Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Rehabiliteringstjänster som ger rätt till bidrag

Den arbetsgivare som anlitar ditt företag kan få bidrag för arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser som gäller en enskild medarbetare.

Insatserna kan till exempel vara att utreda en medarbetares ohälsa och se vilket stöd hen behöver. Vid psykisk ohälsa kan det innebära anpassning av arbetsuppgifter eller stödsamtal. Vid fysiska besvär kan hen behöva hjälp av en ergonom eller en arbetsterapeut för att anpassa arbetsplatsen eller arbetsutrustningen. Arbetsgivaren kan också behöva hjälp med att ta fram en plan för återgång i arbete för en sjukskriven medarbetare.

Insatserna får bara gälla en enskild medarbetare, inte en grupp.

Den som utför tjänsten måste uppfylla kompetenskraven inom områdena medicin, rehabilitering, arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap eller teknik. Hen måste också ha kunskap om förhållandena på medarbetarens arbetsplats och om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.

Vad ingår i arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd?

I arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd ingår att

 • utreda medarbetarens ohälsa
 • utreda medarbetarens behov för att kunna vara kvar eller komma tillbaka till jobbet
 • göra en planering för medarbetares återgång i arbete vid sjukskrivning
 • ha stödsamtal för att en medarbetare ska kunna vara kvar eller komma tillbaka till jobbet
 • anlita en rehabiliteringsledare, rehabiliteringskoordinator eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder för en medarbetare
 • anpassa en medarbetares arbetsplats, arbetsuppgifter eller arbetstider
 • se över medarbetarens arbetshjälpmedel eller ändrad arbetsteknik.

Vad ingår inte i arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd?

I arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd ingår inte

 • medicinsk eller annan behandling, exempelvis besök hos naprapat eller sjukgymnast
 • hälsofrämjande insatser, till exempel friskvård, gruppgymnastik, rökavvänjningskurs eller viktminskningsprogram
 • screeningverktyg för att identifiera ohälsa på företag generellt
 • utveckling av organisation, grupper eller medarbetare
 • ledarskapsutbildningar
 • coachande aktiviteter för chefer, grupper eller liknande
 • föreläsningar.

Senast uppdaterad