Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Trenden håller i sig: färre går till tand­läkaren än före pandemin


Under perioden juli 2021–juni 2023 var det cirka 67 procent som använde det allmänna tandvårds­bidraget. Det är fortfarande färre som går till tand­läkaren, och som får bidraget nu, än före pandemin. I Norrbottens län var uttaget av tandvårds­bidraget lägst medan det var högst i Värmland.

Kvinnlig patient på tandläkarbesök

Åren innan covid-19 bröt ut, juli 2017–juni 2019, var uttaget av det allmänna tandvårds­stödet 69 procent. Under pandemin var det färre, cirka 66 procent, som gick till tand­läkaren och som fick tandvårds­bidraget. Nya siffror för första halvåret 2023 visar att vi fortfarande ligger kvar på ungefär samma nivå.

Den största skillnaden mellan två län är 17 procentenheter. I Norrbottens län fick 55 procent tandvårds­bidrag mot 72 procent i Värmlands län.

Det finns även köns­skillnader vad gäller uttaget av tandvårds­bidrag. Bland kvinnor fick 71 procent bidraget medan samma siffra för män var 62 procent.

Få ditt bidrag när du går till tand­läkaren

Man behöver inte ansöka om tandvårds­bidraget utan det dras automatiskt från kostnaden för behandlingen vid betalning hos tand­läkare eller tand­hygienist.

Tandvårds­stöd