Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Familjebidrag till dig som genomgår militär utbildning

Familjebidrag är flera olika bidrag som är till för dig som genomgår militär grundutbildning eller officersutbildning. Familjebidragen ska ge dig och dina anhöriga ekonomisk trygghet under utbildnings‑ eller tjänstgöringstiden.

 

Du kan få bostadsbidrag under grundutbildning eller officersutbildning om

 • du är folkbokförd och bor i bostaden som du ansöker för
 • du har haft en bostad som du betalt för i minst tre månader i anslutning till att utbildningen eller tjänstgöringen startar
 • din tjänstgöring eller utbildning pågår i minst 60 dagar.

Hur mycket du kan få i bostadsbidrag beror på om

 • du bor ensam, du bor hos dina föräldrar eller om du delar bostad med en eller flera andra personer
 • du utöver dagersättningen från Försvaret har inkomster som är högre än 2 000 kronor i månaden
 • bostaden ligger i ett storstadsområde, i en stor eller i en mindre kommun.

Ansök med blanketten:

FK 2520 Ansök om familjebidrag – familjepenning eller bostadsbidrag Pdf, 873 kB.

 

Om du har barn under 18 år, som bor hemma hos dig, eller som du är underhållsskyldig för, kan du få familjepenning. Familjepenningen är högst 2 175 kronor per månad och barn.

Du kan också få familjepenning för en make eller maka som du är underhållsskyldig för. Du kan då få högst 4 350 kronor per månad.

Ansök med blanketten:

2520 Ansök om familjebidrag – familjepenning eller bostadsbidrag Pdf, 873 kB.

 

Om du har eget företag eller är anställd i ett företag som din make eller maka driver kan du få näringsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget ska göra det möjligt att fortsätta med verksamheten efter att din utbildning eller tjänstgöring är slut. För att få bidrag krävs det att du försörjer dig helt eller delvis på företaget.

Du kan få näringsbidrag för att anställa någon som gör ditt arbete, eller för att göra företaget vilande. Om du gör företaget vilande får du ersättning för kostnader som är nödvändiga för att du ska kunna återuppta verksamheten efter tjänstgöringen.

Kostnaderna kan gälla hyror, räntor eller försäkringspremier.

Du kan som mest få 49 000 kronor i månaden. Näringsbidraget är skattepliktigt.

Ansök med blanketten:

2521 Ansök om familjebidrag – näringsbidrag Pdf, 797 kB.

 

Om din make, maka eller barn avlider under utbildningstiden kan du få begravningsbidrag. Du behöver inte ansöka om bidraget, utan bara anmäla på telefon 0771-524 524.

Anmäl ändringar till Försäkringskassan

Om något som kan påverka din rätt till ersättning ändras ska du alltid anmäla det till Försäkringskassan. Det kan vara om du får ändrade bostadskostnader, inkomster eller flyttar.

Använd blankett:

2522 Ansök om familjebidrag – ändrade uppgifter Pdf, 735 kB.

 

Du kan få familjebidrag för den tiden du tjänstgör som ledamot. Ansök enligt instruktionerna för varje bidrag. Om du redan har sökt samma bidrag under din grundutbildning behöver du skicka in en ändringsansökan för den nya perioden.

Använd den här blanketten:

2522 Ansök om familjebidrag – ändrade uppgifter Pdf, 735 kB.

Anmäl konto för utbetalning

Om du inte har anmält något konto för alla utbetalningar från Försäkringskassan så kan du logga in på Mina sidor och gå till Min profil.

Om du inte kan använda Mina sidor

Använd blankett:

5605 Anmälan om konto Pdf, 704 kB.

Kontot du anmäler kan bara tillhöra dig själv.

Fullmakt för ombud

Om det finns risk för att det inte går att nå dig under tjänstgöringen, så kan du utse en person som får företräda dig i ditt ärende. Använd i så fall blanketten

5607 Fullmakt för ombud Pdf, 716 kB.

Frågor och svar

 • Nej, det är Försvarsmakten som hanterar alla frågor om din utbildning.

 • Om du var gift eller sambo innan du började din utbildning kan du få bostadsbidrag som täcker hälften av din bostadskostnad, eller mer om din partner har låg inkomst.

 • Ja, men för högst 30 dagar innan din ansökan kom in till Försäkringskassan.

 • Innan Försäkringskassan kan besluta om familjebidrag måste Försvarsmakten meddela oss vilken period du genomgår utbildningen. Förseningen kan också bero på att vi inte har fått in alla uppgifter vi behöver för att kunna betala ut ersättning.

 • Om du är ansluten till tjänsten Min myndighetspost, Kivra eller en annan digital brevlåda kommer ditt beslutsbrev att skickas dit i stället för med papperspost.

  Skaffa en digital brevlåda

Senast uppdaterad