Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bostadsbidrag till unga (under 29 år)

Bostadsbidrag är ett stöd för unga som behöver hjälp med att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.

Kan jag få bostadsbidrag?

Om du kan få bostadsbidrag och hur mycket du kan få beror på dina inkomster, din boendekostnad och bostadens typ och storlek. Använd Kassakollen för att snabbt och enkelt se om du kan få bostadsbidrag.

När du fyller i din inkomst i Kassakollen, tänk då på att inkomst inte bara är lön. Som inkomst räknas också inkomst från kapital, skattefria stipendier och 80 procent av studiebidraget.

Kassakollen

Hur mycket får jag?

I Kassakollen kan du också se hur mycket pengar du kan få i bostadsbidrag.

Kassakollen

Hur ansöker jag om bostadsbidrag?

1. Förbered digitala dokument om din bostad

Du kommer behöva bifoga kopior på dokument som gäller din bostad i samband med att du ansöker om bostadsbidrag.

 • din senaste hyresspecifikation
 • ditt hyreskontrakt – om det är första gången du ansöker om bostadsbidrag för den här bostaden.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem.

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt, men senast 7 dagar efter att du har ansökt.

 
 • din senaste avgiftsspecifikation
 • ditt upplåtelse- eller överlåtelseavtal – om det är första gången du ansöker om bostadsbidrag för den här bostaden
 • papper som visar att bostadsrätten är pantsatt för lån, om du har lån på din bostadsrätt
 • din senaste låneavi med aktuell skuld och räntesats om du har lån på bostadsrätten.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem.

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt, men senast 7 dagar efter att du har ansökt.

 
 • papper som visar att huset är pantsatt för lån, om du har lån på huset
 • din senaste låneavi med aktuell skuld och räntesats, om du har lån på huset
 • papper som visar vad din tomträtt kostar – om du har tomträtt.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem.

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt, men senast 7 dagar efter att du har ansökt.

 

Skicka in bilagorna med vanlig post till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund. Vi kan hantera ditt ärende snabbare om du skickar in dina bilagor tillsammans med försättsbladet.

5167 Försättsblad för bilagor till Försäkringskassan (59,3 kB)pdf öppnas i nytt fönster

 

2. Ta fram uppgifter om din inkomst

Fler olika typer av inkomst räknas med när du ansöker om bostadsbidrag. Du hittar många av de uppgifter du behöver i din senaste deklaration.

Om du är ensamstående och din årsinkomst är högre än 86 720 kronor kan du inte få bostadsbidrag.

Om du har en make eller sambo och din årsinkomst är högre än 103 720 kronor kan du inte få bostadsbidrag.

 • Inkomst av tjänst, till exempel lön, semesterersättning och skattepliktiga förmåner som föräldrapenning, aktivitetsstöd, vårdbidrag, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och pension.
 • Inkomst av näringsverksamhet.
 • Kapitalinkomster, till exempel ränta på bankkonton och obligationer, kapitalvinster och utdelningar på aktier och fonder. Om du har hemmavarande barn räknas ofta hens kapitalinkomster också med.
 • Vissa utlandsinkomster.
 • Studiemedel i form av studiebidrag och studiestartstöd.
 • Skattefria stipendier.
 • Vårdbidrag/omvårdnadsbidrag
 • Etableringsersättning.
 • Din förmögenhet som överstiger totalt 100 000 kronor. Till exempel privat bostadsfastighet, värdepapper som aktier eller pengar på kontot.
 • Dina hemmavarande barns förmögenhet.
    

3. Ansök

Logga in på Mina sidor för att ansöka om bostadsbidrag.

 

 

Du eller din partner loggar in på Mina sidor och fyller i uppgifter för er båda. Tänk på att den som först loggar in är den som får utbetalningen av bostadsbidraget. När ansökan har signerats ska den andra logga in och godkänna uppgifterna inom 10 dagar.

Så här ansöker du om bostadsbidrag med dubbla signaturer

2 minuter

Hur gör man egentligen om du ska ansöka om bostadsbidrag med en annan person.

Logga in på Mina sidor för att ansöka om bostadsbidrag.

 

 

4. Utbetalning

Om din ansökan innehåller alla uppgifter och bilagor som vi behöver tar det ungefär två månader innan du får ett beslut. Det kan ta längre tid om det saknas uppgifter i din ansökan, eller om inte alla bilagor kommer in i tid.

Pengarna kommer den 27:e varje månad och betalas ut i efterskott. Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen. Är utbetalningsdagen en helgdag kommer pengarna vardagen före.

5. Meddela oss om något förändras

Det är viktigt att du meddelar oss om din inkomst eller din boendesituation förändras, till exempel om du slutar studera och börjar jobba och får en högre inkomst. Då kan vi se till att du får rätt bidrag. Om du får för mycket kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar senare.

Tänk på att inkomst inte bara är lön. Som inkomst räknas också inkomst från kapital, skattefria stipendier och 80 procent av studiebidraget.

Tjänar du mer än du trodde att skulle göra
Ändra ditt bostadsbidrag på Mina sidor eller ring kundcenter på 0771-524 524 och berätta det.

Tjänar du mindre än du trodde att du skulle göra
Ändra ditt bostadsbidrag på Mina sidor.

Om du flyttar  
Gör en ny ansökan för den nya adressen.

Övriga förändringar
På Mina sidor kan du meddela oss om

 • du får mer inkomst som inte är lön
 • du får ändrad hyra eller månadsavgift
 • någon flyttar in hos dig
 • något av dina barn flyttar hemifrån
 • när vi har tagit emot nya eller ändrade uppgifter av dig.

Om du inte kan logga in på Mina sidor så kan du meddela oss på blankett.

5098 Anmäl ändrade uppgifter – för dig med bostadsbidragVanliga frågor

Ja, du kan få bostadsbidrag för högst 60 kvadratmeter av bostaden.

Ja. Om du är under 29 år kan du ha rätt till bostadsbidrag även om du inte studerar. Du kan också ha rätt till bostadsbidrag om du har barn och är äldre än 29.

Ja, i vissa fall går det. Till exempel om du bor tillfälligt i en annan bostad kortare tid än ett år, och sedan ska flytta tillbaka till den adress där du är folkbokförd.  Det gäller också om du har skyddade personuppgifter.

Läs mer om folkbokföring och skyddade personuppgifter (skatteverket.se)

Ja, eftersom du söker bidrag utifrån vilka inkomster du tror att du kommer ha under året. Om du tjänar mer eller mindre än det du skrev i din ansökan ska du meddela Försäkringskassan om det. Du ändrar enklast ditt bostadsbidrag på Mina sidor. Du kan även ringa vårt kundcenter på 0771-524 524.

Det gör inget om du tjänar olika mycket från månad till månad.  Det är vad du tjänar under hela året som avgör hur mycket bidrag du ska få.

Det gör ingenting eftersom det är vad du tjänar under hela året som avgör hur mycket bidrag du ska få.

Skriv den summa som du tror att du kommer tjäna under året. Du kan alltid ändra beloppet på Mina sidor om det visar sig att du tjänar mer eller mindre än trodde. Om du ansöker senare under året kan du kolla hur mycket som du redan har tjänat under året.

I ansökan anger du hela studiebidraget som inkomst – Försäkringskassan räknar sedan med 80 procent av den summa som du skrivit. Hela kalenderårets (1 januari–31 december) beräknade inkomster ska räknas med. Det gäller även om du inte söker bostadsbidrag för hela året. Årsinkomsten delas med tolv och fördelas så att inkomsten blir samma för varje månad. Du ska alltid ange inkomsterna före skatt.

Ja, du kan betala tillbaka i förskott, det du fått utbetalt för mycket. Inbetalningen gör du till Försäkringskassans bankgironummer 738-8036. Ange ”Förtida återbetalning”, personnummer och vilket år det avser.

Inkomst är inte bara lön. Som inkomst räknas också inkomst från kapital, skattefria stipendier och 80 procent av studiebidraget.

Nej, du kan få bidrag för en del av din bostadskostnad. Den delen kallas för den bidragsgrundande bostadskostnaden.

Det finns en övre gräns för vilken bostadskostnad som är bidragsgrundande. Den gränsen kan minskas, till exempel om du har en bostadsyta som överstiger en viss gräns, om du hyr ut ett eller flera rum eller om någon annan än din make, sambo eller dina barn bor hos dig.

Ring kundcenter på 0771-524 524 om du har frågor om vad som gäller i ditt fall.

Nej, vi behöver en specifikation för att veta om det till exempel ingår en parkeringsplats i din månadskostnad.

Ja, du måste ansöka igen eftersom du bara har rätt till bostadsbidrag för den bostad där du bor och är folkbokförd.

Läs mer om folkbokföring (skatteverket.se)

Om du har blivit sambo med någon så måste ni göra en ny gemensam ansökan om bostadsbidrag. Om du hyr ut delar av din bostad eller har flyttat ihop med en kompis ska du göra en ändringsansökan.

Om du är ansluten till tjänsten Mina meddelanden kommer ditt beslutsbrev att skickas till din digitala brevlåda istället för hem till dig med papperspost.

Om Mina meddelanden

Nej. Du som hyr en del av någon annans bostad kan inte få bidrag till dina bostadskostnader om den person som äger bostaden eller har kontraktet för hyresrätten/bostadsrätten också bor permanent eller tidvis i bostaden.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-legitimation inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Relaterade länkar

Om du har barn

Har du fått ett brev om att betala tillbaka bostadsbidrag?

Aktuellt