Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Publiceringsplan 2018

Försäkringskassan publicerar löpande under året officiell och annan statistik samt analyser. Här nedan hittar du publiceringsplanen för officiell och annan statistik. Publiceringar görs klockan 09.00.

Barn och familj

Antal mottagare efter ålder 2018-03-20
Antal mottagare efter län             2018-03-20
Utbetalat belopp efter ålder             2018-03-20
Uppföljning av lagändring om delat barnbidrag, 2014- 2018-07-14
 
Antal hushåll efter hushåll med barn och hushåll utan barn 2018-01-19
Antal hushåll efter län och hushållstyp 2018-01-19
Antal hushåll efter inkomst och hushållstyp 2018-01-19
Antal hushåll efter bostadstyp och hushållstyp 2018-01-19
Antal hushåll med en sökande efter hushållstyp 2018-01-19
Antal hushåll, genomsnittlig bidragsgrundande inkomst, bostadskostnad och utbetalt bostadsbidrag efter hushållstyp 2018-01-19
 
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2018-01-16
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län 2018-01-16
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter kommun 2018-01-16
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder 2018-01-16
Antal nettodagar och utbetalt belopp efter dagtyp 2018-01-16
Antal uttagna nettodagar vid uppnådd ålder på barnet efter födelseår 2018-02-28
2018-11-09
 
Antal mottagare och nettodagar efter omfattning 2018-01-16
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter län 2018-01-16
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter ålder 2018-01-16
 
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2018-01-16
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län 2018-01-16
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder 2018-01-16
 
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2018-01-16
Antal mottagare, barn och nettodagar efter län 2018-01-16
Antal mottagare, barn och nettodagar efter ålder 2018-01-16
Utbetalningar och ersättningsperioder 200601- 2018-10-19
 
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2018-01-16
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län 2018-01-16
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder 2018-01-16
 
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter län 2018-01-16
Antal mottagare. Nettodagar och belopp efter ålder 2018-01-16
 
Antal barn, bidragsskyldiga föräldrar och boföräldrar efter län 2018-01-30
 

Funktionsnedsättning

Antal assistansberättigade och antal timmar efter län 2018-01-02
Antal assistansberättigade och antal timmar efter län och typ av anordnare 2018-01-02
Antal assistansberättigade och antal timmar efter kommun 2018-01-02
Antal assistansberättigade och antal timmar 2018-01-02
Antal assistansberättigade och antal timmar efter ålder och personkrets 2018-01-02
 
Utbetalt belopp och antal mottagare efter län 2018-01-31
Antal mottagare och utbetalt belopp efter ålder 2018-01-31
Antal mottagare och utbetalt belopp efter typ av bidrag 2018-01-31
 
Antal mottagare och belopp 2018-01-02
Antal mottagare och belopp efter ålder 2018-01-02
Antal mottagare och belopp efter län 2018-01-02
 
Antal mottagare och belopp 2018-01-02
Antal mottagare och belopp efter omfattning och län 2018-01-02
Antal mottagare och belopp efter ålder 2018-01-02
Antal barn och belopp efter län 2018-01-02
Antal barn och belopp efter ålder 2018-01-02
Antal mottagare och belopp efter merkostnadsersättning 2018-01-02
Antal barn och belopp efter merkostnadsersättning 2018-01-02
 

Sjuk

Antal mottagare efter åldersgrupp 2018-01-12
Antal nybeviljade mottagare efter åldersgrupp 2018-01-26
Aktivitetsersättning - startade och avslutade perioder samt övergångar till andra ersättningar, 2005- 2018-01-26
 
Antal livräntetagare och utbetald arbetsskadelivränta 2018-01-17
Antal livräntetagare och utbetald yrkesskadelivränta 2018-01-17
Antal beslut efter diagnos 2018-01-31
Egenlivränta för personer födda 1937 eller tidigare 2018-01-31
 
Antal mottagare och utbetalt belopp efter åldersgrupp 2018-01-26
Antal mottagare efter belopp och förmån 2018-01-26
 
Ersättning för höga sjuklönekostnader för arbetsgivare 2018-09-12
 
Antal närståendepenningdagar, individer och vårdade 2018-01-26
 
Ohälsotalet med efter län och åldersgrupp 2018-01-18
Ohälsotalet efter kommun och ålder, 2001 2018-01-18
 
Antal dagar med efter län och åldersgrupp, 2000- 2018-01-26
Utbetalat belopp efter län och kön, 2000- 2018-01-26
 
Antal mottagare efter län, 2003- 2018-01-12
Antal mottagare efter åldersgrupp, 2003- 2018-01-12
Antal mottagare och utbetalt belopp efter beloppstyp, 2003- 2018-01-12
Antal mottagare efter diagnos, 2003- 2018-01-12
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, 2004– 2018-01-15
Antal nybeviljade mottagare och utbetalt belopp efter beloppstyp, 2003- 2018-01-26
Antal nybeviljade mottagare efter län, 2003- 2018-01-26
Antal nybeviljade mottagare efter åldersgrupp, 2003- 2018-01-26
Antal nybeviljade mottagare efter diagnos, 2003- 2018-01-26
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade, 2004– 2018-02-15
2018-03-15
2018-04-16
2018-05-15
2018-06-15
2018-07-16
2018-08-15
2018-09-17
2018-10-15
2018-11-15
2018-12-17
 
Antal mottagare efter åldersgrupp, 2003- 2018-01-12
Antal nybeviljade mottagare efter åldersgrupp, 2003- 2018-01-26
 

Pågående sjukfall efter diagnos, 2005- 2018-03-21 
2018-06-26
2018-09-21
2018-12-21
Pågående sjukfall, 1974 2018-03-28
Pågående sjukfall - slutna längdklasser, 1999- 2018-03-21
Pågående sjukfall per 1000 -slutna längdklasser, 1999- 2018-04-11
Pågående sjukfall per 1000 -öppna längdklasser, 1999- 2018-04-11
Pågående sjukfall per 1000 efter åldersgrupp, 1999- 2018-04-11
Pågående sjukfall efter åldersgrupp och sjukfallslängd,månadsstatistik 1992- 2018-03-21
2018-06-26
2018-09-21
2018-12-21
Startade sjukfall efter län och åldersgrupp, månadsstatistik 2000- 2018-01-23
2018-03-23
2018-07-19
2018-10-24
Sjukfrånvaro per bransch och sektor 2018-05-24
Avslutade sjukfall efter fallängd 2018-03-28

 
Antal dagar efter län och åldersgrupp, 2000- 2018-01-26
Utbetalat belopp efter län och kön, 2000- 2018-01-26
 
Sjukpenningtalet med fördelning efter län och åldersgrupp , 1999- 2018-01-18
Sjukpenningtalet efter åldersgrupp, län och kommun, 2000- 2018-02-15 
2018-03-15 
2018-04-16 
2018-05-15 
2018-06-15 
2018-07-16 
2018-08-15 
2018-09-17 
2018-10-15 
2018-11-15 
2018-12-17 
 
Sjuktalet efter län och åldersgrupp, 1999- 2018-01-18
Sjuktalet efter kommun och ålder, 2001- 2018-01-18
Sjuktalet efter kön, 1955- 2018-01-26
 

Övriga ersättningar

Antal mottagare och utbetalt belopp efter ålder och län, 2010- 2018-01-19 
2018-07-20
 
Antalet mottagare och utbetalt belopp efter län, ålder, födelseland, 2011- 2018-01-16                
2018-08-20
 
Antal mottagare och utbetalt belopp av tandvårdsstöd, 2008– 2018-02-08
Antal åtgärder per år och dess medianpriser, 2009– 2018-02-08
Antal personer med abonnemangstandvård, 2008– 2018-03-05
Procent och antal i befolkningen som fått utbetalning av allmänt tandvårdsbidrag, 2009– 2018-02-08
Procent och antal i befolkningen som fått utbetalning av högkostnadsskydd, 2009– 2018-02-08
 

Relaterade länkar