningssteget för e-tjänsten Ansök föräldrapenning kan inte ”Ändra alla”-knappen stängas med mellanslagstangenten

Problem vid användning med nedsatt syn

Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält, för att skydda din integritet.

I Föräldrakalendern finns ett felmeddelande som inte läses upp av uppläsande verktyg, problemet beräknas vara löst under hösten 2024.

I e-tjänster finns tillfällen där hela kalendern inte syns vid val av datum i modaler. Det finns även tillfällen då användandet av zoom och landskapsläge försvårar valet av datum i kalendern. Du kan fortfarande skriva för att ange ett datum.

Ej valbara datum i datumväljarens kalender har inte tillräcklig kontrast.

Problem vid användning med kognitiva svårigheter

Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält, för att skydda din integritet.

Vissa videoklipp i sociala medier startar automatiskt.

Om du använder förstoring så flyter texten i fliken ”Välj en längre period” ihop med annan text i kalendern i e-tjänsten Ansök föräldrapenning.

Tredjepartsprodukter

På sidan Kontakta Försäkringskassan finns ett formulär för personligt webbmöte, som inte är fullt tillgängligt för användning för personer utan syn, eller med nedsatt syn. Det beror på att det är en lösning från en annan leverantör och den kan vi inte ändra i. Vi kommer att byta plattform för hela kundmötet och i och med det kommer tredjepartsprodukten Personligt webbmöte att försvinna och ersättas av en motsvarande tjänst som är mer tillgänglig.

Dokument

De flesta dokumenten på webbplatsen är tillgängliga, men det finns fortfarande brister i dokument under den ingång på webbplatsen som handlar om Försäkringskassans styrning. En del av dokumenten saknar uppmärkning, textalternativ, tabellrubriker, titel och språkuppmärkning. Det handlar till exempel om svar på rapporter från Inspektionen för socialförsäkringen, svar på regeringsuppdrag och remisser.

Dokument av den typen är:

 • Uppföljning av regeländringar för mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 002675‑2019) (2019‑02‑21)
 • Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn (dokument från DIGG (2019‑08‑15)
 • Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2019 (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 001573‑2019) (2019‑06‑20)
 • Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 000228‑2019) (2019‑02‑18)
 • Försäkringskassans utredningsskyldighet (Svar på ISF‑rapport FK 2021/005494) (2021‑05‑10)
 • En jämställdhetsanalys av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen (Svar på ISF-rapport – 2019:10) (2020‑01‑14).

Vi förbättrar alla dokument löpande och vid behov.

Filmer

Film där viss grafik saknar syntolkning, men där det ändå går att förstå innehållet vid användning utan syn:

 • Så här fyller du som assistent i blanketten för tidsredovisning av personlig assistans (från 2019, men ompublicerades 2022).

Film där viss grafik saknar syntolkning av avsnittsrubriker och där en webbadress och slutvinjetten Försäkringskassan inte läses upp av speakern:

 • Så mycket ersättning får du om du är med i ett program hos Arbetsförmedlingen (2021).

Oskäligt betungande anpassning

Försäkringskassan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

På Mina sidor (inloggat läge) finns brev som skapas automatiskt av våra system och som inte är fullt tillgängliga. Det beror på att vi har många äldre system som är svåra att rätta. Vi har inte resurser (tillgängliga personer med sällsynt kompetens), för att åtgärda alla system. Om vi skulle behöva bygga om alla interna system samtidigt, skulle det bli oskäligt dyrt och betungande. Det skulle troligen orsaka stopp i våra tjänster, vilket skulle göra det ännu mer otillgängligt.

Vi kan åtgärda bristerna i takt med att vi byter ut de gamla datormiljöerna mot modernare system.


 

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Typ av dokument som vi publicerat före 23 september 2018 som saknar korrekt uppmärkning:

 • Juridiska vägledningar (fram till 2018).

Filmer som vi publicerat före 23 september 2020, som saknar syntolkning och i några fall även undertext:

 • Barnbidraget 65 år (2013)
 • Socialförsäkringens historia (2014)
 • Föräldraförsäkringen 40 år (2014)
 • Sjukförsäkringen – från skråsamhälle till välfärdsstat (2015)
 • Leva ett liv som andra – en film om personlig assistans (2015)
 • Hur mycket kostar det att täcka barnets behov? (2016)
 • Videoklipp på arabiska, tigrinja, somaliska och dari om tandvårdsstöd samt uppehållstillstånd (2017)
 • Videoklipp om föräldrapenning på arabiska (2017)
 • Etableringsersättning i Arbetsförmedlingens program (2018)
 • Webbinarier (2018)
  • För dig som anställer dina assistenter själv
  • För kommunala och privata assistansanordnare
  • För assistansanordnare 4 oktober
 • Så fungerar aktivitetsersättning – vid förlängd skolgång (januari 2020)
 • Missa inte ditt tandvårdsbidrag! (februari 2020)
 • Det lönar sig att jämföra priser hos tandläkaren (februari 2020).

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av forsakringskassan.se. Vi har också låtit utomstående experter granska flera av Försäkringskassans e‑tjänster.

Senaste bedömningen gjordes den 25 februari 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 3 juli 2023.

Senast uppdaterad