Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbetalning av elstöd

Nu har de flesta i elområde 3 och 4 fått elstödet insatt på sina konton eller utbetalt med en avi. Dödsbon får elstödet utbetalt under senare delen av mars. Till dem som bor utomlands har vi skickat brev med begäran om kontouppgifter om vi inte har hittat något svenskt konto.

Du får elstöd om ditt namn stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Hur mycket du får beror på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. Du får ett beslutsbrev från Försäkringskassan, antingen med posten eller till din digitala brevlåda. Där står det hur mycket du får. När brevet kommer är pengarna på väg, om du inte redan har fått dem.

När pengarna betalats ut står det antingen "Elstöd" eller "Insättning" på ditt kontoutdrag i banken. Om det står ”Insättning” kan du jämföra beloppet med det som står i beslutsbrevet om elstöd.

Här kan du se de elområden som Sverige är indelat i:

Nätområden.se (nätområden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har elavtal för flera bostäder

Om du stod på flera elnätsavtal får du en utbetalning per avtal. Pengarna kan komma olika dagar. Du får också ett beslutsbrev per avtal från Försäkringskassan.

 

Om vi inte hittar något konto i Swedbanks kontoregister, hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, så skickar vi en utbetalningsavi. Du kan lösa in den gratis online på swedbank.se eller på ett kontor hos Swedbank eller Sparbankerna. Då sätts pengarna in på det konto som du väljer.

Det är också möjligt att lösa in avin hos en mat- eller servicebutik som är ansluten till Swedbank. Ombudet tar ut en avgift och utbetalningsbeloppet kan vara begränsat till 2 000 kronor eller utifrån butikens tillgång på kontanter.

Ombuden erbjuder något eller några av följande alternativ vid inlösen av avi: köp, delköp, kontanter eller köp av till exempel presentkort.

Butiker där du kan lösa in en utbetalningsavi:

Inlösen av värdeavi – hitta din butik (clearon.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedbank har en guide på olika språk för dig som ska lösa in en utbetalningsavi. Den ligger under rubriken Lös in utbetalningsavi online:

Anmäl konto till kontoregistret & lös in avi (swedbank.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till vissa personer bosatta utomlands kommer Försäkringskassan i undantagsfall att behöva skicka ett brev med begäran om kontouppgifter för utbetalning av elstödet.

 

För att få elstödet insatt på ditt konto ska du som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 anmäla kontot till Swedbanks kontoregister. Där kan du också kontrollera om du redan har ett konto anmält. Det gäller även dig som är kund i Swedbank.

Om du inte anmäler ditt konto får du pengarna ändå, men då tar det längre tid. Man behöver inte vara eller bli kund hos Swedbank för att anmäla sitt konto för utbetalning.

På Swedbanks webbplats finns utförlig information om anmälan till kontoregistret:

Anmäl konto till kontoregistret & lös in avi (swedbank.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Dödsbon med ett personnummer får elstöd under senare delen av mars. För dödsbon med organisationsnummer finns det ännu inte något besked om när utbetalningen kan ske.

Som efterlevande behöver du inte göra någonting för att få elstödet. Försäkringskassan undersöker om dödsboet är kopplat till ett konto i Swedbank, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och skickar pengarna dit. I annat fall får du en utbetalningsavi att lösa in på något av Swedbanks eller Sparbankernas kontor. I samband med utbetalningen kommer Försäkringskassan att skicka ett brev till den adress som står på elnätsavtalet.

 

Om du bor utomlands och har ett svenskt konto anslutet till Swedbanks kontoregister eller registrerat hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan, så får du elstödet till ditt konto.

Försäkringskassan skickar en förfrågan per brev till dig om vi inte har någon kontouppgift. När du har besvarat den kan vi betala ut elstödet. Observera att adressen går till Försäkringskassans huvudkontor som har ett eget postnummer:

Försäkringskassan
GF Kundmöte, elstöd
SE‑103 51 Stockholm
Sweden

 

Det förekommer misstänkta bedrägeriförsök via brev, mejl, sms och telefon i syfte att komma åt privatpersoners inloggningsuppgifter, till exempel genom att be personen logga in med sitt bank-id eller klicka på en länk.

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet är det ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Elstöd till privatpersoner i hela Sverige – förberedande arbete pågår

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att tillsammans med Svenska kraftnät förbereda utbetalning av elstöd till privatpersoner i hela Sverige. Det här elstödet baseras på elförbrukningen i november och december 2022. Den person som stod på avtalet med elnätsföretaget den 31 december får pengarna.

Vi uppdaterar med mer information så snart vi vet hur och när det här elstödet ska betalas ut.

 

Försäkringskassan fick ett uppdrag från regeringen den 22 december 2022 att betala ut elstöd till privatpersoner i elområde 3 och 4.

Förordning om elstöd till konsumenter (svenskforfattningssamling.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 9 mars 2023 beslutade regeringen om ett elstöd för privatpersoner i hela Sverige. Försäkringskassan kommer att betala ut även detta elstöd. Vi tar nu fram en tidplan för detta och återkommer när vi vet mer.

Frågor om elstöd

Har du ytterligare frågor om elstöd kan du kontakta oss på Försäkringskassan via telefon 0771‑47 47 47.

Frågor och svar

 • Elnätsföretagen rapporterar in uppgifter om alla berörda elkonsumenter och deras elförbrukning till Försäkringskassan. Modellen för att beräkna elstödet finns på Svenska kraftnäts webbplats.

  Stöd till elanvändare (svk.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Du som är enskild näringsidkare och har samma elnätsavtal för hushållet och firman behöver inte göra något. Du kommer inte att få återkrav på grund av det. Men du kommer inte att kunna ansöka om elstöd till företag hos Skatteverket eftersom du redan har fått det utbetalt.

 • Elstödet till privatpersoner i elområde 3 och 4 går till den som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalade för elförbrukningen under den 12 månadersperiod som stödet beräknas utifrån (oktober 2021–september 2022).

  Om du sålde eller flyttade från en bostad före den 17 november 2022, så kommer den person som köpt eller flyttat in att få hela elstödet.

 • Nej. Pengarna som betalas ut i elstöd är skattefria för privatpersoner.

 • Om du tycker att det belopp du får i elstöd inte stämmer kan du kontrollera på din faktura från elnätsföretaget hur många kWh du har förbrukat under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. Jämför sedan den summan med det belopp som står i beslutsbrevet om elstöd som du får från Försäkringskassan. Om du har flera elnätsavtal så får du ett beslutsbrev per avtal.

  Du som mottagare av elstöd är återbetalningsskyldig om stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och du skäligen borde ha insett detta.

  Om du inte är nöjd med beslutet om elstöd, så står det i beslutsbrevet hur du kan göra för att överklaga.

 • Försäkringskassan behandlar elstödet i ett separat system och därför syns det inte på Mina sidor. Du får ett beslutsbrev om elstöd där det står hur mycket du får. På kontobeskedet står det antingen ”Elstöd” eller ”Insättning”.

 • Eftersom man inte ansöker om elstöd kan man inte heller avsäga sig det. Det innebär att du inte kan betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan. Om du absolut inte vill ha något elstöd måste du överklaga Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten. Det står i beslutsbrevet hur det går till.

 • Uppgifterna från elnätsföretagen räcker inte alltid för att vi ska kunna betala ut elstödet. Det vanligaste är att vi saknar uppgifter om personnummer och/eller adress.

Senast uppdaterad