Teckenspråk

Symbol för att spela upp film med teckenspåk

Det här är symbolen för uppspelning av film med teckenspråk. Den finns på de sidor om våra förmåner som har film med teckenspråk. Du kan läsa om vår tillgänglighet och anpassning på vår webb här:

Tillgänglighet och anpassningar