driftsmeddelande_innehallsmallobjekt Actions
Loading...

Välj hur inloggningen ska se ut. "Hem" visar dropdown-listan

Hjälp att logga in

För att kunna använda e-tjänsterna för arbetsgivaren behöver ditt företag vara anslutet till Försäkringskassans e-tjänster och du som ska logga in behöver ha fått behörighet som användare. Behörigheten får du av din arbetsgivare.

1. Arbetsgivaren ansöker om anslutning till e-tjänsterna
I samband med anslutningen får arbetsgivaren registrera en person som blir behörighetsadministratör.
Anslut företaget och registrera en behörighetsadministratör

2. Behörighetsadministratören loggar in med e-legitimation
Den person som har fått behörighet av arbetsgivaren loggar in med sin personliga e-legitimation.

3. Behörighetsadministratören kan registrera fler behöriga användare
Behörighetsadministratören kan ge fler medarbetare på företaget behörighet till e-tjänsterna.

Om du inte kan logga in fast att du vet att ditt företag är anslutet till e-tjänsterna ska du kontakta behörighetsadministratören på ditt företag. Han eller hon kan registrera dig som en behörig användare.

Om e-tjänsterna för arbetsgivare

Se vilka e-tjänster som finns för arbetsgivare

 

Börja använda Tandvårdsportalen

För att kunna logga in och använda e-tjänsterna för tandvården behöver du ansluta dig till Försäkringskassans elektroniska system samt ha en e-legitimation.

1. Anslut dig till Försäkringskassans elektroniska system

2. Skaffa e-legitimation

Om Tandvårdsportalen

Se vilka e-tjänster som finns för tandvårdspersonal  

Tekniska krav för att använda Tandvårdsportalen

 
Relaterade lankar Logga in Global Actions
Loading...