Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Flytta till, arbeta, studera eller nyanländ i Sverige

Flytta till Sverige

Information till dig som ska flytta till Sverige. Informationen gäller för utländska medborgare som flyttar till Sverige, men också för svenska medborgare som flyttar tillbaka till Sverige efter en tid utomlands.

Arbeta i Sverige

Information för dig som arbetar i Sverige men bor i ett annat land.

Studera i Sverige

Information för dig som ska flytta till Sverige för att studera.

Nyanländ i Sverige

Information till dig som har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd i Sverige. Informationen finns på svenska, dari(دری) och arabiska (اللغة العربية)