Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Lagändringar 1 juli som rör socialförsäkringen


Den 1 juli 2024 sker flera lagändringar som påverkar socialförsäkringen. Det gäller bland annat föräldraförsäkringen och en ny lag om informationsdelning mellan myndigheter för att motverka felaktiga utbetalningar och brottslighet.

Föräldrar till barn som är yngre än 15 månader kan från och med 1 juli ta ut upp till 60 så kallade dubbeldagar, alltså dagar när de är föräldralediga tillsammans och båda får föräldrapenning. Tidigare var antalet dubbeldagar 30, och de kunde bara tas ut fram tills barnets 1‑årsdag.

Möjlighet att överföra föräldrapenningdagar till andra personer

Det blir möjligt att föra över upp till 45 av föräldrapenningdagarna till någon som inte är sambo eller barnets vårdnadshavare. Är man ensam vårdnadshavare kan man föra över 90 dagar per barn. Föräldrapenningen baseras på hur mycket personen tjänar per år. Personen får inte arbeta, söka arbete eller studera under tiden som hen får föräldrapenning. Pensionärer får den lägsta nivån av föräldrapenning.

Fler dubbeldagar och nya regler för vem som kan få föräldrapenning

Myndigheter kan dela mer information

En ny lag gör det möjligt för vissa myndigheter, kommuner och a-kassor att dela mer information med varandra. Syftet är att motverka felaktiga utbetalningar och brottslighet. Den nya lagen, ”Lagen om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet”, innebär att aktörerna är skyldiga att lämna uppgifter till varandra. Det kan vara uppgifter som behövs för att fatta rätt beslut i ett ärende eller för att genomföra kontroller av arbetsplatser där man misstänker fusk och regelbrott.

Det blir också ändringar i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet som ger Försäkringskassan ökade möjligheter att använda så kallade månadsuppgifter för kontroll av förmåner.