Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vabbandet skiljer sig mycket mellan olika yrken


Andelen som vabbar är högst för hantverks­yrken inom bygg och tillverkning och lägst bland chefer. Inom samtliga yrkes­grupper vabbar kvinnor oftare och tar ut fler dagar än män – skillnaden varierar mellan olika yrkes­grupper, visar en ny analys från Försäkrings­kassan.

Enligt Försäkrings­kassans nya analys är andelen som vabbar högst för hantverks­yrken inom bygg- och tillverkning. Inom dessa yrkesgrupper vabbar 67 procent av kvinnorna och 60 procent av männen. Majoriteten av både kvinnliga och manliga chefer vabbar inte alls. Av de kvinnliga cheferna var det bara 37 procent som vabbade år 2020. Det är en lägre andel än för männen i de flesta andra yrkes­grupper.

– Troligen är det flera bakom­­liggande faktorer, såsom flexibel arbets­tid och möjlig­het till hem­arbete, som spelar roll för hur mycket det vabbas i olika yrken. En annan anledning till att chefer vabbar mindre är att de i genom­­snitt har äldre barn än föräldrar i övriga yrkes­­grupper, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkrings­­kassan.

Det är inom delvis samma yrken som kvinnor och män vabbar många dagar

På en mer detaljerad nivå framgår att det delvis är inom samma yrken som flest och färst vabdagar togs ut bland vabbande kvinnor respektive män. Tidnings­distributörer, kundtjänst­personal, barn­skötare, lager­personal och restaurang­personal är med bland de 10 yrken där det vabbades som mest både bland kvinnor och män år 2020.

På listorna över yrken där det vabbas minst dominerar cheferna. Bland både kvinnor och män tog även gymnasielärare, läkare och poliser ut få vabdagar år 2020.

Vabbandet ökade under pandemin och är på en fortsatt hög nivå

Pandemin hade stor påverkan på vabbandet. Antalet dagar med vab ökade kraftigt från 7 dagar i genomsnitt år 2019 till 9 dagar år 2020, och även åren 2021 och 2022 vabbade föräldrar klart fler dagar jämfört med åren före pandemin. Den här utvecklingen syns bland både kvinnor och män, och i samtliga yrkes­grupper. I stort har inte pandemin påverkat vab­mönstret mer inom någon specifik yrkes­grupp.

– Att föräldrar vabbade fler dagar under pandemin är ingen överraskning men att nivån är fortsatt hög även efter pandemin är intressant, säger Patrik Zetter­berg.

Om analysen

Analysen beskriver hur vabbandet ser ut inom olika yrkes­grupper och hur det skiljer sig mellan män och kvinnor. Den visar också hur uttaget förändrades under pandemin och om utvecklingen har sett olika ut inom olika yrkes­grupper.

För att beskriva vabbandet har man tittat på hur stor andel inom respektive yrkes­grupp som tar ut minst en vabdag under året, och på hur många dagar de som vabbar tar ut i genomsnitt. Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkrings­kassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.