Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Brexit och socialförsäkringen

EU och Storbritannien har enats om ett nytt avtal. Avtalet reglerar bland annat samordning av socialförsäkringen och ska tillämpas på situationer som inträffar från och med den 1 januari 2021.

Det nya avtalet medför att det kommer att finnas olika regelverk som reglerar socialförsäkringen när en person rör sig mellan Sverige och Storbritannien för bosättning, arbete eller studier. Vilket regelverk som ska användas är beroende av den tidpunkt då förflyttningen mellan länderna har skett.

Det gamla utträdesavtalet

Sedan tidigare finns ett utträdesavtal mellan EU och Storbritannien som reglerar socialförsäkringen för de personer som har flyttat mellan Sverige och Storbritannien för bosättning, arbete eller studier före den 1 januari 2021. Utträdesavtalet innebär att många delar av socialförsäkringen förblir oförändrade för dessa personer, även från och med den 1 januari 2021.

Om du är brittisk medborgare och bor i Sverige

Medborgare i Storbritannien, och deras familjemedlemmar, som har uppehållsrätt i Sverige den 31 december 2020 kan behålla rätten att bo, arbeta och studera i Sverige även från och med den 1 januari 2021. Om du är brittisk medborgare, så bör du ha ansökt om uppehållsstatus senast den 31 december 2021. Information om uppehållsstatus finns på Migrationsverkets webbplats.

Så ansöker du om uppehållsstatus (migrationsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte ansöker om och beviljas uppehållsstatus så kan det påverka din rätt till ersättningar från Försäkringskassan.

 

Om du åker till Storbritannien som turist eller i arbetet innebär det nya avtalet att det europeiska sjukförsäkringskortet (EU‑kortet) gäller även från och med den 1 januari 2021.

Tänk på att EU‑kortet inte ger rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg. Därför är det viktigt att du även har en privat reseförsäkring.

Om du har sjukpenning och ska resa till Storbritannien behöver du inte ansöka om att få behålla din sjukpenning under din resa.

Om du studerar i Storbritannien och har betalat en avgift för sjukvårdskostnader i samband med din visumansökan, kan du få ersättning för denna avgift. Du hittar information om villkoren för ersättning och hur du ansöker på den brittiska webbplatsen uk.gov.

Immigration health surcharge for EU Swiss students in the UK (gov.uk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Du kan fortfarande ansöka om ett förhandstillstånd för planerad vård i Storbritannien. Däremot kan du inte längre få ett förhandsbesked för planerad vård eller tandvård i Storbritannien. Om du har fått planerad vård eller tandvård i Storbritannien till och med den 31 december 2020 kan du ansöka om ersättning i efterhand. Det gäller även om du ansöker efter den 31 december 2020.

 

Om du är bosatt i Storbritannien innan den 1 januari 2021 och har sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning, så får du behålla din ersättning. Du behöver inte göra någonting för att fortsätta få din ersättning.

Om du planerar att flytta till Storbritannien och har sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning, så ska du kontakta Försäkringskassan.

Om du är brittisk medborgare och flyttar hem till Storbritannien får du behålla din sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

Inkomstrelaterad sjukersättning och aktivitetsersättning får du behålla oavsett vilket land du bor i eller vilket medborgarskap du har.

 

För att kunna få eventuella ersättningar från Försäkringskassan som baseras på att du tidigare arbetat eller bott i Storbritannien, behöver du ha intyg på att du har arbetat eller bott där. Det du behöver göra är att ta kontakt med brittiska myndigheter och be om ett intyg som styrker dina brittiska försäkringsperioder.

Mer information om hur du ansöker om ett brittiskt intyg finns här:

Get a statement of your National Insurance contributions (gov.uk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du redan har ett beviljat A1‑intyg kommer intyget att vara giltigt under hela intygsperioden, även från och med den 1 januari 2021. Det gäller både om du är utsänd av en svensk arbetsgivare eller om du arbetar samtidigt i två eller flera EU/EES-länder. För att intyget ska vara giltigt gäller också att dina arbetsförhållanden inte förändras.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad