Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Publiceringsplan 2019

Försäkringskassan publicerar löpande under året officiell och annan statistik samt analyser. Här nedan hittar du publiceringsplanen för officiell och annan statistik. Publiceringar görs klockan 09.00.

Barn och familj

Antal mottagare efter ålder 2019-03-20
Antal mottagare efter län             2019-03-20
Utbetalat belopp efter ålder             2019-03-20
Uppföljning av lagändring om delat barnbidrag, 2014- 2019-03-20
 
Antal hushåll efter hushåll med barn och hushåll utan barn 2019-03-20
Antal hushåll efter län och hushållstyp 2019-03-20
Antal hushåll efter inkomst och hushållstyp 2019-03-20
Antal hushåll efter bostadstyp och hushållstyp 2019-03-20
Antal hushåll med en sökande efter hushållstyp 2019-03-20
Antal hushåll, genomsnittlig bidragsgrundande inkomst, bostadskostnad och utbetalt bostadsbidrag efter hushållstyp 2019-03-20
 
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2019-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län 2019-01-15
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter kommun 2019-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder 2019-01-15
Antal nettodagar och utbetalt belopp efter dagtyp 2019-01-15
Andel föräldrar som delat lika (40/60) på dagarna när barnet fyllt 2 år, barn födda 2005- 2019-01-15
Antal uttagna nettodagar vid uppnådd ålder på barnet efter födelseår 2019-04-10
2019-10-25
 
Antal mottagare och nettodagar efter omfattning 2019-01-15
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter län 2019-01-15
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter ålder 2019-01-15
 
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2019-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län 2019-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder 2019-01-15
 
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2019-01-15
Antal mottagare, barn och nettodagar efter län 2019-01-15
Antal mottagare, barn och nettodagar efter ålder 2019-01-15
Utbetalningar och ersättningsperioder 200601- 2019-10-18
 
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2019-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län 2019-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder 2019-01-15
 
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter län 2019-01-15
Antal mottagare. Nettodagar och belopp efter ålder 2019-01-15
 
Antal barn, bidragsskyldiga föräldrar och boföräldrar efter län 2019-04-26
 

Funktionsnedsättning

Antal assistansberättigade och antal timmar efter län 2019-01-24
Antal assistansberättigade och antal timmar efter län och typ av anordnare 2019-01-24
Antal assistansberättigade och antal timmar efter kommun 2019-01-24
Antal assistansberättigade och antal timmar 2019-01-24
Antal assistansberättigade och antal timmar efter ålder och personkrets 2019-01-24
Avslag och nybeviljande (rullande -12) 2019-03-01
 
Utbetalt belopp och antal mottagare efter län 2019-01-31
Antal mottagare och utbetalt belopp efter ålder 2019-01-31
Antal mottagare och utbetalt belopp efter typ av bidrag 2019-01-31
 
Antal mottagare och belopp 2019-01-02
Antal mottagare och belopp efter ålder 2019-01-02
Antal mottagare och belopp efter län 2019-01-02
 
Antal mottagare och belopp 2019-01-02
Antal mottagare och belopp efter omfattning och län 2019-01-02
Antal mottagare och belopp efter ålder 2019-01-02
Antal barn och belopp efter län 2019-01-02
Antal barn och belopp efter ålder 2019-01-02
Antal mottagare och belopp efter merkostnadsersättning 2019-01-02
Antal barn och belopp efter merkostnadsersättning 2019-01-02
 

Sjuk

Antal mottagare och utbetalt belopp för arbetsskadelivränta
Antal mottagare och utbetalt belopp för yrkesskadelivränta 2019-01-18
Antal beslut efter diagnos och skadetyp 2019-01-18
 
Antal mottagare och utbetalt belopp för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning efter kön,ålder och typ av bostadstillägg 2019-01-25
 
Ersättning för höga sjuklönekostnader för arbetsgivare 2019-09-12
 
Antal närståendepenningdagar, individer och vårdade 2019-01-25
 
Ohälsotalet efter län och åldersgrupp 2019-01-18
Ohälsotalet efter kommun och ålder 2019-01-18
 
Antal mottagare av aktivitets- och sjukersättning efter diagnos, 2003- 2019-01-11
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, 2004– 2019-01-18
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå 2019-01-25
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter diagnos 2019-01-25
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, 2004– 2019-01-18
2019-02-15
2019-03-15
2019-04-15
2019-05-15
2019-06-14
2019-07-15
2019-08-15
2019-09-16
2019-10-15
2019-11-15
2019-12-16
 
Antal mottagare och utbetalt belopp för aktivitets- och sjukersättning efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå, 2003- 2019-01-11
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå, 2003- 2019-01-25
Antal mottagare av aktivitets- och sjukersättning efter diagnos, 2003- 2019-01-11
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, 2004– 2019-01-18
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå 2019-01-25
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter diagnos 2019-01-25
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, 2004– 2019-01-18
2019-02-15
2019-03-15
2019-04-15
2019-05-15
2019-06-14
2019-07-15
2019-08-15
2019-09-16
2019-10-15
2019-11-15
2019-12-16
 

Pågående sjukfall efter diagnos, 2005- 2019-03-21
2019-06-26
2019-09-20
2019-12-20
Pågående sjukfall per 1000 efter län, åldersgrupp och fallängd 2019-03-21
Pågående sjukfall efter län, kommun, sjukfallslängd och ålder 2019-03-21
2019-06-26
2019-09-20
2019-12-20
Startade sjukfall efter län, åldersgrupp och diagnos, månadsstatistik 2019-01-23
2019-04-23
2019-07-19
2019-10-24
Avslutade sjukfall efter fallängd 2019-03-27

 
Antal mottagare, nettodagar och utbetalt belopp för sjukpenning och rehabiliteringspenning efter kön, ålder och län, 1999– 2019-01-18
 
Sjukpenningtalet med fördelning efter län och åldersgrupp , 1999- 2019-01-18
Sjukpenningtalet efter åldersgrupp, län och kommun, 2000- 2019-01-18
2019-02-15
2019-03-15
2019-04-15
2019-05-15
2019-06-14
2019-07-16
2019-08-15
2019-09-16
2019-10-15
2019-11-15
2019-12-16
 
Sjuktalet efter län och åldersgrupp, 1999- 2019-01-18
Sjuktalet efter kommun och ålder, 2001- 2019-01-18
Sjuktalet efter kön, 1955- 2019-01-18
 

Övriga ersättningar

Antal mottagare och utbetalt belopp efter ålder och län, 2010- 2019-01-18
2019-07-19
Antal mottagare per år, 2010- 2019-01-18
 
Antalet mottagare och utbetalt belopp efter län, ålder, födelseland, 2011- 2019-01-18

2019-04-12
2019-08-19
2019-10-18
 
Antal mottagare och utbetalt belopp av tandvårdsstöd, 2008– 2019-02-08
Antal åtgärder per år och dess medianpriser, 2009– 2019-02-08
Antal personer med abonnemangstandvård, 2008– 2019-03-05
Procent och antal i befolkningen som fått utbetalning av allmänt tandvårdsbidrag, 2009– 2019-02-08
Procent och antal i befolkningen som fått utbetalning av högkostnadsskydd, 2009– 2019-02-08
 

Relaterade länkar