Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Meidän tehtävämme on estää väkivaltaa

Försäkringskassan tehtävään kuuluu miesten naisiin kohdistaman väkivallan, lähisuhdeväkivallan, kunniaväkivallan ja sorron ehkäiseminen. Voidaksemme auttaa väkivallan ja sorron kohteeksi joutuneita, meidän on tiedettävä, jos sinulla on niistä kokemusta.

Toimeksiannon alkuperä juontuu muun muassa YK:n ihmisoikeussopimuksesta, Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksesta, Istanbulin sopimuksesta, Agenda 2030:sta ja Ruotsin lainsäädännöstä.

Försäkringskassan tulee edesauttaa tasavertaisuutta koskevien poliittisten päämäärien saavuttamista ja niiden toteuttamiseen tulee päästrategiana soveltaa tasavertaisuuden integrointia. Ruotsissa on myös kansallinen strategia miesten naisiin kohdistaman väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, jossa meidän tehtävämme on auttaa.

Nationell strategi för att förebygga våld (ruotsiksi) (regeringen.se) Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra (ruotsiksi) (regeringen.se) Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Lisäksi, tehtävästä käy ilmi, että Försäkringskassan tulee toteuttaa erilaisia asiaan liittyviä toimenpiteitä ohjeistuksissaan, sääntelykirjeissään ja erityisissä hallituksen antamissa toimeksiannoissa.

Miksi on tärkeää kertoa?

Väkivallan uhrit kärsivät usein vakavista terveysongelmista sekä työn ja tulojen menetyksestä. Väkivaltaa esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa ja kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Jos on joutunut kokemaan väkivaltaa tai loukkauksia, seurauksena voi olla suuria rajoituksia ja kärsimyksiä, niin henkisiä kuin ruumiillisia. Jokaisella on oikeus elää vapaata elämää ilman väkivaltaa ja sortoa. Apua on saatavilla ja ensimmäinen askel on, että kerrot kokemuksistasi jollekin henkilölle tai viranomaiselle, joka voi auttaa sinua.

Att bli utsatt för våld i en nära relation (ruotsiksi) (1177.se) Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Brott i nära relation – här får du hjälp och stöd (ruotsiksi) (polisen.se) Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

On ryhmiä, jotka voivat olla erityisen haavoittuvassa tilanteessa syrjinnän ja syrjäytymisen johdosta. Kyseessä voivat olla henkilöt, joilla on toimintarajoitteita, nuoret ja iäkkäät naiset, hbtqi-henkilöt, tai ulkomaalaistaustaiset henkilöt.

Mitä Försäkringskassan voi tehdä?

Försäkringskassan toimii aktiivisesti esittämällä kysymyksiä väkivallasta aktivointikorvauksen, sairaspäivärahan, kuntoutuspäivärahan ja elatustuen yhteydessä. Toimimme niin, jotta väkivaltaa kokenut saa tietoa ja ohjausta eteenpäin saadakseen oikeanlaista apua ja tukea.

Jos olet sairas tai jos sinulla on jokin toimintarajoite, voit saada apua kuntoutustoimenpiteiden yhteensovittamisessa niin, että voit aloittaa työnteon tai löytää toisen toiminnan. Jos saat elatustukea, voi väkivallan kohteeksi joutuminen tarkoittaa, että saat oikeuden elatustukeen myös jatkossa. Väkivallasta kertominen on ensimmäinen askel kohti tukea ja muutosta.

Jos olet väkivallan uhri

Last updated: