Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Föräldrapar som vabbar mycket delar mer jämnt


Kvinnor tar ett större ansvar för att vårda sjuka barn men ju fler dagar föräldrar vabbar desto mer delar de på ansvaret. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

Av de föräldrapar som vabbade under 2021 var det 16 procent som hade ett jämställt uttag*. I 53 procent av paren tog kvinnan ut merparten av dagarna (mer än 60 procent) och i resterande 31 procent var det mannen som vabbade mest.

Men när antalet vabdagar var fler än 15 under ett år så blev skillnaderna mellan könen mindre. I den gruppen delade 25 procent jämställt.

– En förklaring är att enstaka vabdagar sällan delas upp mellan föräldrarna och då tar oftare kvinnorna de dagarna. En annan möjlig förklaring är att det blir viktigare att dela upp dagarna om de är många, för att undvika att vara borta mycket från jobbet, säger Patrik Zetterberg som är analytiker på Försäkringskassan.

Analysen visar att det finns skillnader i uttag mellan inkomstgrupper och yrken för föräldrar som vabbar mycket. Vem i föräldraparet som har högst inkomstnivå och vem som har ett tjänstemanna- eller arbetaryrke spelar roll. De föräldrapar där kvinnan har en högre inkomstnivå eller ett tjänstemannayrke delar mer jämnt.

– Att kvinnor vabbar mer kan bero på normer både på arbetsplatser och i privatlivet. Kvinnor arbetar i större utsträckning i offentlig sektor och män är i större utsträckning privatanställda och förväntningarna på respektive kön i de olika sektorerna kan skilja sig åt, säger Patrik Zetterberg.

32 procent av föräldraparen vabbade inte alls under året. En förklaring är att dessa föräldrar har äldre barn än de vabbande föräldrarna och att man i regel vabbar mindre ju äldre barnen är. Det kan också vara så att det är lättare för föräldrar i denna grupp att jobba hemma om barnet är sjukt eller att de är föräldralediga med ett yngre syskon, och därmed inte får vabba.

Fler siffror ur rapporten

  • 2 av 3 föräldrapar vabbar under ett år
  • Det är vanligare att vabba få dagar än många
  • 22 procent av föräldraparen vabbade mellan 1 och 5 dagar

* Ett jämställt uttag anses vara uppnått när båda föräldrarna tagit ut minst 40 procent av vab-dagarna.

Analysen

Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.

Fördelning av vab inom föräldrapar (Korta analyser 2024:1) Pdf, 343 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer att läsa om vab

Vabbandet skiljer sig mycket mellan olika yrken

Tema vård av barn (vab)

Det som är bra delar man lika på