Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Publiceringsplan 2022

Försäkringskassan publicerar löpande under året officiell och annan statistik samt analyser. Här nedan hittar du publiceringsplanen för officiell och annan statistik. Publiceringar görs klockan 09.00.

 
Aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal beviljanden och avslag av aktivitetsersättning efter ansökningsanledning 2022-04-22 2021
Antal nybeviljade ersättningar 2022-01-28 2021
Antal nybeviljade ersättningar för aktivitets- och sjukersättning efter diagnos 2022-01-28 2021
Antal nybeviljade ersättningar för aktivitets- och sjukersättning per 1000 försäkrade 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-22
2022-05-20
2022-06-20
2022-07-20
2022-08-19
2022-09-19
2022-10-21
2022-11-21
2022-12-21
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Antal och andel beviljanden och avslag av aktivitetsersättning och sjukersättning 2022-01-28 2021
Antal personer som har fått aktivitets- och sjukersättning 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-22
2022-05-20
2022-06-20
2022-07-20
2022-08-19
2022-09-19
2022-10-21
2022-11-21
2022-12-21
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022
Antal personer som har fått aktivitets- och sjukersättning efter diagnos 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-22
2022-05-20
2022-06-20
2022-07-20
2022-08-19
2022-09-19
2022-10-21
2022-11-21
2022-12-21
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022
Antal personer som har fått aktivitetsersättning efter ansökningsanledning 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-22
2022-05-20
2022-06-20
2022-07-20
2022-08-19
2022-09-19
2022-10-21
2022-11-21
2022-12-21
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022
Bostadstillägg till personer med aktivitetsersättning och sjukersättning 2022-01-28 2021
Arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal personer som har fått arbetsskadelivränta 2022-02-28 December 2021
Antal personer som har fått yrkesskadelivränta 2022-02-28 December 2021
Antal beslut efter diagnos och skadetyp, 2001- (statistik i excel) 2022-01-21 2021
Närståendepenning
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal personer som har fått närståendepenning 2022-01-17 2021
Sjukpenning och rehabiliteringspenning
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal och andel avslag dag 181-365 i rehabiliteringskedjan 2022-02-11 2021
Antal personer som har fått sjuk- och rehabiliteringspenning 2022-01-17 2021
Beslut vid första ansökan om sjukpenning 2022-02-11 2021
Sjukfrånvaro per yrke, 2017– (statistik i excel) 2022-06-21 2021
Sjukfrånvaro per bransch och sektor, 2010– (statistik i excel) 2022-06-21 2021
Sjukpenning och rehabiliteringspenning / Avslutade sjukfall
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Avslutade sjukfall efter avslutsanledning 2022-02-11 2021
Avslutade sjukfall efter sjukfallslängd 2022-03-15 2021
Sjukpenning och rehabiliteringspenning / Ohälsotal
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Ohälsotalet 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-19
2022-05-20
2022-06-20
2022-07-20
2022-08-19
2022-09-20
2022-10-20
2022-11-21
2022-12-20
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Sjukpenning och rehabiliteringspenning / Pågående sjukfall
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal personer som är sjukskrivna 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-19
2022-05-16
2022-06-15
2022-07-15
2022-08-15
2022-09-15
2022-10-17
2022-11-15
2022-12-15
Oktober 2021
November 2021
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Antal personer som är sjukskrivna efter diagnos 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-19
2022-05-16
2022-06-15
2022-07-15
2022-08-15
2022-09-15
2022-10-17
2022-11-15
2022-12-15
Oktober 2021
November 2021
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Antal personer som är sjukskrivna per 1000 skattade försäkrade 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-19
2022-05-16
2022-06-15
2022-07-15
2022-08-15
2022-09-15
2022-10-17
2022-11-15
2022-12-15
Oktober 2021
November 2021
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Antal personer som är sjukskrivna på grund av stress 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-19
2022-05-16
2022-06-15
2022-07-15
2022-08-15
2022-09-15
2022-10-17
2022-11-15
2022-12-15
Oktober 2021
November 2021
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Sjukpenning och rehabiliteringspenning / Sjukpenningtal
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Sjukpenningtalet 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-19
2022-05-20
2022-06-20
2022-07-20
2022-08-19
2022-09-20
2022-10-20
2022-11-21
2022-12-20
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Sjukpenning och rehabiliteringspenning / Sjuktal
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Sjuktalet 2022-01-17 2021
Sjukpenning och rehabiliteringspenning / Startade sjukfall
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal startade sjukfall 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-19
2022-05-16
2022-06-15
2022-07-20
2022-08-22
2022-09-20
2022-10-20
2022-11-21
2022-12-20
Juni 2021
Juli 2021
Augusti 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Startade sjukfall efter diagnos 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-19
2022-05-16
2022-06-15
2022-07-20
2022-08-22
2022-09-20
2022-10-20
2022-11-21
2022-12-20
Juni 2021
Juli 2021
Augusti 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Startade sjukfall på grund av stress 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-19
2022-05-16
2022-06-15
2022-07-20
2022-08-22
2022-09-20
2022-10-20
2022-11-21
2022-12-20
Juni 2021
Juli 2021
Augusti 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Smittbärarpenning
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal personer som har fått smittbärarpenning 2022-01-17 2021
 
Barnbidrag
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal barn vars föräldrar ändrar från delat till helt barnbidrag 2022-04-22 2021
Antal månader från delat till helt barnbidrag 2022-04-22 2021
Antal personer som har fått barnbidrag 2022-03-22 December 2021
Bostadsbidrag
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal hushåll som har fått bostadsbidrag per kommun och år 2022-02-04 2021
Hushåll som beviljats bostadsbidrag 2022-01-14
2022-02-14
2022-03-14
2022-04-19
2022-05-16
2022-06-14
2022-07-14
2022-08-15
2022-09-14
2022-10-14
2022-11-14
2022-12-13
Sept–Dec 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Tilläggsbidrag till barnfamiljer med bostadsbidrag (statistik i excel) 2022-01-14 Juli-december 2021
Föräldrapenning
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal personer som fått föräldrapenning efter omfattning 2022-01-11 2021
Antal personer som har fått föräldrapenning 2022-01-11 2021
Barn vars föräldrar delat jämställt på föräldrapenning efter län 2022-02-22 2021
Barn vars föräldrar har tagit ut dubbeldagar efter län 2022-04-22 2021
Föräldrar som delat jämställt på föräldrapenningen efter utbildnings- och inkomstnivå 2022-02-22 2021
Genomsnittligt uttagna föräldrapenningdagar efter barnets ålder 2022-02-24
2022-08-24
Andra halvåret 2021
Första halvåret 2022
Antal personer som har fått föräldrapenning per månad 2022-04-05
2022-05-13
2022-06-13
2022-07-14
2022-08-12
2022-09-14
2022-10-14
2022-11-14
2022-12-14
 
Graviditetspenning
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal personer som har fått graviditetspenning 2022-01-11 2021
Tillfällig föräldrapenning (bland annat vab)
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal barn vars föräldrar har vabbat 2022-01-11 2021
Antal personer som har fått tillfällig föräldrapenning (bland annat vab) 2022-01-11 2021
Antal personer som har vabbat efter utbetalningsmånad och månad när föräldern vabbade 2022-01-11
2022-02-07
2022-03-07
2022-04-05
2022-05-05
2022-06-07
2022-07-05
2022-08-05
2022-09-05
2022-10-05
2022-11-07
2022-12-05
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Underhållsstöd
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal personer som har fått underhållsstöd 2022-01-12 2021
Antal personer som har fått underhållsstöd i december 2022-01-12 December 2021
 
Assistansersättning
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal beviljanden och avslag vid förstagångsbeslut 2022-01-14
2022-02-16
2022-03-16
2022-04-19
2022-05-16
2022-06-16
2022-07-15
2022-08-16
2022-09-16
2022-10-14
2022-11-16
2022-12-16
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Antal förstagångsbeviljanden 2022-01-14
2022-02-16
2022-03-16
2022-04-19
2022-05-16
2022-06-16
2022-07-15
2022-08-16
2022-09-16
2022-10-14
2022-11-16
2022-12-16
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Antal personer som fått assistansersättning efter anordnartyp 2022-01-14 December 2021
Antal personer som fått assistansersättning efter län 2022-01-14 December 2021
Antal personer som fått assistansersättning från och med 1994 2022-01-14 December 2021
Bilstöd
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal personer som har fått bilstöd 2022-02-28 2021
Handikappersättning
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal personer som har fått handikappersättning 2022-01-19
2022-02-18
2022-03-18
2022-04-20
2022-05-18
2022-06-20
2022-07-18
2022-08-18
2022-09-19
2022-10-18
2022-11-18
2022-12-19
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022
Merkostnadsersättning
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal barn vars föräldrar har fått merkostnadsersättning för barn 2022-01-14
2022-02-14
2022-03-14
2022-04-12
2022-05-12
2022-06-13
2022-07-12
2022-08-12
2022-09-12
2022-10-12
2022-11-14
2022-12-12
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Antal beviljanden och avslag av merkostnadsersättning 2022-01-14
2022-02-14
2022-03-14
2022-04-12
2022-05-12
2022-06-13
2022-07-12
2022-08-12
2022-09-12
2022-10-12
2022-11-14
2022-12-12
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Antal föräldrar som har fått merkostnadsersättning för barn 2022-01-14
2022-02-14
2022-03-14
2022-04-12
2022-05-12
2022-06-13
2022-07-12
2022-08-12
2022-09-12
2022-10-12
2022-11-14
2022-12-12
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Antal personer som har fått merkostnadsersättning efter delförmån 2022-01-14 2021
Antal personer som har fått merkostnadsersättning för vuxna 2022-01-14
2022-02-14
2022-03-14
2022-04-12
2022-05-12
2022-06-13
2022-07-12
2022-08-12
2022-09-12
2022-10-12
2022-11-14
2022-12-12
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Omvårdnadsbidrag
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal barn som omfattas av beslut om beviljanden och avslag av omvårdnadsbidrag 2022-01-14
2022-02-14
2022-03-14
2022-04-12
2022-05-12
2022-06-13
2022-07-12
2022-08-12
2022-09-12
2022-10-12
2022-11-14
2022-12-12
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Antal barn vars föräldrar har fått omvårdnadsbidrag 2022-01-14
2022-02-14
2022-03-14
2022-04-12
2022-05-12
2022-06-13
2022-07-12
2022-08-12
2022-09-12
2022-10-12
2022-11-14
2022-12-12
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Antal beviljanden och avslag av omvårdnadsbidrag 2022-01-14
2022-02-14
2022-03-14
2022-04-12
2022-05-12
2022-06-13
2022-07-12
2022-08-12
2022-09-12
2022-10-12
2022-11-14
2022-12-12
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Antal personer som har fått omvårdnadsbidrag 2022-01-14
2022-02-14
2022-03-14
2022-04-12
2022-05-12
2022-06-13
2022-07-12
2022-08-12
2022-09-12
2022-10-12
2022-11-14
2022-12-12
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Antal personer som har fått omvårdnadsbidrag (årsstatistik) 2022-01-14 2021
Vårdbidrag
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal barn som har fått merkostnadsdel av vårdbidraget 2022-01-19
2022-02-18
2022-03-18
2022-04-20
2022-05-18
2022-06-20
2022-07-18
2022-08-18
2022-09-19
2022-10-18
2022-11-18
2022-12-19
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022
Antal barn som har fått vårdbidrag 2022-01-19
2022-02-18
2022-03-18
2022-04-20
2022-05-18
2022-06-20
2022-07-18
2022-08-18
2022-09-19
2022-10-18
2022-11-18
2022-12-19
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022
Antal personer som har fått merkostnadsdel av vårdbidraget 2022-01-19
2022-02-18
2022-03-18
2022-04-20
2022-05-18
2022-06-20
2022-07-18
2022-08-18
2022-09-19
2022-10-18
2022-11-18
2022-12-19
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022
Antal personer som har fått vårdbidrag 2022-01-19
2022-02-18
2022-03-18
2022-04-20
2022-05-18
2022-06-20
2022-07-18
2022-08-18
2022-09-19
2022-10-18
2022-11-18
2022-12-19
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022
 
Arbetsmarknadspolitiska program
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal personer som har fått aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 2022-01-17 2021
Antal personer som har fått aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning 2022-01-17
2022-02-15
2022-03-15
2022-04-15
2022-05-16
2022-06-15
2022-07-15
2022-08-15
2022-09-15
2022-10-17
2022-11-15
2022-12-15
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
 
Tandvårdsstöd
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal personer med avtal om abonnemangstandvård 2022-03-08 December 2021
Antal personer som har använt allmänt tandvårdsbidrag 2022-08-16 Juli 2019 till juni 2021 och juli 2020 till juni 2022
Antal personer som har fått högkostnadsskyddet 2022-01-21 2021
Antal personer som har fått statligt tandvårdsstöd 2022-01-21 2021
Antal utförda tandvårdsåtgärder 2022-01-21 2021
Pris för tandvårdsåtgärder, månad 2022-01-10
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-02
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-16
2022-09-01
2022-10-03
2022-11-01
2022-12-01
November 2021
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augusti 2022
September 2022
Oktober 2022
Pris för tandvårdsåtgärder, år 2022-01-21 2021
 
Internationella området
Statistik Publiceringsdatum Referenstid
Antal personer som har fått planerad vård utomlands 2022-02-22 2021
 

Relaterade länkar