Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter

Här hittar du information om hur du ansöker om olika ersättningar.

På Mina sidor kan du se utbetalningar och händelser även om du har ansökt på en pappersblankett.

Skydda dina personuppgifter

Tänk på att hantera känsliga uppgifter med försiktighet. Använd gärna samma enhet, till exempel en mobil eller surfplatta, när du laddar upp filer i våra tjänster eller på Mina sidor.

 
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-ersattning-for-program-hos-arbetsformedlingen","login":true,"text":"Ansök om ersättning för program hos Arbetsförmedlingen"}

 

Bostadsbidrag

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-andrade-uppgifter-for-dig-med-bostadsbidrag","login":true,"text":"Anmäl ändrade uppgifter – för dig med bostadsbidrag"}

Bostadstillägg

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-bostadstillagg","login":true,"text":"Ansök om bostadstillägg"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-andrade-uppgifter-for-dig-med-bostadstillagg","login":true,"text":"Anmäl ändrade uppgifter – för dig med bostadstillägg"}

Boendetillägg

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-boendetillagg","login":true,"text":"Ansök om boendetillägg"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-andrade-uppgifter-vid-boendetillagg","login":true,"text":"Anmäl ändrade uppgifter vid boendetillägg"}

 

Assistansersättning

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-assistansersattning","login":true,"text":"Ansök om assistansersättning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Frakning-for-utford-assistans","login":true,"text":"Räkning för utförd assistans"}

Bilstöd

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-konto-for-utbetalning-av-bilstod","login":true,"text":"Anmäl konto för utbetalning av bilstöd"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-bidrag-for-reparation-av-anpassning","login":true,"text":"Ansök om bidrag för reparation av anpassning"}

Aktivitetsersättning

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-vilande-aktivitetsersattning-vid-arbete","login":true,"text":"Ansök om vilande aktivitetsersättning vid arbete"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-vilande-aktivitetsersattning-vid-studier","login":true,"text":"Ansök om vilande aktivitetsersättning vid studier"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fbegar-att-inte-langre-ha-aktivitetsersattningen-vilande","login":true,"text":"Begär att inte längre ha aktivitetsersättningen vilande"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-att-behalla-aktivitetsersattning-under-provotid-for-studier","login":true,"text":"Ansök om att behålla aktivitetsersättning under prövotid för studier"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-forandringar-som-paverkar-din-sjukersattning-eller-aktivitetsersattning","login":true,"text":"Anmäl förändringar som påverkar din sjukersättning eller aktivitetsersättning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Flamna-uppgifter-vid-sjuk-eller-aktivitetsersattning","login":true,"text":"Lämna uppgifter vid sjuk- eller aktivitetsersättning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-sarskild-ersattning-for-kostnader-i-samband-med-aktiviteter","login":true,"text":"Ansök om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-forskott-av-sarskild-ersattning-i-samband-med-aktiviteter","login":true,"text":"Ansök om förskott av särskild ersättning i samband med aktiviteter"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Fetjanst%2Fansok-om-aktivitetsersattning-vid-nedsatt-arbetsformaga","login":true,"text":"Ansök om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Fetjanst%2Fansok-om-aktivitetsersattning-vid-forlangd-skolgang","login":true,"text":"Ansök om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång"}

Sjukersättning

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Flamna-uppgifter-vid-sjuk-eller-aktivitetsersattning","login":true,"text":"Lämna uppgifter vid sjuk- eller aktivitetsersättning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Fetjanst%2Fansok-om-sjukersattning","login":true,"text":"Ansök om sjukersättning"}
{"url":"/logga-in#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-vilande-sjukersattning-vid-arbete","login":true,"text":"Ansök om vilande sjukersättning vid arbete"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-vilande-sjukersattning-vid-studier","login":true,"text":"Ansök om vilande sjukersättning vid studier"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fbegar-att-inte-langre-ha-vilande-sjukersattning","login":true,"text":"Begär att inte längre ha vilande sjukersättning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Flamna-uppgifter-om-inkomst-for-en-del-av-aret-vid-steglos-avrakning","login":true,"text":"Lämna uppgifter om inkomst för en del av året vid steglös avräkning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Flamna-uppgifter-om-arsinkomst-vid-arbete-utomlands-med-steglos-avrakning","login":true,"text":"Lämna uppgifter om årsinkomst vid arbete utomlands med steglös avräkning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-omrakning-av-sjukersattning-vid-arbete-steglos-avrakning","login":true,"text":"Ansök om omräkning av sjukersättning vid arbete (steglös avräkning)"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-andrade-forhallanden-vid-steglos-avrakning","login":true,"text":"Anmäl ändrade förhållanden vid steglös avräkning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-lagre-sjukersattning-vid-steglos-avrakning","login":true,"text":"Ansök om lägre sjukersättning vid steglös avräkning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-forandringar-som-paverkar-din-sjukersattning-eller-aktivitetsersattning","login":true,"text":"Anmäl förändringar som påverkar din sjukersättning eller aktivitetsersättning"}

Arbetshjälpmedel

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-bidrag-for-arbetshjalpmedel","login":true,"text":"Ansök om bidrag för arbetshjälpmedel"}

 

Barnbidrag och flerbarnstillägg

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-mottagare-av-barnbidrag-en-foralder","login":true,"text":"Anmäl mottagare av barnbidrag – en förälder"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-att-barn-med-tillfalligt-uppehallstillstand-gar-i-gymnasiet-for-flerbarnstillagg","login":true,"text":"Anmäl att barn med tillfälligt uppehållstillstånd går i gymnasiet – för flerbarnstillägg"}

Föräldrapenning

Anmäl

Anmäl innan du ansöker.

{"url":"/privatperson/foralder/anmal-foraldrapenning","login":false,"text":"Anmäl föräldrapenning"}

Ansök

Ansök på blanketten som vi skickar till dig när du har anmält.

Graviditetspenning

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-graviditetspenning","login":true,"text":"Ansök om graviditetspenning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Flamna-forsakran-for-graviditetspenning","login":true,"text":"Lämna försäkran för graviditetspenning"}

Underhållsstöd

För dig som ska ansöka om eller får underhållsstöd

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-underhallsstod","login":true,"text":"Ansök om underhållsstöd"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-forlangt-underhallsstod","login":true,"text":"Ansök om förlängt underhållsstöd"}

För dig som ska betala tillbaka underhållsstöd

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-autogiro-for-underhallsstod","login":true,"text":"Anmäl autogiro för underhållsstöd"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-att-skjuta-upp-betalning-av-underhallsstod","login":true,"text":"Ansök om att skjuta upp betalning av underhållsstöd"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fbegar-avdrag-pa-underhallsstod","login":true,"text":"Begär avdrag på underhållsstöd"}

Vab (tillfällig föräldrapenning)

{"url":"/privatperson/bestall-blankett-for-att-ansoka-om-ersattning-for-vab","login":false,"text":"Beställ blankett för vab"}

10-dagar (vid barns födelse eller adoption)

Ring kundcenter på 0771-524 524 för att beställa en blankett.

 
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-narstaendepenning","login":true,"text":"Ansök om närståendepenning"}

 

Sjukpenning

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-karenstid-for-sjukpenning-for-dig-med-eget-foretag","login":true,"text":"Anmäl karenstid för sjukpenning – för dig med eget företag"}
{"url":"/privatperson/sjuk/sjukanmalan","login":false,"text":"Gör en sjukanmälan"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-sjukpenning","login":true,"text":"Ansök om sjukpenning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Favsluta-sjukpenning","login":true,"text":"Avsluta sjukpenning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fandra-omfattning-pa-sjukpenning","login":true,"text":"Ändra omfattning på sjukpenning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-fler-dagar-med-sjukpenning-pa-normalniva","login":true,"text":"Ansök om fler dagar med sjukpenning på normalnivå"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-godkannande-av-behandlingsplan","login":true,"text":"Ansök om godkännande av behandlingsplan"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-sjukpenning-i-forebyggande-syfte","login":true,"text":"Ansök om sjukpenning i förebyggande syfte"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-sjukpenning-i-sarskilda-fall","login":true,"text":"Ansök om sjukpenning i särskilda fall"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-sjukpenning-pa-fortsattningsniva","login":true,"text":"Ansök om sjukpenning på fortsättningsnivå"}

Smittbärarpenning

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-smittbararpenning","login":true,"text":"Ansök om smittbärarpenning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-ersattning-for-resekostnader-for-smittbarare","login":true,"text":"Ansök om ersättning för resekostnader för smittbärare"}

Aktivitetsersättning

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Fetjanst%2Fansok-om-aktivitetsersattning-vid-forlangd-skolgang","login":true,"text":"Ansök om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-vilande-aktivitetsersattning-vid-arbete","login":true,"text":"Ansök om vilande aktivitetsersättning vid arbete"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-vilande-aktivitetsersattning-vid-studier","login":true,"text":"Ansök om vilande aktivitetsersättning vid studier"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fbegar-att-inte-langre-ha-aktivitetsersattningen-vilande","login":true,"text":"Begär att inte längre ha aktivitetsersättningen vilande"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-att-behalla-aktivitetsersattning-under-provotid-for-studier","login":true,"text":"Ansök om att behålla aktivitetsersättning under prövotid för studier"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-forandringar-som-paverkar-din-sjukersattning-eller-aktivitetsersattning","login":true,"text":"Anmäl förändringar som påverkar din sjukersättning eller aktivitetsersättning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Flamna-uppgifter-vid-sjuk-eller-aktivitetsersattning","login":true,"text":"Lämna uppgifter vid sjuk- eller aktivitetsersättning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-sarskild-ersattning-for-kostnader-i-samband-med-aktiviteter","login":true,"text":"Ansök om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-forskott-av-sarskild-ersattning-i-samband-med-aktiviteter","login":true,"text":"Ansök om förskott av särskild ersättning i samband med aktiviteter"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Fetjanst%2Fansok-om-aktivitetsersattning-vid-nedsatt-arbetsformaga","login":true,"text":"Ansök om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga"}

Sjukersättning

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Fetjanst%2Fansok-om-sjukersattning","login":true,"text":"Ansök om sjukersättning"}
{"url":"/logga-in#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-vilande-sjukersattning-vid-arbete","login":true,"text":"Ansök om vilande sjukersättning vid arbete"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-vilande-sjukersattning-vid-studier","login":true,"text":"Ansök om vilande sjukersättning vid studier"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fbegar-att-inte-langre-ha-vilande-sjukersattning","login":true,"text":"Begär att inte längre ha vilande sjukersättning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Flamna-uppgifter-om-inkomst-for-en-del-av-aret-vid-steglos-avrakning","login":true,"text":"Lämna uppgifter om inkomst för en del av året vid steglös avräkning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Flamna-uppgifter-om-arsinkomst-vid-arbete-utomlands-med-steglos-avrakning","login":true,"text":"Lämna uppgifter om årsinkomst vid arbete utomlands med steglös avräkning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-omrakning-av-sjukersattning-vid-arbete-steglos-avrakning","login":true,"text":"Ansök om omräkning av sjukersättning vid arbete (steglös avräkning)"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-andrade-forhallanden-vid-steglos-avrakning","login":true,"text":"Anmäl ändrade förhållanden vid steglös avräkning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-lagre-sjukersattning-vid-steglos-avrakning","login":true,"text":"Ansök om lägre sjukersättning vid steglös avräkning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-forandringar-som-paverkar-din-sjukersattning-eller-aktivitetsersattning","login":true,"text":"Anmäl förändringar som påverkar din sjukersättning eller aktivitetsersättning"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Flamna-uppgifter-vid-sjuk-eller-aktivitetsersattning","login":true,"text":"Lämna uppgifter vid sjuk- eller aktivitetsersättning"}

Rehabilitering

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-ersattning-vid-rehabilitering","login":true,"text":"Ansök om ersättning vid rehabilitering"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-samordning-av-rehabiliteringsinsatser","login":true,"text":"Ansök om samordning av rehabiliteringsinsatser"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Flamna-forsakran-om-arbetsresor","login":true,"text":"Lämna försäkran om arbetsresor"}

Arbetsskada

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-ersattning-vid-arbetsskada","login":true,"text":"Ansök om ersättning vid arbetsskada"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-ersattning-for-karensavdrag-och-vardkostnader-vid-arbetsskada","login":true,"text":"Ansök om ersättning för karensavdrag och vårdkostnader vid arbetsskada"}

Sjuklönegaranti

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-sjuklonegaranti-vid-tvist-om-sjuklon","login":true,"text":"Ansök om sjuklönegaranti vid tvist om sjuklön"}

Särskilt högriskskydd

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-sarskilt-hogriskskydd","login":true,"text":"Ansök om särskilt högriskskydd"}

 
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fbegar-medgivande-for-ersattning-vid-utlandsvistelse","login":true,"text":"Begär medgivande för ersättning vid utlandsvistelse"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Flamna-uppgifter-vid-arbete-studier-eller-flytt-utomlands","login":true,"text":"Lämna uppgifter vid arbete, studier eller flytt utomlands"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-planerad-vard-utomlands","login":true,"text":"Ansök om planerad vård utomlands"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-ersattning-efter-planerad-vard-utomlands","login":true,"text":"Ansök om ersättning efter planerad vård utomlands"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-ersattning-efter-vard-utomlands-med-forhandstillstand","login":true,"text":"Ansök om ersättning efter vård utomlands med förhandstillstånd"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-ersattning-efter-nodvandig-vard-utomlands","login":true,"text":"Ansök om ersättning efter nödvändig vård utomlands"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-forhandsbesked-for-planerad-tandvard-utomlands","login":true,"text":"Ansök om förhandsbesked för planerad tandvård utomlands"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-ersattning-efter-planerad-tandvard-utomlands","login":true,"text":"Ansök om ersättning efter planerad tandvård utomlands"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-ersattning-efter-nodvandig-tandvard-utomlands","login":true,"text":"Ansök om ersättning efter nödvändig tandvård utomlands"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-intyg-om-ratt-till-vard","login":true,"text":"Ansök om intyg om rätt till vård"}

Beställ EU-kort

Ring kundcenter på 0771-524 524 för att beställa ditt EU-kort.

 
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-hojd-inkomst-nar-du-far-ersattning-fran-forsakringskassan","login":true,"text":"Anmäl höjd inkomst – när du får ersättning från Försäkringskassan"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fanmal-utlandskt-konto","login":true,"text":"Anmäl utländskt konto"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Flamna-uppgifter-vid-flytt-till-eller-arbete-i-sverige","login":true,"text":"Lämna uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige"}
{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fvisa-formansintyg","login":true,"text":"Visa förmånsintyg"}

Senast uppdaterad