Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbetalning av elstöd

Nu är det snart dags för utbetalning av elstöd till privatpersoner i elområde 3 och 4.

Du får elstöd om ditt namn stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Hur mycket du får beror på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022.

Här kan du se de elområden som Sverige är indelat i:

Nätområden.se (nätområden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl och kontrollera ditt bankkonto i Swedbanks kontoregister senast den 13 februari så kommer pengarna snabbast

För att få elstödet snabbast möjligt ska du som stod på elnätsavtalet anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Här kan du också kontrollera om du redan har ett konto anmält i Swedbanks kontoregister. Det gäller även dig som är kund i Swedbank.

Anmäl konto till kontoregistret & lös in avi (swedbank.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte anmäler ditt konto får du pengarna ändå, men då tar det längre tid. Man behöver inte vara eller bli kund hos Swedbank för att anmäla sitt konto för utbetalning.

På Swedbanks webbplats finns utförlig information om anmälan till kontoregistret

Anmäl konto till kontoregistret & lös in avi (swedbank.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som får pension från Pensionsmyndigheten får elstödet till det konto som finns anmält där. Du behöver inte anmäla kontot till Swedbank.

Om du inte har anmält något konto i Swedbanks kontoregister, så ser vi om det finns ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och betalar elstödet dit. Hittar vi inget konto så skickar vi en utbetalningsavi. Det är kostnadsfritt att lösa in avin online. Om du löser in den hos ett ombud tillkommer en avgift.

Till vissa personer bosatta utomlands kommer Försäkringskassan i undantagsfall att behöva skicka ett brev med begäran om kontouppgifter för utbetalning av elstödet.

Pengarna betalas ut med start den 20 februari

Utbetalningarna inleds hos Försäkringskassan den 20 februari och pågår i några dagar. Det dröjer några bankdagar innan pengarna kommer in på kontot. Det tar längre tid om vi inte hittar något konto för utbetalning.

Varning för bedragare!

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Presskonferens om elstödet – 2023-01-25 10.00

 

Försäkringskassan fick den 19 januari 2023 ytterligare ett uppdrag av regeringen. Uppdraget innebär att Försäkringskassan tillsammans med Svenska kraftnät ska förbereda för att kunna betala ut ett elstöd till privatpersoner i hela Sverige. När och hur dessa utbetalningar kan betalas ut är inte beslutat.

Vi kommer att informera här på vår webbplats så snart vi har svar på när och hur utbetalningarna av ytterligare elstöd kommer att ske.

Bakgrund till elstödet

Försäkringskassan fick ett uppdrag från regeringen den 22 december 2022 att betala ut elstöd till privatpersoner i elområde 3 och 4.

Förordning om elstöd till konsumenter (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Du får elstöd om du är privatperson och hade ett avtal med ett elnätsföretag för en elanläggning (uttagspunkt) i södra Sverige (elområde 3 eller 4) och stod på elnätsavtalet den 17 november 2022.

  Hur mycket du får beror på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 och om elanläggningen hör till elområde 3 eller 4. Det här gäller för elstödet enligt den förordning som regeringen beslutade om den 22 december 2022.

  Mer om elstöd till privatpersoner på Svenska kraftnäts webbplats:

  Elstöd till privatpersoner (svk.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Svenska kraftnät ansvarar för den modell som ska användas för att beräkna elstödet. Beräkningarna baseras på uppgifterna som elnätsföretagen har rapporterat in till Försäkringskassan.

  Mer om elstöd till privatpersoner på Svenska kraftnäts webbplats:

  Elstöd till privatpersoner (svk.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Ditt elnätsbolag kan ge dig uppgifter om din elförbrukning.

 • Det finns en särskild förordning som reglerar hur utbetalningarna ska göras. Svenska kraftnät ansvarar för den modell som ska användas för att beräkna elstödet.

  Elnätsföretagen rapporterar in uppgifter om alla berörda elkonsumenter och deras elförbrukning till Försäkringskassan.

 • Ja, du kommer att få ett beslutsbrev, antingen med posten eller till din digitala brevlåda.

  Det kan hända att du får brevet innan pengarna finns på kontot. Om du har flera elanläggningar får du ett beslutsbrev per anläggning.

 • Om det inte finns något konto hos Swedbank, ser vi om det finns ett bankkonto registrerat hos oss på Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och utbetalar elstödet dit.

  Om vi inte hittar något konto skickas en utbetalningsavi. Det är kostnadsfritt att lösa in avin online. Om du löser in avin hos ett ombud tillkommer en avgift.

 • När pengarna betalats ut står det antingen "Elstöd" eller "Insättning" på ditt kontoutdrag i banken.

 • Dödsbon omfattas inte av den förordning som styr första utbetalningen, då de inte är fysiska personer. Regeringen arbetar vidare med frågan och avser återkomma kring hur stödet för denna grupp ska utformas.

 • Om du bor utomlands och har ett svenskt konto anslutet till Swedbanks kontoregister eller ett konto registrerat hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan, så får du elstödet till ditt konto.

  Försäkringskassan skickar en förfrågan per brev till dig om vi inte har någon kontouppgift. När du har besvarat den kan vi betala ut elstödet.

 • Pengarna som betalas ut i elstöd är skattefria för privatpersoner.

 • Om du tycker att det belopp du får i elstöd inte stämmer rekommenderar vi att du kontaktar ditt elnätsföretag för att få bekräftat om rätt elförbrukning har rapporterats in till Försäkringskassan.

  Du som mottagare av elstöd är återbetalningsskyldig om stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och du skäligen borde ha insett detta.

Senast uppdaterad