Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Şiddet ile mücadele etme görevimiz

İsveç Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (Försäkringskassan) görevleri arasında erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddet, aile içi şiddet ve namus adına uygulanan şiddet ve baskı ile mücadele etmek de vardır. Bu duruma maruz kaldıysanız, size yardım edebilmek için bunları yaşayıp yaşamadığınızı bilmemiz gerekiyor.

Görevimizin dayanağı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi, Agenda 2030 ve İsveç mevzuatıdır.

Erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek ulusal bir stratejidir ve bizim görevlerimiz arasında bulunmaktadır. İsveç Sosyal Sigortalar Kurumu, cinsiyet eşitliğini topluma entegre ederek, cinsiyet eşitliği politikası hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Şiddeti önlemek için ulusal strateji (isveççe) (regeringen.se) External link, opens in new window.

Erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddet bitecek (isveççe) (regeringen.se) External link, opens in new window.

İsveç Sosyal Sigortalar Kurumu, bunların haricinde yetkili makamların talimatları, hükümetin bütçe mektupları ve hükümetin verdiği özel görevler doğrultusunda bu alanda farklı çalışmalar yapacaktır.

Anlatmak neden önemli?

Şiddet mağdurları birçok kere ciddi hastalıklardan muzdarip oluyor ayrıca iş ve gelir kaybına uğruyor. Şiddet tüm sosyal gruplarda ve katmanlarda görülüyor. Şiddete veya hakarete maruz kalmak çok büyük kısıtlamalara ve acılara neden olabiliyor ve hem psikolojik hem de fiziksel açıdan çok büyük zarar verebiliyor. Herkesin, şiddetin ve baskının olmadığı bir hayatı yaşama hakkı var. Yardım alabilirsiniz ve yardım için atacağınız ilk adım yaşadıklarınızı size yardım edebilecek bir kişiye veya resmi bir kuruma anlatmaktır.

Aile içi şiddete maruz kalmak (isveççe) (1177.se) External link, opens in new window.

Aile içi suçlar – buradan yardım ve destek alabilirsiniz (isveççe) (polisen.se) External link, opens in new window.

Bazı gruplar ayrımcılığın ve marjinalleştirilmenin sonucu olarak özellikle savunmasız bir durumda olabiliyor. Bunlar öncelikle engelli kişiler, genç ve yaşlı kadınlar, LGBTİ kişiler ve yabancı kökenli kişilerdir.

İsveç Sosyal Sigortalar Kurumu ne yapabilir?

İsveç Sosyal Sigortalar Kurumu, aktivite ödeneği, hastalık parası, rehabilitasyon ödeneği ve çocuk için nafaka ödemeleri kapsamında, şiddet hakkında aktif olarak sorular soruyor. Bunu yapmamızın nedeni, şiddet mağdurlarına, doğru yardımı ve desteği alabilecekleri yer hakkında bilgi verebilmek ve yönlendirme yapabilmek.
Eğer hastaysanız veya engelliyseniz, rehabilite edici işlemlerin koordine edilmesi hususunda da yardım alabilirsiniz ve böylece çalışmaya başlayabilir veya başka bir meşguliyet bulabilirsiniz. Ayrıca, şiddete maruz kalma durumu, çocuk için nafaka desteği alan kişilerin nafaka desteği almasına devam etme hakkı da tanır. Destek ve değişiklik için ilk adım, şiddeti anlatmaktır.

Şiddetin olmadığı bir hayatı yaşama hakkınız var

Last updated: