Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Publiceringsplan 2020

Försäkringskassan publicerar löpande under året officiell och annan statistik samt analyser. Här nedan hittar du publiceringsplanen för officiell och annan statistik. Publiceringar görs klockan 09.00.

Barn och familj

Antal mottagare efter ålder 2020-03-20
Antal mottagare efter län             2020-03-20
Utbetalat belopp efter ålder             2020-03-20
Uppföljning av lagändring om delat barnbidrag, 2014- 2020-03-20
 
Antal hushåll efter hushåll med barn och hushåll utan barn 2020-03-20
Antal hushåll efter län och hushållstyp 2020-03-20
Antal hushåll efter inkomst och hushållstyp 2020-03-20
Antal hushåll efter bostadstyp och hushållstyp 2020-03-20
Antal hushåll med en sökande efter hushållstyp 2020-03-20
Antal hushåll, genomsnittlig bidragsgrundande inkomst, bostadskostnad och utbetalt bostadsbidrag efter hushållstyp 2020-03-20
 
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2020-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län 2020-01-15
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter kommun 2020-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder 2020-01-15
Antal nettodagar och utbetalt belopp efter dagtyp 2020-01-15
Andel föräldrar som delat lika (40/60) på dagarna när barnet fyllt 2 år, barn födda 2005- 2020-03-12
Antal uttagna nettodagar vid uppnådd ålder på barnet efter födelseår 2020-04-14
2020-10-23
 
Antal mottagare och nettodagar efter omfattning 2020-01-15
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter län 2020-01-15
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter ålder 2020-01-15
 
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2020-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län 2020-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder 2020-01-15
 
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2020-01-15
Antal mottagare, barn och nettodagar efter län 2020-01-15
Antal mottagare, barn och nettodagar efter ålder 2020-01-15
Antal mottagare och nettodagar efter kön, län, kommun, månadsstatistik 200701– 2020-03-13
Utbetalningar och ersättningsperioder 200601- 2020-03-13
2020-04-07
2020-05-07
2020-06-09
2020-07-07
 
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2020-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län 2020-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder 2020-01-15
 
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter län 2020-01-15
Antal mottagare. Nettodagar och belopp efter ålder 2020-01-15
 
Antal barn, bidragsskyldiga föräldrar och boföräldrar efter län 2020-04-24
 

Funktionsnedsättning

Antal assistansberättigade och antal timmar efter län 2020-02-07
Antal assistansberättigade och antal timmar efter län och typ av anordnare 2020-02-07
Antal assistansberättigade och antal timmar efter kommun 2020-02-07
Antal assistansberättigade och antal timmar 2020-02-07
Antal assistansberättigade och antal timmar efter ålder och personkrets 2020-02-07
Avslag och nybeviljande (rullande -12)  2020-02-07
 
Utbetalt belopp och antal mottagare efter län 2020-01-31
Antal mottagare och utbetalt belopp efter ålder 2020-01-31
Antal mottagare och utbetalt belopp efter typ av bidrag 2020-01-31
 
Antal mottagare och belopp 2020-01-02
Antal mottagare och belopp efter ålder 2020-01-02
Antal mottagare och belopp efter län 2020-01-02
 
Antal mottagare, barn och belopp, fördelat efter utbetalningsår, kön och MEK vuxen/barn, 2019- 2020-03-23
Antal mottagare och belopp, fördelat efter utbetalningsår, nivå, län/ålder och MEK vuxen/barn, 2019- 2020-03-23
MEK/barn: Antal barn och belopp, fördelat efter utbetalningsår, län/ålder, antal barn med MEK i familj(ett eller 2+) och kön , 2019- 2020-03-23
 
Antal mottagare, barn och belopp, fördelat efter utbetalningsår och kön, 2019- 2020-03-09
Antal mottagare och belopp, fördelat efter utbetalningsår, nivå, län/ålder, 2019- 2020-03-09
Ferie OMV: Antal mottagare och belopp, fördelat efter utbetalningsår och kön, 2019- 2020-03-09
Antal barn och belopp, fördelat efter utbetalningsår, län/ålder, antal barn med OMV i familj(ett eller 2+) och kön , 2019- 2020-03-09
 
Antal mottagare och belopp 2020-01-02
Antal mottagare och belopp efter omfattning och län 2020-01-02
Antal mottagare och belopp efter ålder 2020-01-02
Antal barn och belopp efter län 2020-01-02
Antal barn och belopp efter ålder 2020-01-02
Antal mottagare och belopp efter merkostnadsersättning 2020-01-02
Antal barn och belopp efter merkostnadsersättning 2020-01-02
 

Sjuk

Antal mottagare och utbetalt belopp för arbetsskadelivränta 2020-02-18
Antal mottagare och utbetalt belopp för yrkesskadelivränta 2020-02-18
Antal beslut efter diagnos och skadetyp 2020-02-18
 
Antal mottagare och utbetalt belopp för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning efter kön,ålder och typ av bostadstillägg 2020-01-27
 
Ersättning för höga sjuklönekostnader för arbetsgivare 2020-09-14
 
Antal närståendepenningdagar, individer och vårdade 2020-01-27
 
Ohälsotalet efter län och åldersgrupp 2020-01-23
Ohälsotalet efter kommun och ålder 2020-01-23
 
Antal mottagare av aktivitets- och sjukersättning efter diagnos, 2003- 2020-01-10
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, 2004– 2020-01-15
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå 2020-02-25
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter diagnos
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, 2004– 2020-01-15
2020-02-17
2020-03-16
2020-04-15
2020-05-15
2020-06-15
2020-07-15
2020-08-17
2020-09-15
2020-10-15
2020-11-16
2020-12-15
 

 

Pågående sjukfall efter diagnos, 2005- 2020-03-18
2020-06-24
2020-09-21
2020-12-17
Pågående sjukfall per 1000 efter län, åldersgrupp och fallängd 2020-03-20
Pågående sjukfall efter län, kommun, sjukfallslängd och ålder 2020-03-18
2020-06-24
2020-09-21
2020-12-17
Startade sjukfall efter län, åldersgrupp och diagnos, månadsstatistik 2020-01-24
2020-04-24
2020-07-21
2020-10-23
Avslutade sjukfall efter fallängd 2020-03-27

 

 
Antal mottagare, nettodagar och utbetalt belopp för sjukpenning och rehabiliteringspenning efter kön, ålder och län, 1999– 2020-01-20
 
Sjukpenningtalet med fördelning efter län och åldersgrupp , 1999- 2020-01-15
Sjukpenningtalet efter åldersgrupp, län och kommun, 2000- 2020-01-15
2020-02-17
2020-03-16
2020-04-15
2020-05-15
2020-06-15
2020-07-15
2020-08-17
2020-09-15
2020-10-15
2020-11-16
2020-12-15
 
Sjuktalet efter län och åldersgrupp, 1999- 2020-01-23
Sjuktalet efter kommun och ålder, 2001- 2020-01-23
Sjuktalet efter kön, 1955- 2020-01-23
 
Antal mottagare, nettodagar och utbetalt belopp för smittbärarpenning efter kön och län, 1997– 2020-05-15
2020-06-15
2020-07-15
2020-08-17
2020-09-15
2020-10-15
2020-11-16
2020-12-15
 

Övriga ersättningar

Antal mottagare och utbetalt belopp efter kön och län, 2010- 2020-01-21
2020-08-31
 
Antalet mottagare och utbetalt belopp efter län, ålder, födelseland, 2011- 2020-01-21              
2020-08-31
 
Antal mottagare och utbetalt belopp av tandvårdsstöd, 2008– 2020-02-07
Antal åtgärder per år och dess medianpriser, 2009– 2020-02-07
Antal personer med abonnemangstandvård, 2008– 2020-03-06
Procent och antal i befolkningen som fått utbetalning av allmänt tandvårdsbidrag, 2009– 2020-02-07
2020-08-28
Procent och antal i befolkningen som fått utbetalning av högkostnadsskydd, 2009– 2020-02-07
 

Relaterade länkar