Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bidrag för köp av medicinsk service

Som godkänd anordnare kan du få bidrag från Försäkringskassan för kostnader för medicinsk service som du behöver köpa in. Det är undersökningar och analyser inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi som ingår i bedömningen av en persons arbetsförmåga när den är oklar i förhållande till arbetsuppgifterna.

Medicinsk service har upphört från och med 2024. Till och med den 1 februari kan du ansöka om bidrag för medicinsk service som du har köpt under 2023. Bidrag beviljas dock i mån av medel, och de avsatta medlen för 2023 är slut.

Kostnader för medicinsk service i samband med till exempel allmänna hälsokontroller, lagstadgade kontroller, kontroller inför en anställning eller slumpvis utförda kontroller ingår inte.

Bidraget är högst 100 kronor per ansluten anställd under ett kalenderår.

Ansökningar kan skickas in löpande under året, men bidraget betalas ut i efterskott första kvartalet året efter.

Så ansöker du om bidrag för medicinsk service

Ansök om bidrag för medicinsk service genom att fylla i blankett:

7012 Ansökan om bidrag för medicinsk service Pdf, 1 MB.

I ansökan ska du ange antalet anslutna anställda den 1 januari respektive den 1 juli under kalenderåret. Uppge också den totala kostnaden för medicinsk service som ditt företag har haft för perioden.

Bifoga en specifikation

Bifoga en specifikation över kostnaderna. Det kan till exempel vara en lista över samlingsfakturor från leverantörerna av medicinsk service. Listan ska innehålla uppgifter om leverantörer och kostnader. Den behöver inte innehålla uppgifter om personnummer eller undersökningar, men du ska på begäran kunna lämna sådana uppgifter till Försäkringskassan.

Skicka in ansökan senast den 1 februari

Du väljer själv hur ofta du vill ansöka om bidrag, till exempel månadsvis. När du har ansökt om bidrag får du ett förhandsbesked om utbetalning. Bidraget betalas ut under första kvartalet efterkommande år.

För varje år avsätter regeringen ett visst belopp till bidrag för köp av medicinsk service och bidraget kan endast beviljas så länge det finns pengar kvar för året.

Senast uppdaterad