Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Tumaro hako te vakeren o nacionalna minoritetenge čhiba

Preperen li ko varesavo nacionalno minoriteto, si li tumen hakko te vakeren pi tumari čhib kana keren kontakto e Agenciasa vašo Socialno Arakhipe. Kate ka akjaren/haljoven save čhibake hakaja si tumen thaj so šaj te roden katari Agencia vašo Socialno Arakhipe.

O nacionalna minoritetenge čhiba si Jaudikani, Romani, Sami, Finlanduni thaj Meankieluni.

Sa o nacionalna minoritetenge čhiba trubul te oven protektirime/garavdine thaj promovirime

O zakono vakerel kaj o nacionalna minoritetenge čhiba trubul te oven protektirime/garavdine thaj promovirime. O dženo kova preperel ko nacionalno minoriteto trubul te ovel hakajenca te sikljol thaj vakerel pe pi minoritetengi čhib. I Agencia vašo Socialno Arakhipe trubul te ašunel e nacionalna minoriteten thaj te lel ano dikhipe lengere trubujimata. I Agencia vašo Socialno Arakhipe si obligaciasa te informiril tu vašo tire hakaja, bi dikhindor ki savi nacionalno minoritetengi čhib vakeren vi kate dživdisaren ani Švedia.

 

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med Försäkringskassan. Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på Försäkringskassan.

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Försäkringskassan ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.
Försäkringskassan har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Last updated: