Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

דײַן רעכט צו באַניצן נאַציאָנאַלע מינאָריטעט-שפּראַכן

אויב דו ביסט אַ טײל פֿון אײן פֿון די נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן האָסטו דאָס רעכט צו באַניצן זיך פֿון דײַן שפּראַך אין פֿאַרבינדונג מיט דער אַגענטור פֿאַר דער סאָציאַלער פֿאַרזיכערונג (Försäkringskassan). דאָ  איז אינפֿאָרמאַציע װעגן דײַנע שפּראַכיקע רעכט און װעגן װאָס דו קענסט פֿאָדערן פֿון דער אַגענטור פֿאַר דער סאָציאַלער פֿאַרזיכערונג.

די נאַַציאָנאַלע מינאָריטעט-שפּראַכן זײַנען ייִדיש, ראָמיש (ראָמאַני טשיב), סאַמיש, פֿיניש און מיענקיעלי.

מע זאַָל באַשיצן און אָפּהיטן אַלדי נאַציאָנאַלע מינאָריטעט-שפּראַכן

דאָס געזעץ דערקלערט אַז מע זאָל באַשיצן און אָפּהיטן די נאַציאָנאַלע מינאָריטעט-שפּראַכן. דער װאָס איז אַ טײל פֿון אַ נאַציאַנאַלער מינאָריטעט זאָל האָבן דאָס רעכט צו לערנען זיך, אַנטװיקלען און באַניצן זיך פֿון זײַן מינאָריטעט-שפּראַך. די אַגענטור פֿאַר דער סאָציאַלער פֿאַרזיכערונג זאָל צוהערן צו די נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן און באַטראַכטן זײערע באַדאַרפֿענישן.

די אַגענטור פֿאַר דער סאָציאַלער פֿאַרזיכערונג מוז דיר אינפֿאָרמירן װעגן דײַנע רעכט, אומאָפּהענגיק פֿון װעלכע נאַציאָנאַלער מינאָריטעט-שפּראַך דו רעדסט און װוּ אין שװעדן דו װוינסט.

 

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med Försäkringskassan. Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på Försäkringskassan.

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Försäkringskassan ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Försäkringskassan har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Last updated: